Ako sa mení vek odchodu do dôchodku od roku 2021

Od 1. januára 2021 sa zmení právna úprava veku odchodu do dôchodku a stanovuje sa dôchodkový vek všetkým poistencom.

03.12.2020 08:48
žena, dôchodkyňa, penzistka, prasiatko,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Mení sa dôchodkový vek poistencov (žien a mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítalo šesť mesiacov v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca. Dôchodkový vek sa od 1. januára 2021 upravuje tak, aby každý poistenec, ktorý vychoval deti, mal znížený dôchodkový vek o šesť mesiacov za každé vychované dieťa v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom kalendárnom roku.

Zákonom sa stanovil spôsob kompenzácie dôchodkových nárokov poistencov, ktorí do dôchodku už odišli a na účely určenia dôchodkového veku im nebola zohľadnená výchova dieťaťa. Súčasne sa stanovil aj spôsob kompenzácie poistencov, ktorí dôchodkový vek ešte nedovŕšili, ale podľa novely zákona je ich dôchodkový vek nižší a dovŕšili by ho pred 1. januárom 2021.

Kompenzácia bude mať formu jednorazového doplatku k starobnému dôchodku alebo formu percentuálneho zvýšenia starobného dôchodku. Formou percentuálnej kompenzácie sa zvýšia aj dôchodky poistencov, ktorým bol do 31. decembra 2020 priznaný predčasný starobný dôchodok a ich dôchodkový vek sa znižuje.

Skupiny poistencov

Nová právna úprava rozdeľuje ročníky poistencov a ich určenie dôchodkového veku do troch skupín.

Poistenci, ktorí pred 1. januárom 2021

 • nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a ani dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021

na túto skupinu poistencov sa už bude vzťahovať nový dôchodkový vek znížený za každé vychované dieťa,

 • nedovŕšia dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021, avšak dôchodkový vek platný podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 by dovŕšili pred 1. januárom 2021

dôchodkový vek tejto skupiny poistencov je 1. január 2021,

 • dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 a starobný dôchodok majú priznaný (resp. budú mať priznaný) s dátumom priznania pred 1. januárom 2021

tejto skupine poistencov zostáva zachovaný pôvodný dôchodkový vek.

Príklady

I. Poistenka narodená 15. mája 1959

Počet vychovaných detí: 2 Dôchodkový vek: 61 rokov a 10 mesiacov Dôchodkový vek poistenka dovŕši: 15. marca 2021, teda už podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2021.

II. Poistenka narodená 15. júna 1958

Počet vychovaných detí: 1 Dôchodkový vek podľa predpisov účinných

do 31. decembra 2020: 62 rokov a 7 mesiacov 15. januára 2021 od 1. januára 2021: 1. januára 2021 Fiktívny dôchodkový vek: 62 rokov a 2 mesiace 15. augusta 2020

Dôchodkový vek poistenka dovŕši 1. januára 2021, v deň účinnosti novely zákona. Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred účinnosťou novely zákona, 15. august 2020 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie a dôchodkový vek je deň účinnosti novely zákona, teda 1. január 2021.

III. Poistenka narodená 10. januára 1957

Počet vychovaných detí: 1 Dôchodkový vek podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020: 62 rokov a 6 kalendárnych mesiacov 10. júla 2019 Fiktívny dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021: 62 rokov 10. januára 2019. Dôchodkový vek poistenka dovŕšila 10. júla 2019.

Pretože podľa novely zákona by dôchodkový vek dovŕšila ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020, dôchodkový vek zostáva zachovaný a 10. január 2019 je fiktívny dôchodkový vek, ktorý slúži na účely kompenzácie.

Dôchodkové nároky poistencov a kompenzácie podľa dátumu priznania

Novela zákona rozdeľuje poistencov do dvoch skupín:

I. Dôchodok priznaný najneskôr 1. januára 2021

a) starobný dôchodok

poistencom, ktorým bol priznaný starobný dôchodok najneskôr 1. januára 2021 (dôchodkový vek podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 dovŕšili pred 1. januárom 2021 alebo dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 dovŕšili 1. januára 2021), je určený fiktívny dôchodkový vek, teda dôchodkový vek, ktorý by podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 dovŕšili ešte pred dôchodkovým vekom podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021. Fiktívny dôchodkový vek je stanovený na určenie obdobia rozdielu dôchodkových vekov.

Týmto poistencom vznikne nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku za obdobie rozdielu dôchodkových vekov. Ide o kompenzáciu formou ušlého dôchodku za obdobie od fiktívneho dôchodkového veku do dôchodkového veku, o ktorom Sociálna poisťovňa rozhodne

 1. zároveň s priznaním starobného dôchodku, ak rozhoduje po 31. decembri 2020.
 2. do 31. decembra 2022, ak rozhodla o priznaní dôchodku pred 1. januárom 2021.

b) predčasný starobný dôchodok

poistenci, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok pred 1. januárom 2021, majú nárok na zvýšenie predčasného starobného (po dovŕšení dôchodkového veku starobného dôchodku) o 0,5 % sumy predčasného starobného dôchodku pred jej znížením za obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku, a to za každých začatých 30 dní rozdielu dôchodkových vekov.

O nároku na zvýšenie dôchodku Sociálna poisťovňa rozhodne

 1. zároveň s priznaním predčasného starobného dôchodku, ak rozhoduje po 31. decembri 2020.
 2. do 31. decembra 2022, ak rozhodla o priznaní dôchodku pred 1. januárom 2021.

II. Dôchodok priznaný najskôr 2. januára 2021

Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek podľa predpisov účinných od 1. januára 2021 pred 2. januárom 2021, za obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov patrí zvýšenie starobného dôchodku ako za obdobie dôchodkového poistenia získané bez poberania starobného dôchodku.

Sociálna poisťovňa rozhodne v rámci priznania starobného dôchodku (táto „kompenzácia“ je súčasťou priznanej mesačnej sumy dôchodku).

Príklady

Poistenka narodená: 31. októbra 1959 Počet vychovaných detí: 2 Dôchodkový vek: 61 rokov a 10 mesiacov Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 31. augusta 2021

Poistenka narodená: 1. apríla 1962 Počet vychovaných detí: 2 Dôchodkový vek: 62 rokov a 4 mesiace Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 1. augusta 2024

Poistenec narodený: 14. júla 1965 Dôchodkový vek: 63 rokov a 10 mesiacov Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 14. mája 2029

Poistenec narodený: 31. decembra 1961 Počet vychovaných detí: 2 Dôchodkový vek: 62 rokov a 2 mesiace Dátum dovŕšenia dôchodkového veku: 28. februára 2024

Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií.

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku je zverejnená tu: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

Kalkulačka poskytuje:

 • výpočet presného dátumu dovŕšenia dôchodkového veku
 • špeciálne funkcie
 • výpočet dôchodkového veku s prihliadnutím na výchovu dieťaťa
 • výpočet zníženého dôchodkového veku po vyplnení výkonu zamestnania alebo služby vo zvýhodnenej kategórii

Zdroj: Sociálna poisťovňa

9 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #poistenec #vek odchodu do penzie