Kto má nárok na penzijné minimum a ako porastú od januára jeho sumy

Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa. Minimálny dôchodok sa zaviedol od 1. júla 2015.

14.06.2020 06:00
peniaze, mince, euro, centy Foto:
Od zvýšenia súm životného minima závisí aj zvýšenie doplatku do minimálneho dôchodku.
debata (5)

Kto má nárok

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ

 • starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo
 • invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak

 • získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
 • požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Obdobím dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je

 • obdobie dôchodkového poistenia,
 • obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku a
 • obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine.

Aká bude výška minimálneho dôchodku

Do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.

Pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný dôchodok z II. piliera.

Od zvýšenia súm životného minima závisí aj zvýšenie doplatku do minimálneho dôchodku, pretože vplyvom rastu ŽM sa zvýšia aj hodnoty minimálneho dôchodku. Hodnoty minimálneho dôchodku sa zvýšia od 1. januára 2021.

Odpracované roky Minimálny dôchodok v roku 2020 Minimálny dôchodok v roku 2021 rozdiel 2021 – 2020
30 334,30 360,40 26,10
31 338,50 364,70 26,20
32 342,70 369,00 26,30
33 347,00 373,30 26,30
34 351,20 377,60 26,40
35 355,40 381,90 26,50
36 359,60 386,20 26,60
37 363,80 390,50 26,70
38 368,00 394,80 26,80
39 372,20 399,10 26,90
40 378,50 405,50 27,00
41 384,80 412,00 27,20
42 391,10 418,40 27,30
43 397,40 424,90 27,50
44 403,70 431,30 27,60
45* 410,00 437,70 27,70
Vysvetlivky: *Suma pre 45 rokov je uvedená ako posledná, ale nejde o maximálnu sumu minimálneho dôchodku, pretože pre získaných 46 rokov dôchodkového poistenia bude zodpovedať 444,20 eura atď.

Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia patrí minimálny dôchodok 334,30 eura mesačne, čo predstavuje 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma dôchodku.

Od januára 2021 to bude 360,40 eura mesačne, keďže sa suma životného minima zvýšila na 214,83 eura.

Za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
o 2 percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a
o 3 percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Príklady: Ako sa zvýši penzijné minimum od januára

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Jeho penzia bola vypočítaná v sume 245,60 eura mesačne. Odpracoval však 40 rokov a splnil aj ostatné podmienky nároku na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok za 40 odpracovaných rokov je 378,50 eura mesačne. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýšila starobný dôchodok o 76,40 eura (375,50 – 245,60 = 129,90 eura) na minimálny dôchodok 375,50 eura mesačne. V januári 2021 prehodnotí Sociálna poisťovňa jeho nárok na minimálny dôchodok. Keďže jeho starobný dôchodok bude zrejme aj po valorizácii nižší ako minimálny, vzhľadom na zvýšené životné minimum sa zvýši aj jeho penzijné minimum z 378,50 na 405,50 eura.

Príklad č. 2

Poistenka s nízkym príjmom dosiahla dôchodkový vek a požiadala o priznanie starobnej penzie. Sociálna poisťovňa jej vypočítala penziu v sume 298,50 eura. Odpracovala však 42 rokov a splnila aj ostatné podmienky minimálnej penzie, a tak jej za 42 odpracovaných rokov patrí dôchodok v sume 391,10 eura. Keďže nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, bude jej penzia zvýšená o 92,60 eura (391,10 – 298,50 = 92,60) na minimálny dôchodok 391,10 eura mesačne. V januári 2021 prehodnotí Sociálna poisťovňa jej nárok na minimálny dôchodok. Keďže jej starobný dôchodok bude zrejme aj po valorizácii nižší ako minimálny, vzhľadom na zvýšené životné minimum sa zvýši aj jej penzijné minimum z 391,10 na 418,40 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v penziách #minimálna penzia