Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Za akých podmienok mu vznikne nárok na ňu? A ako sa zvyšuje dôchodok, ak popri ňom pracujete?

05.11.2020 06:00
pracujúci penzista, automechanik, kniha,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku pracuje len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti).

Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môže. Postupuje pri tom rovnako ako každý iný dôchodca – písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (a následne aj o jej skončení).

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tí dôchodcovia, ktorí už majú priznaný starobný, predčasný, invalidný či výsluhový dôchodok po dovŕšení penzijného veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, na tejto možnosti nič nemení.

Ako vám porastie penzia, ak pracujete

Ak dôchodca popri poberaní penzie pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel požiadať. Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa vydá do 31. marca a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára. Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, nie je povinný odvádzať nijaké odvody. Takémuto dôchodcovi sa starobný dôchodok od 1. januára nezvýši.

Môže penzista o zvýšenie dôchodku požiadať hneď, ako prestane pracovať?

Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie dôchodku. V takomto prípade netreba čakať na iniciatívu Sociálnej poisťovne. Neformálna žiadosť musí obsahovať údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti, teda o čo dôchodca žiada (o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa zániku poistenia) a tiež odkedy to žiada (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne. Takto možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať v kalendárnom roku len raz.

Príklad výpočtu zvýšenia dôchodku po jeho priznaní

Pánovi Štefanovi vznikol nárok na starobný dôchodok 1. októbra 2013 a od tohto dňa sa mu aj vypláca. Od 1. júna 2020 do 30. septembra 2020 však pracoval a po zániku dôchodkového poistenia požiadal od 1. októbra o zvýšenie dôchodku. K 30. septembru sa mu dôchodok vyplácal v sume 523,50 eura mesačne. Za obdobie od 1. júna do 30. septembra mal osobný vymeriavací základ 3 700,50 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.

Starobný dôchodok sa mu zvýši takto:

  • určí sa zvýšenie z jednej polovice osobného mzdového bodu: 3 700,50 : 12 156,00 = 0,3045 : 2 = 0,1522 zvýšenie dôchodku = 0,1522 × 13,6361 = 2,07541442 eura mesačne
  • toto zvýšenie sa pripočíta k vyplácanej sume penzie: 523,50 + 2,07541442 = 525,60 eura mesačne.
Príklad je len informatívny.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #živnosť #odvodová úľava #pracujúci penzisti #informatívny výpočet penzie