Kalkulačka pomáha pri výpočte opatrovateľského príspevku

Nájdete ju na internete a môžete si orientačne vypočítať výšku opatrovateľského príspevku v závislosti od vášho veku, príjmu a iných faktorov.

10.07.2020 10:00
zamyslená žena, práca, účtovníctvo, papiere Foto:
Kalkulačka na je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma.
debata

Na webovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny si môžu ľudia, ktorí uvažujú o opatrovaní blízkeho, jednoducho vypočítať orientačnú výšku príspevku na opatrovanie. Ešte predtým, ako oň požiadajú na úrade práce, tak bez čakania zistia, či naň majú nárok a v akej výške.

Kalkulačka na výpočet opatrovateľského príspevku je ďalšou pomocou rezortu pre ľudí, ktorí uvažujú, že budú svojho ťažko zdravotne postihnutého blízkeho opatrovať doma. Podľa platnej legislatívy ju spracoval Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR. Vďaka nej si každý v jednoduchých krokoch vypočíta výšku príspevku na opatrovanie. Tento výpočet je len orientačný a nezakladá nárok na priznanie príspevku na opatrovanie ani neurčuje jeho záväznú výšku. Môže však pomôcť pri rozhodovaní tých, ktorí majú záujem o opatrovanie blízkeho.

Tento praktický nástroj uľahčuje ľuďom orientáciu v zákonných ustanoveniach. Okrem výšky príspevku na opatrovanie si vedia overiť, či spĺňajú podmienky na jeho priznanie. Medzi vstupnými údajmi sú napríklad údaje o opatrovateľovi, teda či poberá dôchodok alebo má príjem zo zamestnania, v akej výške a koľko osôb opatruje. Rovnako je potrebné zadať aj informácie o opatrovanej osobe. Kalkulačka vypočíta iba orientačnú sumu, pretože nezohľadňuje úplne všetky životné a príjmové situácie. Pokrýva však zhruba 99 % všetkých prípadov.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový) áno
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.) nie
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 0 eur
Počet opatrovaných osôb 1
Opatrované osoby Osoba 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie
Je nezaopatrené dieťa? nie
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.) 472,50 eura
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 h/mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? nie
Spolu nárok na: 238,37 eura

Príklad č. 2:

Opatrovateľ
Poberateľ dôchodku (starobný, predčasný starobný, plný invalidný (nad 70 %), výsluhový alebo invalidný výsluhový) nie
Má v čase opatrovania príjem zo zamestnania? (Pod zamestnaním sa rozumie činnosť podľa § 41, ods. 2, zák. 447/2008 Z.Z.) áno
Mesačná výška čistého príjmu zo zamestnania 350 eur
Počet opatrovaných osôb 1
Poberá ambulantnú formu sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne? nie
Je nezaopatrené dieťa? nie
Mesačný čistý príjem posudzovaných osôb vydelený ich počtom (pod príjmom sa rozumie príjem podľa § 18, zák. 447/2008 Z.Z.) 300 eur
Výška dôchodku pre bezvládnosť (ak poberá) 0 eur
Rozsah opatrovateľskej služby (ak sa poskytuje) 0 hod./mes.
Poberá peňažný príspevok na osobnú asistenciu? 0 eur
Spolu nárok na: 476,74 eura

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #opatrovateľský príspevok #kalkulačka