Predčasná penzia a dávka v nezamestnanosti: Kto má nárok?

, 28.08.2020 06:00
seniori, manželia, papiere, starosti, sklamanie
Od 1. júla 2020 už môžu poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Autor:

Ak stratíte prácu vo vyššom veku a nepodarí sa vám nájsť novú, máte na výber z týchto dvoch možností. Na ktorú dávku spĺňate podmienky? Ktorú si vybrať?

Kedy môžete ísť do predčasného dôchodku

Nárok na predčasný dôchodok má človek, ktorý:

  • odpracoval minimálne 15 rokov,
  • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
  • suma predčasného dôchodku je vyššia ako 1,2– násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 257,80 eura,

Ako sa vypočíta predčasný dôchodok

1. Vypočíta sa riadna suma dôchodku

Postupuje sa pritom podľa vzorca:

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok (počet odpracovaných rokov)
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku (v tomto roku 13,6361 eura)

2. Takto vypočítaná suma sa zníži
Za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku, sa vypočítaná suma zníži o pol percenta. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, vypočítaný dôchodok sa mu zníži o 12,5 percenta.

Kto môže požiadať o dávku v nezamestnanosti

Základnou podmienkou nároku na dávku v nezamestnanosti je, že poistenec bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. V prípade, že pracoval len na dobu určitú, postačí, ak 730 dní poistenia získal za posledné štyri roky.

Spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu nemá vplyv na nárok na dávku v nezamestnanosti, jej výšku ani na dobu jej poskytovania.

Od 1. júla 2020 už môžu poistenci požiadať o dávku v nezamestnanosti nielen v Sociálnej poisťovni, ale aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Údaje v žiadosti potom úrad práce bezodkladne po zaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie poskytne Sociálnej poisťovni elektronicky. Kontakt žiadateľa o dávku so Sociálnou poisťovňou tak nie je potrebný.

Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti za kalendárne dni. Jej výška je 50 percent z denného vymeriavacieho základu.

Uchádzač o zamestnanie tak za mesiac dostane dávku vypočítanú podľa vzorca:

50 % x denný vymeriavací základ x počet dní v mesiaci

Od 1. júla 2020 do konca júna 2021 je maximálna výška dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní – 1 113,00 eura, v mesiaci, ktorý má 30 dní – 1 077,10 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

0 debata debata
Viac na túto tému: #predčasná penzia #dávka v nezamestnanosti