Penzie: Čo by vás mohlo zaujímať

Treba žiadať o 13. dôchodok? Odchádzame do penzie rýchlejšie alebo pomalšie než pred pandémiou? A ako je to s odvodovou úľavou pre penzistu - SZČO?

20.11.2020 08:00
penzista, košeľa, rozmýšľanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

Cez Rezervačný systém si môžete dohodnúť spísanie žiadosti o penziu

Sociálna poisťovňa dočasne upravila možnosti využitia Rezervačného systému, pomocou ktorého sa v bežnej prevádzke možno elektronicky objednať na termín spísania žiadosti o niektorý z dôchodkov priamo v pobočke. Dôvodom je skrátenie úradných hodín pobočiek a obmedzenie pohybu návštevníkov v ich priestoroch v súvislosti s pandémiou. Aj napriek týmto opatreniam sa neobmedzuje možnosť žiadať o dôchodkové dávky.

Dočasne bude preto Rezervačný systém využívaný na elektronický zber formulárov, pomocou ktorých poistenci môžu iniciovať konanie o ich dôchodku. Po vstupe do Rezervačného systému na stránke www.socpoist.sk treba postupovať nasledovne: zadať druh dôchodku, ktorý chcete vybaviť, zadať pobočku alebo pracovisko podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa a odoslať formulár.

Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie mailu, ale približne do troch pracovných dní bude žiadateľa kontaktovať pracovník príslušnej pobočky a v závislosti od jeho konkrétnej situácie ho bude podrobne informovať o ďalšom postupe.

Ak sa rozhodnete doručiť Žiadosť o spísanie žiadosti o dôchodok (po vytlačení a ručnom vyplnení) poštou alebo osobne do schránky pri vstupe do pobočky, môžete to urobiť a potom už bude nasledovať rovnaký postup ako v prípade elektronického podania.

Sociálna poisťovňa sa pripravuje na výplatu 13. dôchodkov

O 13. dôchodok nemusíte žiadať. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky v decembrových výplatných termínoch, teda v deň splatnosti dôchodku. Nárok na 13. dôchodok a jeho výplatu bude mať v roku 2020 ten poberateľ dôchodku, ktorý má v decembri 2020 nárok na výplatu starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského alebo sociálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa pritom 13. dôchodok vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo Slovenska.

Výška 13. dôchodku je odstupňovaná v rozpätí od 300 do 50 eur. Závisí od sumy dôchodkových príjmov daného dôchodcu, do ktorej sa zarátava aj výška dôchodku vyplácaného z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky, dôchodku vyplateného z cudziny a dôchodku vyplateného z II. piliera.

Maximálna výška 13. dôchodku bude predstavovať 300 eur a dostanú ho tí poberatelia, ktorých suma dôchodku, resp. úhrnná suma dôchodkov, je 214,83 eura a nižšia. Maximálnu výšku tejto dávky tak získajú dôchodcovia s najnižšími dôchodkami.

Dôchodcom, ktorí poberajú dôchodky v rozpätí od 214,84 eura do 909,27 eura, sa výška 13. dôchodku primerane znižuje až do minimálnej sumy 50,01 eura a určí sa podľa vzorca určeného zákonom. Najnižší 13. dôchodok vo výške 50 eur pritom dostanú tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku je 909,28 eura a vyššia.

Konkrétnu sumu 13. dôchodku si dôchodca bude môcť vypočítať aj pomocou Kalkulačky na výpočet 13. dôchodku, ktorú Sociálna poisťovňa sprístupnila na jej webovej stránke. Sociálna poisťovňa pritom nezasiela o výplate 13. dôchodku písomné rozhodnutie, dôchodcom bude poukázaná priamo suma tejto dávky – buď na účet v banke, alebo v hotovosti poštou, resp. hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb.

Do penzie odchádzame rovnakým tempom ako pred pandémiou

Počas tretieho štvrťroka tohto roka prijala Sociálna poisťovňa 25 382 žiadostí o niektorú z dôchodkových dávok. Podľa druhu dôchodku bolo najviac (takmer 40 %) podaných žiadostí o starobný dôchodok (10 013). Nasledovali žiadosti o invalidný dôchodok (5 869) a vdovský dôchodok (3 818). Najmenej bolo žiadostí o predčasný (3 680), vdovecký (1 399) a sirotský (603) dôchodok. Celkové počty i rozloženie žiadostí podľa jednotlivých druhov dôchodkových dávok viac-menej kopírovali vývoj v rovnakom období minulého roka – v treťom štvrťroku 2019 podalo žiadosť o dôchodok 26 467 poistencov. Aj vlani najväčší podiel tvorili žiadatelia o starobný dôchodok (12 319, čo je viac ako 46 %), nasledovaní žiadateľmi o invalidný a vdovský dôchodok.

Počas prvých deviatich mesiacov bolo priznaných 22 685 dôchodkov a zamietnutých 2 401 žiadostí o dôchodok. Zároveň zaregistrovala 959 zmien v invalidite – prechod z pásma nad 70 % (ak schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %) do pásma do 70 % sa týkal 321 poistencov, pričom z kategórie do 70 % sa do pásma nad 70 % dostalo až 638 invalidných dôchodcov.

Pracujúci dôchodca živnostník nemá automaticky odvodovú úľavu

Dôchodca, ktorý má status živnostníka alebo inej samostatne zárobkovej osoby (SZČO) a po priznaní dôchodku pracuje len ako SZČO, nemá možnosť uplatniť si výnimku z platenia poistného pri príjme do 200 eur. Táto odvodová úľava sa zo zákona vzťahuje výlučne na prácu dôchodcov na základe dohôd mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti). Ak popri činnosti SZČO dôchodca pracuje aj na niektorú z týchto dohôd, výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie z jednej dohody s maximálnym príjmom do 200 eur mesačne si uplatniť môže. Postupuje pri tom rovnako ako každý iný dôchodca – písomne informuje zamestnávateľa o uplatnení výnimky (a následne aj o jej skončení).

Odvodovú úľavu pri práci na dohodu si môžu uplatniť tí dôchodcovia, ktorí už majú priznaný starobný, predčasný, invalidný či výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberajú invalidný výsluhový dôchodok. Fakt, že vykonávajú popri dohode súčasne aj činnosť SZČO, na tejto možnosti nič nemení. Poradenstvo v tejto oblasti poskytujú verejnosti pobočky Sociálnej poisťovne a Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #žiadosť o dôchodok #odvodová úľava #žiadosť o penziu #trináste dôchodky