Odchod do penzie neznamená, že sa zbavíte dlhov

Dôchodok slúži na to, aby dôchodcovia mohli v pokoji dožiť a nemuseli pracovať. Lenže ak máte dlhy, môže vám na dôchodok siahnuť exekútor...

17.08.2020 06:00
manželia, penzisti, problém, dlhy, starosti Foto:
Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov okrem trinásteho.
debata (1)

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok. Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa platných právnych predpisov sú jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy povinného.

POZOR! Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z penzií vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

Video
Na všetky otázky ohľadom exekúcie odpoveda právnička Jana Alušíková z advokátskej kancelárie MPH publikované 7. 8.

Dôvody, ktoré vedú k výkonu zrážok

Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.

Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

Trinásty dôchodok exekúcii podliehať nebude – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

Ako sa určí suma zrážky z dôchodku

Základná suma je suma, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť a je jednou z veličín ovplyvňujúcich sumu zrážky. Základná suma je od júla 214,83 eura a zvýšenie za každú vyživovanú osobu je 107,41.

Pokiaľ sa zrážky z dôchodku vykonávajú na úhradu pohľadávky, ktorou je výživné pre maloleté dieťa, základná suma na povinného je 70 % zo 60 % sumy životného minima – 90,22 (70 % zo 60 % sumy životného minima, teda zo sumy 128,89 eura). Na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 70 % z 25 % sumy životného minima – 37,59 eura (70 % z 53,70).

Po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Odlišný postup určenia sumy zrážky z dôchodku je v prípadoch, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa zrazí bez obmedzenia – pripočíta sa k prvej tretine zo sumy 150 % sumy životného minima.

Koľko musí ostať dôchodcovi pri exekúcii

Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 214,83 eura mesačne

50 % sumy ŽM = 107,41 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

  • základná suma je 90,22 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
  • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 37,59 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #exekúcie dôchodkov