Dôchodkový systém stojí na troch pilieroch

, 07.09.2020 06:00
Dôchodkové piliere
Poistenec, ktorý je iba v I. pilieri, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne, z odvodov všetkých pracujúcich. Autor:

Prvý, druhý a tretí pilier. To sú tri dôchodkové piliere, ktoré v súčasnosti fungujú na Slovensku. Prvý pilier zastrešuje Sociálna poisťovňa, druhý dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) a tretí pilier doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS).

Základom dôchodkového systému sú jeho prvý a druhý pilier, pričom prvý pilier je povinný. Zákonom stanovené poistné na dôchodkové poistenie pre tých, ktorí sú zapojení iba do prvého piliera, je 18 % z príjmu. Pre sporiteľov, ktorí sa zapojili aj do 2. piliera, sú odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne 13 % a do druhého piliera 5 %.

Komu sa oplatí vstúpiť do druhého piliera? „Do druhého piliera sa oplatí vstúpiť všetkým, ktorí chcú rozložiť riziko svojho dôchodkového zabezpečenia medzi štát a súkromné dôchodkové spoločnosti. Dnes zákon umožňuje vstup do II. piliera ľuďom do 35 rokov, ktorým vzniklo dôchodkové poistenie,“ informoval Marcel Forišek za Asociáciu doplnkových dôchodkových spoločností a Asociáciu dôchodkových správcovských spoločností.

Výhodou druhého piliera je najmä to, že príspevky, ktoré sú súčasťou povinných sociálnych odvodov, sa ihneď po pripísaní na osobný dôchodkový účet sporiteľa stávajú jeho súkromným majetkom.

„Znamená to, že aj v prípade úmrtia sporiteľa sú tieto prostriedky vyplatené jeho dedičom. Sporiteľ môže sám rozhodovať o svojej investičnej stratégii, keďže dôchodkové správcovské spoločnosti ponúkajú rôzne dôchodkové fondy s rôznou mierou rizika a potenciálneho výnosu. Zmeny rozloženia majetku a príspevkov v dôchodkových fondoch sú bezplatné a možné prakticky kedykoľvek. Sporitelia si môžu do II. dôchodkového piliera platiť aj tzv. dobrovoľné príspevky, čím môžu zvýšiť svoj potenciálny dôchodok a investovať dodatočné prostriedky vo výkonných a lacných dôchodkových fondoch,“ vraví Forišek.

Druhý pilier a suma dôchodku

Dôchodky z druhého piliera sú ale zatiaľ veľmi nízke. Podľa Asociácie dôchodkových spoločností je to preto, lebo II. pilier na Slovensku existuje ešte len 15 rokov. „Toto je stále veľmi krátke obdobie na to, aby boli v tomto systéme výrazne vyššie nasporené sumy. Nehovoriac o tom, že sa systém viackrát menil, otváral, znižoval sa jeho podiel na odvodoch na dôchodkové poistenie a tým aj na dôchodkovom zabezpečení,“ približuje asociácia. Problémom je aj aktuálne legislatívne nastavenie výplaty dôchodkov, keď si sporitelia, ktorých dôchodok z I. piliera je vyšší ako tzv. referenčná suma (cca 465 eur), môžu všetky úspory vybrať jednorazovo prostredníctvom programového výberu. Veľká väčšina sporiteľov tak aj robí. Doživotný dôchodok si tak zväčša vyberajú iba sporitelia s nižšími dôchodkami z I. piliera, ktorí mali nižšie príjmy, a teda majú aj nižšiu nasporenú sumu v II. pilieri a nižší nominálny dôchodok z II. piliera.

„Čím je dlhšie obdobie dôchodkového poistenia a čím je vyšší zárobok, tým je vyšší aj dôchodok z prvého piliera. Ak je niekto iba v prvom pilieri, znamená, že má vyšší dôchodok od štátu, teda od Sociálnej poisťovne ako ten, kto si odvádza do druhého piliera. Tomu adekvátnu časť dôchodku vypláca životná poisťovňa. Dnes je však situácia taká, že „zmiešaný“ dôchodok (1. a 2. pilier) je nižší ako je „čistý“ dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Za to štát nezodpovedá, je to vec zhodnotenia alebo znehodnotenia úspor dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a, samozrejme, vec každého občana, ako sa rozhodol plánovať financie počas aktívneho veku a odvádzať (resp. šetriť či investovať), aby z nich mal prospech v období dôchodkového veku,“ približuje súčasný stav riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ako dodal, presnú výšku dôchodku z I. alebo aj II. piliera nie je možné určiť vopred. Počas sporiacej fázy je hodnota dôchodkového účtu závislá, okrem iného, aj od vývoja finančných trhov, ktorý nie je možné vždy predvídať. „Počas výplatnej fázy zasa vstupujú do konečnej výšky dôchodku, ktoré vyplácajú životné poisťovne, sadzobníky a marže týchto spoločností,“ vraví Višváder. „Priemerná výška doživotných dôchodkov z II. piliera vyplácaných životnými poisťovňami predstavovala za rok 2019 mesačne 21,77 eura,“ uviedol Višváder.

V treťom pilieri je viac ako 800-tisíc sporiteľov

„V doplnkovom dôchodkovom sporení, ktoré označujeme ako III. dôchodkový pilier, aktuálne evidujeme približne 847-tisíc účastníckych zmlúv,“ vraví Forišek.

Jeho najčastejšie skloňovanou výhodou je príspevok zamestnávateľa, ktorý je častým benefitom zamestnávateľov. K príspevkom samotného sporiteľa sú tak pripočítavané aj príspevky zamestnávateľa, ktoré pomôžu zabezpečiť vyšší doplnkový dôchodok v starobe.

„Príspevok zamestnávateľa je pritom daňovým výdavkom až do výšky 6 % ročne zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca. Účastníci doplnkového dôchodkového sporenia tak môžu od zamestnávateľa získať dodatočný príjem, na ktorý by inak nemali nárok. Z príspevku zamestnávateľa sa navyše neplatia odvody na sociálne poistenie,“ vysvetlil Forišek.

Aj príspevky samotného účastníka do III. piliera tvoria odpočítateľnú položku základu dane, čo znamená, že účastník, ktorý svoju zmluvu uzatvoril od januára 2014, resp. podpísal dodatok k zmluve, ktorým sa zrušil jeho dávkový plán, si môže znížiť základ dane o sumu zaplatených príspevkov, a to až do sumy 180 eur ročne.

Podľa asociácie aj sporenie v III. pilieri prináša možnosť sporenia podľa vlastného uváženia v jednom alebo súčasne vo viacerých príspevkových doplnkových dôchodkových fondoch. Zmena v pomere rozloženia majetku a príspevkov je možná kedykoľvek a bezplatne.

Aj v tomto prípade platí, že v prípade smrti účastníka alebo poberateľa dočasného doplnkového dôchodku je aktuálna hodnota zostatku na jeho osobnom účte predmetom dedenia alebo je vyplatená oprávneným osobám.

Marcel Forišek upozornil, že nevýhodou III. piliera môže byť to, že nie všetci zamestnávatelia prispievajú svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie, keďže táto forma sporenia na dôchodok je dobrovoľná.

„Ďalšou nevýhodou môže byť, že z príspevkov zamestnávateľa sa platí poistné na zdravotné poistenia a rovnako aj daň z príjmu. Príspevky zamestnávateľa tak v konečnom dôsledku znižujú čistý príjem zamestnanca. Poslednou „nevýhodou“ je, že štát poskytuje pomerne nízku daňovú úľavu na tento typ sporenia na dôchodok, ktorá stále nie je dostatočne motivačná na to, aby si viac pracujúcich sporilo na dôchodok prostredníctvom doplnkového dôchodkového sporenia,“ dodal Forišek.

Prvý pilier

Účasť na tomto povinnom zákonnom poistení vzniká priamo zo zákona.

Poistenec, ktorý je iba v I. pilieri, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Bude financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase poberania dôchodku daného poistenca.

Výška dôchodku z I. piliera bude závisieť od

  • počtu odpracovaných rokov poistenca,
  • príjmov poistenca počas celého pracovného života,
  • od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ide o veličinu značne závislú od vývoja slovenskej ekonomiky).

Druhý pilier

Kapitalizačný pilier slúži na to, aby bol poistencovi v kombinácii s prvým pilierom zabezpečený dostatočný príjem v starobe.

Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a v prípade jeho smrti pripadnú osobám, ktoré určil pri podpise zmluvy, alebo budú predmetom dedenia.

Výška dôchodku z II. piliera bude závisieť od

  • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • dĺžky sporenia,
  • veku odchodu do dôchodku a priemernej očakávanej doby dožitia,
  • miery zhodnotenia dôchodkových úspor,
  • zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Tretí pilier

Ide o dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré má umožniť získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#III. pilier #II. pilier #I. pilier #dôchodkový systém
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku