Za prácu popri penzii vyšší dôchodok

Na príkladoch vám ukážeme, ako sa počíta zvýšenie dôchodku za prácu v dôchodkovom veku. A ako je to s daňami? Kedy ich nemusíte platiť?

25.08.2020 06:00
žena, penzistka, práca, notebook, účtovníctvo Foto:
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok.
debata (2)

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 13,6361 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Môže však pracovať na dohodu, no musí si uplatniť odvodovú výnimku a jeho ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.

Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Príklady

Príklad č. 1:

Pani Lýdia si popri dôchodku privyrába na recepcii. Mesačne zarobí 600 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak bude pracovať od januára do konca novembra? V tomto roku dostáva penziu v sume 490 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (4 400 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (12 156 eur).

OMB = 6 600 / 12 156

OMB = 0,5429

Zvýšenie penzie sa potom vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (13,6361 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,5429 / 2 = 0,27145 × 13,6361 = 3,70

Zvýšenie = 3,70 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 490 eur. Ak od 1. decembra požiada o zvýšenie dôchodku, mala dostávať penziu vo výške 493,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Pánovi Igorovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. januára do 30. apríla tohto roka pracoval. Následne prácu ukončil a požiadal od 1. mája o zvýšenie starobného dôchodku. K 30. aprílu sa mu dôchodok vyplácal v sume 462,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. januára 2020 do 30. apríla 2020 mal osobný vymeriavací základ 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobný dôchodok mu bol zvýšený takto:

OMB = 3 700,50 : 12 156

OMB = 0,3045

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (13,6361 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,3045 : 2 = 0,1522 × 13,6361 = 2,10 eura mesačne

Táto suma sa pripočíta k vyplácanej sume starobného dôchodku: 462,50 + 2,10 = 464,60 eura mesačne.

Príklady sú len ilustračné.

Kedy penzista nemusí platiť dane?

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto roku tak môžu penzisti celkovo zarobiť bez daní maximálne 2 207,10 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov.

Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.

Ak chcete získať naspäť dane, nestačí ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane.

V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorého sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.

O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Nachádza sa v jedenástom oddiele daňového priznania typu A. Penzista si vyberie, či chce peniaze poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #daňové bremeno #pracujúci penzisti