Ženy pôjdu do penzie skôr. Ktoré?

Viac ako 120 tisíc žien pôjde od novembra skôr do penzie. Novelu zákona upravujúcu penzijný vek žien narodených v rokoch 1957 až 1963 poslanci posunuli do 2. čítania.

26.07.2020 20:00
stará žena, babička, vnúča, senior, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata (37)

Podľa poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) sa novelou odstráni krivda voči ženám, ktorým sa vlani pri schvaľovaní novely zákona neodpočítalo z dôchodkového veku pol roka za každé jedno vychované dieťa.

„Už minulý rok v lete začali ženy narodené v roku 1957 odchádzať do penzie a vznikla tak skupina žien spomínaných ročníkov, ktorým nebolo spravodlivo odpočítaných pol roka za každé jedno vychované dieťa, a tým pádom nebol naplnený ústavný princíp z júla 2019, kedy bola táto novela prijatá,“ uviedla Krištúfková.

„Novelou zákona sa navrhuje upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí,“ píše sa v dôvodovej správe. „Dôchodkový vek žien, ktorý je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa aktuálne účinnej právnej úpravy výhodnejší, sa nemení,“ konštatuje sa v návrhu.

Žene vzniká nárok ísť skôr do dôchodku, ak sa osobne starala o dieťa najmenej 10 rokov, či najmenej päť rokov, ak sa začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená aj vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov. Uznané sú aj prípady, ak sa žena osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením jej dôchodkového veku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

A ako by to mohlo vyzerať v praxi? „Napríklad žena alebo muž narodený/á v roku 1957 by mali určený odchod do dôchodku v 62 rokoch a 6 mesiacoch. Ak je splnená podmienka výchovy jedného dieťaťa, do penzie môže ísť už o 6 mesiacov skôr, teda v 62 rokoch. Pri dvoch vychovaných deťoch by to bolo v 61 rokoch a 6 mesiacoch. Pri vychovaných troch a viac deťoch by žena odchádzala do dôchodku v 60 rokoch a muž, ktorý vychoval tri a viac detí v 61 rokoch,“ približuje návrh Petra Krištúfková.

Zároveň sa na základe rovnakého princípu navrhuje upraviť dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená žene.

Od januára tohto roka vek odchodu do dôchodku pevne určuje tabuľka priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa uplatňuje na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak dôchodkový vek zvyšuje do roku 2030.

Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku

1958 – Bezdetná žena pôjde do penzie, keď bude mať 62 rokov a 8 mesiacov, ak vychovala jedno dieťa, dôchodkový vek dosiahne, keď bude mať 62 rokov a 2 mesiace; pri výchove dvoch detí pôjde do penzie vo veku 61 rokov a 8 mesiacov. Ak vychovala tri alebo štyri deti, dôchodkový vek dosiahne keď bude mať 60 rokov a 9 mesiacov a ak viac ako päť detí, tak už ako 59 ročná.

1959 – Dôchodkový vek bezdetnej ženy bude 62 rokov a 10 mesiacov; ak vychovala jedno dieťa, pôjde do penzie vo veku 62 rokov a 4 mesiace; ak vychovala dve deti penzijný vek dosiahne vo veku 61 rokov a 10 mesiacov; pri výchove 3 až 4 detí vo veku 61 rokov a 4 mesiace, ak 5 a viac detí – do penzie pôjde keď bude mať 59 rokov 9 mesiacov.

1960 – Ak žena narodená v tomto roku nemá deti, pôjde do penzie ako 63 ročná. Ak vychovala jedno dieťa, jej dôchodkový vek bude 62 rokov a 6 mesiacov; za výchovu dvoch detí pôjde do penzie vo veku 62 rokov. V prípade, že vychovala 3 alebo 4 deti, dôchodkový vek dosiahne keď bude mať 61 rokov a 6 mesiacov, ak 5 a viac detí, tak penzijný vek dosiahne keď bude mať 60 rokov a 6 mesiacov

1961 – Bezdetná žena bude mať dôchodkový vek 63 rokov a 2 mesiace; ak vychovala jedno dieťa, je to 62 rokov a 8 mesiacov; za výchovu dvoch detí má nárok na odchod do dôchodku vo veku 62 rokov a 2 mesiace. Pri výchove 3 alebo 4 detí bude mať nárok na dôchodok keď bude mať 61 rokov a 8 mesiacov, ak 5 a viac detí, tak keď bude mať 61 rokov a 3 mesiace.

1962 – Bezdetná žena narodená v tomto roku má dôchodkový vek 63 rokov a 4 mesiace; ak vychovala jedno dieťa, je to 62 rokov a 10 mesiacov; za výchovu dvoch detí má nárok na odchod do dôchodku vo veku 62 rokov a 4 mesiace. Žena, ktorá vychovala 3 a 4 deti pôjde do penzie keď bude mať 61 rokov 10 mesiacov, ak 5 a viac detí, tak keď bude mať 61 rokov a 7 mesiacov.

1963 – Bezdetná žena narodená v tomto roku má dôchodkový vek 63 rokov a 6 mesiacov; ak vychovala jedno dieťa, je to 63 rokov; za výchovu dvoch detí má nárok na odchod do dôchodku vo veku 62 rokov a 6 mesiacov. V prípade, že vychovala 3 a 4 deti, do dôchodku pôjde ako 62 ročná, ak 5 a viac detí, na penziu bude mať nárok keď bude mať 61 rokov a 11 mesiacov.

Tabuľka: Dôchodkový vek žien po novom
rok narodenia poistenca muž žena žena (vychované 1 dieťa) žena (2 deti) žena (3 alebo 4 deti) žena (5 a viac detí)
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63 r 62r 6m 62r 6m
Tabuľka: Dôchodkový vek mužov, ktorí vychovali deti (po novom)
Rok narodenia poistenca Muž(1 dieťa) Muž (2 deti) Muž (3 alebo viac detí)
1957 62r 61r 6m 61r
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m
1960 62r 6m 62r 61r 6m
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m
1963 63r 62r 6m 62r
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m
1966 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

r je rok, m je mesiac, d je deň. Zdroj: Návrh novely zákona o sociálnom poistení

37 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #ženy #odchod do dôchodku #dôchodkový vek