Opatrovatelia dostanú viac peňazí

Takmer 37-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku a viac ako 23-tisíc tých, ktorí už sú v penzii, dostane viac peňazí. Vláda totiž schválila vyššie sumy príspevkov na opatrovanie.

08.07.2020 08:00
ruky, držanie z ruku, spolu, opatrovanie,... Foto:
Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať.
debata

Niet hádam človeka, ktorý by v prípade, že má problém postarať sa sám o seba, nechcel byť v domácom prostredí. Mnohí tak využívajú možnosť požiadať na obecnom či mestskom úrade o opatrovateľku, ktorá za človekom, ktorý jej služby potrebuje, dochádza na niekoľko hodín denne, teda podľa toho, na aký stupeň odkázanosti je znevýhodnený človek ohodnotený.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň.

Ak je teda váš príbuzný odkázaný na opatrovateľskú službu, treba o ňu písomne požiadať. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti, respektíve neodkázanosti na opatrovateľskú službu. Zákon navyše chráni ľudí s nízkymi príjmami pred úhradou neprimeranou ich príjmu a majetku a pokiaľ nemajú dostatočný príjem, neplatia žiadnu úhradu alebo platia len časť nákladov. Po zaplatení úhrady musí totiž prijímateľovi opatrovateľskej služby zostať minimálne 1,65-násobok sumy životného minima, teda 354,46 eura.

Opatrovateľom však môže byť aj príbuzný. V tomto prípade treba podať žiadosť na úrad práce. Opatrovateľom môže byť človek v produktívnom veku, ale aj ten, kto poberá dôchodok. Rozdiel je len v sumách, ktoré dostávajú. Navyše príspevky na opatrovanie od júla vzrástli. „Príspevok pre poberateľov v produktívnom veku pri celodennom opatrovaní jednej osoby s hendikepom je vyšší o 46,39 eura – 476,74 eura mesačne. Suma tak opäť dosiahla výšku tohtoročnej čistej minimálnej mzdy. Ak poberateľ príspevku dostáva nejaký druh dôchodku a celodenne opatruje osobu so zdravotným znevýhodnením, príspevok vzrástol o 23,19 eura na 238,37,“ konštatoval minister práce Milan Krajniak.

Ak je opatrovateľom človek v produktívnom veku, príspevok sa mu zníži o tú časť príjmu opatrovanej osoby, ktorá presahuje sumu dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (od 1. júla 429,66 eura) a príspevok na opatrovanie je väčšinou jediným príjmom opatrovateľa. Príjem sa neskúma, ak je opatrovateľom penzista.

Zmenili sa aj niektoré podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie. Opatrovateľovi v produktívnom veku nebude krátený v prípade, že sa opatrovanému človeku bude poskytovať ambulantná forma sociálnej služby.

Praktickou pomôckou na výpočet opatrovateľského príspevku môže byť kalkulačka, ktorá je zverejnená na stránke ministerstva práce. Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho.

Sumy príspevku na opatrovanie
  do konca júna od júla nárast
ak je poberateľom fyzická osoba v produktívnom veku  
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP 430,35 eura 476,74 eura + 46,39
pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP 572,36 eura 634,06 eura + 61,70
ak je opatrovateľom dôchodca    
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP 215,18 eura 238,37 eura + 23,19
pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP 286,18 eura 317,03 eura + 30,85
pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne 189,35 eura 209,77 eura + 20,42
pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne 266,15 eura 294,84 eura + 28,69
pri opatrovaní osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby viac ako 20 h týždenne a súčasne je opatrovaná aj druhá osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby najviac 20 h týždenne 277,60 eura 307,52 eura + 29,92
Počet poberateľov príspevku na opatrovanie
Celkový priemerný mesačný počet poberateľov 2020 2021 2022 2023
poberatelia v produktívnom veku 36 994 38 629 39 920 41 505
poberatelia, ktorým je vyplácaná dôchodková dávka 23 569 24 115 24 450 25 105
Spolu 60 563 62 744 64 370 66 610
Nárast finančných prostriedkov z dôvodu zvýšenia peňažného príspevku na opatrovanie
  2020 (v eurách) 2021 (v eurách) 2022 (v eurách) 2023 (v eurách)
u opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku 2 885 773 7 089 773 7 190 071 7 385 452
u opatrovateľov v produktívnom veku 9 137 918 22 906 939 23 677 172 24 614 236
u opatrovateľov, ktorým je zvýšený príspevok o tzv. príplatok 104 844 257 804 257 804 257 804
Spolu 12 128 535 30 254 516 31 125 047 32 257 492
Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #tabuľka #opatrovateľský príspevok #opatrovateľské služby