Na penziu sa začnite pripravovať aspoň rok vopred

Blížite sa k penzijnému veku? Kedy máte na dôchodok nárok? Nie ste si istí, či máte všetky doklady? O to, či máte zaevidované všetky doby poistenia, teda odpracované roky, by ste sa mali zaujímať už počas aktívneho pracovného života, najneskôr však rok pred podaním žiadosti o dôchodok.

02.11.2020 06:00
príprava, dôchodok, budík, hodiny, Foto:
Základné informácie, ako postupovať pri vybavovaní dôchodku, poskytuje Sociálna poisťovňa telefonicky aj elektronicky.
debata

„Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ približuje podmienky priznania starobnej penzie hovorca Sociálnej poisťovne Pavel Machava.

„Na odchod do dôchodku sa treba pripravovať celé produktívne obdobie – kontrolovať si stav svojho individuálneho účtu. Ak ste tak nerobili, potom odporúčame začať s prípravou aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku.“

Základné informácie, ako postupovať pri vybavovaní dôchodku, poskytuje Sociálna poisťovňa telefonicky, ale aj elektronicky alebo osobne, čo však v čase koronakrízy závisí od aktuálnych opatrení pre fungovanie pobočiek Sociálnej poisťovne.

„Každému odporúčame, aby si skontroloval najmä obdobie dôchodkového poistenia, teda doby zamestnania, dobu štúdia, náhradné doby,“ upozorňuje Machava. Údaje o tom poistenci nájdu v Informácii o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a tiež v Informácii o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004.

Ak tieto informácie nemajú k dispozícii, môžu požiadať Sociálnu poisťovňu o ich vyhotovenie. Najjednoduchšie prostredníctvom Formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123. Ob­dobia, ktoré nie sú uvedené v písomných informáciách, Sociálna poisťovňa neeviduje.

„Je už len na rozhodnutí poistenca, či si doklady o chýbajúcich obdobiach zaobstará sám, čím prispeje k rýchlemu a bezproblémovému vybaveniu svojej žiadosti o dôchodok, alebo to bude zisťovať Sociálna poisťovňa, ale až v konaní o dôchodku, čo má za následok predĺženie lehoty konania o dôchodku,“ vraví Machava.

Po spísaní žiadosti o dôchodok a predložení všetkých potrebných dokladov pobočka Sociálnej poisťovne spísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi ústrediu, ktoré rozhodne o nároku na penziu a o jej sume písomným rozhodnutím, ktoré dostanete poštou.

„Je povinná tak urobiť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti o dôchodok. V problematických prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, o čom žiadateľa o dôchodok písomne informujeme. Lehotu je možné predĺžiť len v mimoriadne zložitých prípadoch, napríklad keď sa musia preverovať doby poistenia či zárobky,“ uviedol Machava. Dodal, že ak má poistenec všetky doklady v poriadku, o jeho dôchodku je rozhodnuté do 60 dní od spísania žiadosti. V tejto lehote mu bude zaslané písomné rozhodnutie a peniaze.

V prípade, ak však žiadateľovi o dôchodok chýbajú niektoré z potrebných dokladov, mal by počítať s tým, že lehota vybavenia sa môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Čiže písomné rozhodnutie a peniaze dostane v lehote do 120 dní. „Preto vždy odporúčame poistencom, aby s prípravou na odchod do dôchodku začali aspoň rok pred dovŕšením dôchodkového veku a nemuseli potom riešiť finančné rezervy,“ uzavrel Pavel Machava.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok #dôchodkový vek #žiadosť o dôchodok