Dávky pre penzistov od štátu. Aké podmienky musíte splniť?

Penzie, príspevky na kompenzáciu, cestovanie zadarmo, dotácia na dovolenku či trinásty dôchodok - dávky, ktoré môžu penzisti dostať od štátu. Ale iba v prípade, ak spĺňajú podmienky na ich priznanie.

09.10.2020 08:00
žena, dôchodkyňa, prasiatko, šetrenie, sporenie Foto:
So stúpajúcou výškou penzie sa suma 13. dôchodku bude znižovať až na minimálnu sumu, pričom minimálna suma bude 50 eur.
debata

Dôchodcovia dostanú už v decembri 13. dôchodok. „Zákon o 13. dôchodku je pripravený takým spôsobom, že dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, na čo boli kedykoľvek zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať,“ informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Nárok naň majú všetci poberatelia dôchodku bez ohľadu na výšku penzie. Maximálna suma bude 300 eur pre poberateľov dôchodkov v celkovej sume nižšej ako je suma životného minima. So stúpajúcou výškou penzie sa suma 13. dôchodku bude znižovať až na minimálnu sumu, pričom minimálna suma bude 50 eur.

Viac ako 1,4 milióna dôchodcov dostane v januári budúceho roka viac peňazí vďaka pravidelnej valorizácii dôchodkov. Penzie porastú buď o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o takzvanú dôchodcovskú infláciu, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu, ktorá prislúcha danému druhu dôchodku. Medziročný rast spotrebiteľských cien za prvý polrok 2020 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom predstavoval 2,6 %.

„Viac ako 1,51 milióna dôchodkov z viac ako 1,7 milióna vyplácaných penzií porastie o dôchodcovskú infláciu, teda o 2,6 percenta mesačnej sumy penzie. Pre takmer 87 percent penzistov teda bude výhodnejšia percentuálna valorizácia,“ priblížila Daniela Rodinová z tlačového oddelenia ministerstva práce. „Pretože penzista môže poberať súbežne aj viac dôchodkov, tak niektorý môže byť valorizovaný percentom a druhý pevnou sumou,“ dodala.

Minimálna suma, o ktorú porastú starobné dôchodky, je 9,40 eura. Predčasné penzie porastú najmenej o 9,10 a invalidné s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 percent o 4,40, ak má človek mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, dostane penzista pridané 7,80, vdovy a vdovci dostanú šesť eur.

Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965, sa bude od januára 2021 znižovať dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa im pritom zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to bude platiť aj pre znižovanie dôchodkového veku tých mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení.

Viac ako 216-tisíc dôchodcov, ktorí poberajú penzijné minimum, sa ale od januára jeho zvýšenia nedočká. Po novom sa budú jeho sumy opäť odvíjať do sumy životného minima a kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, čo znamená, že penzistovi sa započíta iba ten rok, keď zarobil aspoň 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o najmenej 263 eur, keďže priemerná mzda vlani bola 1 092 eur.

Podľa slov Michaely Slivkovej Kirňakovej z rezortu práce suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude od 1. januára budúceho roka 334,30 eura mesačne. „Keďže vlani sa suma minimálneho dôchodku zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálnej penzie sa pristúpi až potom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu prekročí sumu 334,30 eura,“ dodala.

Ak je dôchodca z dôvodu choroby uznaný za ťažko zdravotne postihnutého a vlastní preukaz ŤZP, môže úrad práce požiadať o príspevok na kompenzáciu svojho zdravotného postihnutia. Po splnení prísnych podmienok ich úrad poskytuje viac ako desiatku. Veľký záujem je najmä o príspevok na opatrovanie, ktorý môžu poberať rodinní príslušníci.

Ak potrebujete opatrovateľku, žiadať o ňu treba obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň.

Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať v určitých prípadoch (napr. pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu).

Povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby je 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu (354,46 eura na mesiac).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky od štátu