Kedy vám Sociálna poisťovňa neprizná invalidný dôchodok + 4 príklady

Pokles schopnosti pracovať (aj 50%) na získanie dôchodku nestačí. Kedy dostanete od Sociálnej poisťovne negatívnu odpoveď? Ukážeme vám to na štyroch príkladoch.

03.07.2020 10:00
muž, barle, invalid Foto:
Poistenec si môže poistné na dôchodkové poistenie doplatiť za obdobie, počas ktorého bol zaradený do evidencie nezamestnaných.
debata (10)

Žiadosť o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa zamietne, ak je miera poklesu schopnosti pracovať u poistenca menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou, alebo ak poistenec nezískal potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok (potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa nevyžaduje, ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania; v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom; v období, v ktorom je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku).

Koľko rokov musíte mať odpracovaných, aby ste mali na túto dávku nárok

menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,

najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku od 20 do 24 rokov,

najmenej dva roky, ak ide o poistenca od 24 do 28 rokov,

najmenej päť rokov, ak ide o poistenca od 28 do 34 rokov,

najmenej osem rokov, ak ide o poistenca od 34 rokov do 40 rokov,

najmenej 10 rokov, ak ide o poistenca od 40 rokov do 45 rokov,

najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca nad 45 rokov.

Príklad č. 1

Pánovi Jánovi bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 35 percent.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, nakoľko jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 35 %, a teda nie je vyššia ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

Príklad č. 2

Aj pánovi Štefanovi, ktorý má 46 rokov, bol na základe žiadosti o invalidný dôchodok posudkovým lekárom posúdený dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu pracovať 75 %. Pán Štefan má však odpracovaných len 13 rokov.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietne s odôvodnením, že nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok. Počet odpracovaných rokov potrebných na nárok na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity. Pretože pán Štefan do dňa vzniku invalidity nezískal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia (získal 13 rokov), nemá nárok na invalidný dôchodok.

Príklad č. 3

Pán Karol je invalidný dôchodca s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Má 48 rokov. Odpracoval 13 rokov a 265 dní.

Invalidný dôchodok sa mu nebude vyplácať, pretože tiež nesplnil jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže nesplnil podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok mu nevznikol.

Príklad č. 4

Pánovi Jurajovi bol zamietnutý invalidný dôchodok, pretože nezískal aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pred vznikom invalidity získal 14 rokov a 182 dní obdobia dôchodkového poistenia. V rokoch 2009 až 2012 bol evidovaný v evidencii nezamestnaných.

Poistenec si môže poistné na dôchodkové poistenie doplatiť za obdobie, počas ktorého bol zaradený do evidencie nezamestnaných. Doplatiť poistné na dôchodkové poistenie minimálne za 183 dní, keď bol evidovaný v evidencii nezamestnaných, môže. Následne Sociálna poisťovňa na základe žiadosti opätovne rozhodne o invalidnom dôchodku, ak budú splnené ostatné podmienky.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #zamietnutie