Dôchodkový vek 2021: Zmeny sa budú týkať najmä žien

Matkám, ktoré sa narodili v rokoch 1957 až 1965, sa bude od januára 2021 znižovať dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa im pritom zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Rovnako to bude platiť aj pre znižovanie dôchodkového veku tých mužov, u ktorých výchova dieťaťa nebola zohľadnená matke.

16.10.2020 09:00
žena, rozmýšľanie Foto:
Podľa rezortu financií stredná dĺžka života v starobe bude v budúcnosti stúpať.
debata (2)

Podľa novej právnej úpravy budú ženy rozdelené do troch skupín. Podľa toho, do ktorej budú patriť, budú môcť požiadať o penziu skôr, alebo pôjdu do dôchodku podľa takzvaného fiktívneho dôchodkového veku. Rezort práce tvrdí, že v novej právnej úprave nebude problém sa vyznať a ženy, prípadne muži, ktorých sa zmena bude týkať, budú vedieť, kedy budú môcť o penziu požiadať.

„Novelou zákona sa pôvodná tabuľka určujúca vek odchodu do dôchodku podľa roku narodenia a počtu vychovaných detí nahrádza novou tabuľkou, ktorá sporným ročníkom žien zníži ich dôchodkový vek o pol roka za každé vychované dieťa. Dôchodkový vek sa ženám zníži najviac o 18 mesiacov, ak vychovali tri a viac detí. Dôchodkový vek žien, ktorý nie je vzhľadom na počet vychovaných detí podľa novej právnej úpravy výhodnejší, sa nemení. Novelou zákona sa tiež na základe rovnakého princípu upravuje dôchodkový vek mužov, ktorým sa zohľadňuje výchova detí, ktorá nebola zohľadnená ženám,“ vysvetľuje Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa rezortu práce.

Prvú skupinu tvoria ženy, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia v súčasnosti platný dôchodkový vek a ani dôchodkový vek platný od 1. januára 2021. „Tejto skupine zákon umožňuje priznať dôchodok už od nanovo určeného dôchodkového veku zníženého za každé vychované dieťa o pol roka,“ približuje Slivková Kirňaková. Do druhej skupiny patria ženy, prípadne muži, ktoré do 1. januára 2021 nedovŕšia v súčasnosti platný dôchodkový vek, ale dôchodkový vek platný od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021.

„Pre ne zákon stanovuje jednotný dôchodkový vek, ktorým je 1. január 2021. Starobný dôchodok im možno priznať najskôr od tohto dňa. Títo poistenci budú mať nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku alebo percentuálne zvýšenie starobného dôchodku,“ informovala.

Poslednou skupinou sú ženy, ktoré do 1. januára 2021 dovŕšia v súčasnosti platný dôchodkový vek. „Týmto vznikne nárok na kompenzáciu vo forme jednorazového doplatku, ak majú priznaný starobný dôchodok, alebo ak im bude priznaný od 1. januára 2021,“ dodala hovorkyňa.

Podľa dokumentu Moderné a úspešné Slovensko, ktorý zverejnil rezort financií, by dôchodkový vek na Slovensku mal opätovne rásť spolu so zvyšovaním strednej dĺžky života. Podľa rezortu financií stredná dĺžka života v starobe bude v budúcnosti stúpať. Pri existujúcom strope na dôchodkový vek budú ľudia na dôchodku dlhšie, čo zvýši výdavky na dôchodky. „Nadviazanie dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života výrazne zvýši dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému,“ uvádza sa v materiáli.

Znížiť tlak na verejné financie by pomohlo zavedenie čiastočných dôchodkov. Tie umožnia postupný odchod ľudí z trhu práce. Čiastočná penzia podľa rezortu financií umožní znížiť pracovný úväzok a pri dlhšej kariére so súbehom s dôchodkom si má jednotlivec znížiť riziko neadekvátneho dôchodku vo vyššom veku.

Zmeny majú nastať aj pri minimálnych dôchodkoch. Tie sa majú namiesto priemernej mzdy opätovne nadviazať na životné minimum. S cieľom predchádzať špekuláciám sa má určiť minimálny odvod na starobné poistenie ako podmienka na získanie kvalifikovaného obdobia pri výpočte minimálnych dôchodkov, píše sa v správe agentúry SITA.

Chcete si vypočítať dôchodkový vek? Pomôže vám kalkulačka

Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom. Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Kalkulačku na určenie dôchodkového veku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Kalkulačka poskytuje:

  • výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku
  • špeciálne funkcie
  • výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa
  • výpočet zníženého dôchodkového veku po vyplnení výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #zmeny v roku 2021 #minimálne dôchodky