Máte nízku penziu? Minimálne dôchodky aj dávky v núdzi čaká zmena

Zmiernenie podmienok nároku na minimálny dôchodok sa končí. Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého sa sumy minimálnej penzie zmrazia na úrovni súm z tohto roka. Zároveň prijal opätovný návrat k podmienkam kvalifikovaných rokov aj zárobkov minimálne na úrovni 24 percent priemernej mzdy.

02.12.2020 07:00
objatie, manželia, seniori, úsmev Foto:
Prijatie novely zákona od januára prinesie štátnej kase úsporu takmer 59 miliónov eur už v roku 2021. V ďalších rokoch bude toto číslo rásť.
debata

Od januára tohto roka boli sumy minimálneho dôchodku naviazané na priemernú mzdu. Dnes teda platí, že ak človek odpracuje 30 rokov a Sociálna poisťovňa mu vypočíta dôchodok nižší ako 334,30 eura mesačne, Sociálna poisťovňa mu ho zvýši, po splnení ďalších podmienok, na minimálny dôchodok.

Za každý ďalší odpracovaný rok nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok obdobia dôchodkového poistenia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia.

"Bola nastolená nespravodlivosť v tom, že dôchodky, minimálne pre ľudí, ktorí odpracovali oveľa menej rokov, ako pre tých, ktorí pracovali oveľa dlhšie, mali nastavenú valorizáciu oveľa rýchlejšiu a v priebehu pár rokov by sa stalo, že by dobehli tých, ktorí odvádzali na dôchodok oveľa vyššie poistné krytia a poistné odvody,“ konštatoval minister práce Milan Krajniak.

Od januára 2021 bude ale všetko inak. „Vlani prijaté zmeny určovania sumy minimálneho dôchodku a zmeny v podmienkach nároku na minimálny dôchodok spôsobili významné narušenie princípu zásluhovosti v dôchodkovom poistení, ako aj samotného účelu zavedenia minimálneho dôchodku,“ tvrdí ministerstvo práce. Naviazanie súm minimálneho dôchodku na 33 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve znamenalo podľa ministerstva práce v tomto roku razantné zvýšenie súm minimálneho dôchodku, čím bol výrazným spôsobom prekročený účel minimálneho dôchodku, ktorým je ochrana dôchodcu pred pádom do hmotnej núdze.

„Ponechaním súčasného právneho stavu by sa uvedený problém každoročne prehlboval a dochádzalo by k ešte výraznejšiemu potieraniu zásluhovosti v dôchodkovom systéme, predovšetkým v kontexte zvyšovania systémových dôchodkových dávok,“ tvrdí rezort práce.

A to je dôvod, prečo budú sumy minimálnej penzie od januára zmrazené a zostanú na dnešnej úrovni. To znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude 334,30 eura mesačne. „K opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku je dôvodné pristúpiť až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura,“ priblížilo ministerstvo práce.

Prijatie novely zákona od januára budúceho roka prinesie štátnej kase úsporu takmer 59 miliónov eur už na budúci rok, v roku 2022 by sa malo ušetriť viac ako 76 a v roku 2023 by zmena zákona mala priniesť úsporu až 103 miliónov eur.

Ale ak človek nemá odpracovaných aspoň tridsať kvalifikovaných rokov, na dávku v núdzi je po odchode do penzie odkázaný aj naďalej, ak je jeho dôchodok nižší ako životné minimum. Dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nim od januára stúpnu o 2,2 %. Sumy dávok v núdzi totiž vzrastú o rovnaké percento, o aké sa od júla tohto roka zvýšilo životné minimum.

Dávka pre jednotlivca má ísť nahor o 1,50 eura na 67,80 eura. Ochranný príspevok k dávke v hmotnej núdzi dôchodcu má ísť nahor o 1,50 eura na 69,40 eura. Príspevok na bývanie pre domácnosť s jedným členom má stúpnuť o 1,30 eura na 58,50 eura a pre viacčlennú domácnosť o 2 eurá na 93,40 eura.

Otázky a odpovede o minimálnej penzii

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Výška minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia výška minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Výška minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov obdobia. To, či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia.

Ak poberateľ dôchodku vo výške 304,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, výška jeho minimálneho dôchodku bude 410 eur mesačne. Od januára budúceho roka sa nárok na penzijné minimum bude opäť posudzovať podľa kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Ak vám bol v tomto roku starobný dôchodok zvýšený na minimálny, pretože ste splnili podmienku 30 odpracovaných, a nie 30 kvalifikovaných rokov, možno vám od januára budúceho roka minimálny dôchodok patriť nebude.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny?
Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Mám požiadať o minimálny dôchodok?
Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázaných poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?
Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #minimálny dôchodok #minimálna penzia