Starobný dôchodok: S prípravami začnite rok vopred

Chystáte sa v blízkej budúcnosti požiadať o penziu? O doklady, ktoré potrebujete, sa začnite zaujímať minimálne rok pred podaním žiadosti. Urýchlite tým nielen vybavenie, ale najmä vlastný výpočet dôchodku.

06.08.2020 06:00
senior, dôchodok Foto:
Každý, kto chce o starobný dôchodok požiadať, musí splniť podmienky na odchod do penzie, ale predložiť aj viacero dokladov.
debata (9)

"Takáto príprava podkladov ušetrí poistenca prekvapenia, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Každý, kto chce o starobný dôchodok požiadať, musí splniť podmienky na odchod do penzie, ale predložiť aj viacero dokladov. Na starobný dôchodok má nárok každý, kto odpracoval aspoň 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Ak jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na penziu nevznikne. "O starobný dôchodok je možné požiadať najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Pred uplatnením nároku naň je vhodné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu poistenca, požiadať o informáciu, aké doklady je v konkrétnom prípade potrebné na spísanie žiadosti predložiť a dohodnúť si termín spísania žiadosti tak, aby žiadateľ mohol priniesť všetky potrebné doklady,“ vysvetľuje Višváder.

Po spísaní žiadosti musí Sociálna poisťovňa o žiadosti rozhodnúť najneskôr do 60 dní. Ak však nastanú nejaké problémy, môže ju predĺžiť najviac o 60 dní, čo vám písomne oznámi. Prekročenie zákonom stanovenej lehoty spôsobuje najmä skutočnosť, že žiadateľ uvedie aj takú dobu poistenia, ktorá nie je na jeho individuálnom účte, a na preukázanie tejto doby nepredložil žiaden dôkaz, na preukázanie doby poistenia spravidla v rokoch po roku 1983 predložil dôkaz len o tom, odkedy – dokedy takéto obdobie trvalo, nepredložil však dôkaz o hrubom zárobku.

V prípade, že poistenec nevie preukázať chýbajúce obdobia dôchodkového postenia a zamestnávateľ už neexistuje, Sociálna poisťovňa zisťuje potrebné doklady prostredníctvom nástupníckych organizácií alebo archívov kedykoľvek na požiadanie klienta alebo až v konaní o dôchodkovej dávke. Ak sa tieto údaje nepodarí zistiť, môžete o chýbajúcich rokoch a zárobkoch urobiť čestné vyhlásenie, v ktorom by ste mali navrhnúť minimálne dvoch ľudí, ktorí majú vedomosť o tomto vašom zamestnaní.

Človek, ktorý žiada o starobný dôchodok, môže mať pri nízkom príjme nárok na minimálny dôchodok. Ak dôchodkový príjem penzistu nedosiahne spoločensky uznanú hranicu príjmu, zvýši sa tak, aby jeho penzia túto hranicu dosiahla. Hranica príjmu je pritom rôzna, závisí od získaného počtu odpracovaných rokov. Podľa Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak odpracuje najmenej 30 rokov a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. "Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera,“ konštatoval.

Ľudia, ktorí odchádzajú do starobného dôchodku, môžu popri jeho poberaní naďalej pracovať. Ak pracuje dôchodca na zmluvu, platí aj odvody, a ak prestane pracovať, starobný dôchodok mu Sociálna poisťovňa zvýši. Ak si penzista privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, neodvádza nijaké odvody na sociálne poistenie.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok #žiadosť o dôchodok