Dôchodok je príjem, ktorý podlieha exekúcii

Od čoho závisí výška vašej mesačnej zrážky? Priznanie dôchodku neznamená koniec exekučných zrážok. Ako môže penzista predísť exekúcii?

30.11.2020 06:00
dôchodca, penzista, smútok, zúfalstvo, peniaze,... Foto:
Výnimkou nie sú ani seniori, ktorí majú viac exekúcií. Nikomu však nemožno siahnuť na celú sumu dôchodku.
debata (1)

Viac ako 58 eur. Taká je priemerná mesačná exekúcia z penzie. Exekútor pritom siaha na dôchodok viac ako 33-tisíc penzistom.

Blížiace sa vianočné sviatky a s nimi spojené obdarovávanie blízkych sú veľkým lákadlom na nákup na splátky. Ak ste ale v dôchodku alebo v preddôchodkovom veku, dajte si pozor. Ak by ste svoje dlhy nesplácali, na penziu vám môže siahnuť exekútor. Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom.

Mnohí penzisti sú presvedčení o tom, že po odchode do dôchodku sa zbavia dlhov. Nie je to ale pravda. „Dôchodok je podľa zákona takým príjmom, z ktorého je možné zrážať dlžné čiastky. Sociálna poisťovňa začne vykonávať zrážky z dôchodku na príkaz súdneho exekútora, nerobí to svojvoľne,“ informuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní.

Výnimkou nie sú ani seniori, ktorí majú viac exekúcií. „Ak má jeden poistenec viac pohľadávok, určujú sa takzvané prednostné a neprednostné pohľadávky s presným postupom ich výpočtu. Prednostné pohľadávky definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavku na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby. Pôžičky od bankových, respektíve nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom patria medzi neprednostné pohľadávky,“ vysvetlila Hrabková.

Mesačná zrážka z penzie závisí od sumy životného minima, mesačnej sumy penzie exekvovaného dôchodcu, počtu vyživovaných osôb, skutočnosti, či ide o prednostnú, alebo neprednostnú pohľadávku, pohľadávku výživného pre maloleté dieťa alebo pohľadávku na pokute za vybrané priestupky či sumy, za ktorú sa poskytuje dlžníkovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, ak je poskytovaná.

Penzistovi ale nemôže exekútor siahnuť na celú sumu dôchodku. Základná suma, ktorá musí dôchodcovi zostať, je suma životného minima. V súčasnosti je to 214,83 eura. Sú však výnimky, pokiaľ ide o výživné na maloleté dieťa a tiež v prípade, ak je dôchodca umiestnený v zariadení so stravou a vreckovým.

Prečo priznanie penzie neznamená koniec exekučných zrážok?

Ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával zrážky zo mzdy, predpokladajú, že skončením pracovného pomeru a odchodom do dôchodku možnosť výkonu exekučných zrážok z príjmu zaniká. Nie je to pravda, priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok.

Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu. Podľa platných právnych predpisov sú jedným z príjmov, na ktoré sa pri vykonávaní zrážok primerane použijú zákonné ustanovenia, ktoré upravujú vykonávanie zrážok zo mzdy povinného.

POZOR! Ak Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku, jej postavenie je rovnaké, ako má zamestnávateľ pri vykonávaní zrážok zo mzdy. To znamená, že nemá nijakú právomoc kontrolovať oprávnenosť doručeného príkazu na vykonávanie zrážok, ale je povinná na základe takéhoto príkazu zrážky z penzií vykonávať. Príkaz na vykonávanie zrážok vydáva orgán, ktorý je oprávnený na nútený výkon rozhodnutia, pričom najčastejšie je týmto orgánom súdny exekútor.

Dôvody, ktoré vedú k výkonu zrážok

  • Sociálna poisťovňa vykonáva zrážku z dôchodku na základe núteného výkonu rozhodnutia, ak povinný dobrovoľne nezaplatil peňažnú sumu, ktorej zaplatenie mu bolo uložené vykonateľným rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného orgánu. Môže ísť napríklad o neplatenie výživného, daní a poplatkov, poistného na sociálne alebo zdravotné poistenie, neuhrádzanie súkromnej pôžičky, resp. pôžičky od bankových alebo nebankových subjektov.
  • Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.
  • Vianočný príspevok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zrážky z dôchodkov #exekúcie dôchodkov