2021: Ako vám zvýšia penziu a kedy ju dostanete?

Dôchodky sa zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu. Čo je to? Aký je postup pri valorizácii? A ktoré dôchodky valorizované nebudú?

, 22.09.2020 06:00
dôchodcovia, penzisti, manželia, radosť,... Foto:
Takzvaná dôchodcovská inflácia znamená percento medziročného rastu cien za domácnosti dôchodcov podľa ich nákupného správania.
6

Podľa čoho sa zvyšujú dôchodky

Aký je postup pri valorizácii?

  • O zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky.
  • Rozhodnutia o zvýšení penzistom zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2021.
  • Zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2021.
  • Súčasne bude vyplatený aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Čo je dôchodcovská inflácia?

Takzvaná dôchodcovská inflácia znamená percento medziročného rastu cien za domácnosti dôchodcov podľa ich nákupného správania. Tento údaj zverejňuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vždy za obdobie prvého polroka daného kalendárneho roka. Následne sa penzia zvýši o dané percento z celkovej výšky dôchodku. Tento rok bola inflácia za domácnosti dôchodcov v prvom polroku na úrovni 2,6 %, čo znamená, že penzia sa zvýši o čiastku predstavujúcu 2,6 % z úplnej sumy dôchodku.

Čo znamená zvýšenie penzie o pevnú sumu?

Pokiaľ ide o zvýšenie sumy dôchodku pevnou sumou, znamená to 2 % z priemernej mesačnej sumy dôchodkov, ktorú určuje Sociálna poisťovňa. Tento spôsob sa uplatňuje v prípade, že navýšenie dôchodku podľa dôchodcovskej inflácie je nižšie ako na základe pevnej sumy. V tomto prípade je penzia navýšená práve o pevnú sumu. Pevná suma vypočítaná pre rok 2021 je pre nekrátené starobné dôchodky 9,40 eura. Pri krátených dôchodkoch z dôvodu poberania viacerých penzií je suma pre starobný dôchodok 2,90 eura.

Príklad: Starobný dôchodok penzistu je 428,90 eura.

Dôchodcovská inflácia – 2,6 % – zvýšenie: 428,90 + 11,20 (2,6 %) = 440,10 eura

Pevná valorizačná suma – 9,40 eura – zvýšenie dôchodku 428,90 + 9,40 = 438,30 eura

Penzia tohto dôchodcu bude zvýšená o tzv. dôchodcovskú infláciu, pretože je pre neho výhodnejšia ako zvýšenie dôchodku o pevnú sumu valorizácie.

Dátum, kedy dostanete dôchodok zvýšený o valorizáciu

1. januára 2021, ak bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2021 a vypláca sa k tomuto dňu

Invalidný dôchodok poberateľa, ktorého miera poklesu schopnosti pracovať je 75 %, sa k 1. 1. 2021 vypláca v sume 315,90 eura mesačne – zvýšenie mu patrí v sume 9,40 eura, pretože je výhodnejšie ako o dôchodcovskú infláciu (penzia by mu vzrástla len o 8,20 eura). Invalidný dôchodok sa od 1. 1. 2021 zvýši na sumu 325,30 eura mesačne.

Deň priznania penzie v roku 2021, ak je priznaná v roku 2021

Žiadateľovi, ktorému vznikne nárok na invalidný dôchodok (miera poklesu schopnosti pracovať 65 %) bude priznaný invalidný dôchodok od 20. 2. 2021 v sume 395,00 eur mesačne. Zvýšenie mu bude patriť v sume 10,30 eura, invalidný dôchodok sa prizná v sume 405,30 eura mesačne.

Deň opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku v roku 2021, ak sa nevypláca 1. januára 2021

Sirota, ktorá mala naposledy vyplatený sirotský dôchodok v sume 175 eur dňa 10. 5. 2020, začne opätovne študovať na vysokej škole od 1. 9. 2021. Od 1. 9. 2021 sa uvoľní výplata sirotského dôchodku v sume 175 eur. Od 1. 9. 2021 Sociálna poisťovňa začne vyplácať sirotský dôchodok zvýšený o 4,60 eura v sume 179,60 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ktorých penzií sa valorizácia nedotkne:

  • pozostalostné dôchodky
  • vdovský, vdovecký, sirotský,
  • vymeraných zo starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý v roku 2021 už bol zvýšený.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
6 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie penzie #zvýšenie dôchodkov #zmeny v roku 2021 #valorizácia #dôchodková reforma