Všetko, čo potrebujete vedieť o trinástej penzii

Aké sú podmienky nároku na ňu? Aké sú jej sumy? A ako ju ovplyvní to, že poberáte viac dôchodkov? Ukážeme vám na príkladoch.

, 15.12.2020 08:00
penzisti, dôchodcovia, radosť, manželia Foto:
Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, bude mu vyplatený len jeden trinásty dôchodok.
debata

Kto ju dostane?

 • poberateľ starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku, ktorý má nárok na výplatu dôchodku v decembri 2020.

Ako sa určí jeho suma

Na posúdenie nároku na 13. dôchodok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov, aj dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera,
 • vyrovnávacieho príplatku a
 • dorovnávacieho prídavku podľa právnych predpisov Českej republiky.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému 13. dôchodok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

Aká je jeho suma?

300,00 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je do 214,83 eura,

od 300,00 do 50,01 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je v rozpätí od 214,84 do 909,27 eura

a určí sa podľa vzorca

300,00 – 0,36 x (D – 214,83); 50}

 • 300,00 je maximálna suma 13. dôchodku,
 • D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov v decembri 2020,
 • 214,83 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z.
 • 50,00 eura, ak suma dôchodku/dôchodkov v decembri 2020 je od 909,28 eura a viac.

13. dôchodok

 • sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz
 • sa nezlučuje s dôchodkom
 • nepatrí k dôchodku manželky
 • Sociálna poisťovňa ho vyplatí bez žiadosti v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2020

Ak je dôchodok poukazovaný do cudziny pravidelne vopred mesačne, 13. dôchodok sa vyplatí v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2020, v trojmesačných lehotách, 13. dôchodok sa vyplatí v deň splatnosti dôchodku za posledný štvrťrok roku 2020, t. j. v januári 2021.

Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo uvoľní jeho výplatu v období od 1. decembra 2020 do 31. decembra 2020, 13. dôchodok bude podľa určeného spôsobu poukazovania výplaty dôchodku vyplatený na pošte, prípadne poukázaný na účet v banke alebo do zariadenia sociálnych služieb, v deň výplaty sumy doplatku na dôchodku.

Porovnanie súm vianočného príspevku a trinásteho dôchodku na rok 2020
Dôchodok (v eurách) Suma VP – Pôvodný vzorec na výpočet sumy VP uplatnený v roku 2019 aplikovaný na rok 2020 Suma TD – Navrhovaný právny stav v roku 2020 Rozdiel
do 214,83 200 300 100
300 169,34 269,34 100
400 133,34 233,34 100
500 71,86 197,34 125,48
600 35,86 161,34 125,48
700 10 125,34 115,34
800 0 89,34 89,34
900 0 53,34 53,34
950 0 50 50
Zdroj: MPSVR SR; VP – vianočný príspevok; TD – trinásty dôchodok

Kto ho dostane a koľko to bude stáť

 • návrhom zákona budú pozitívne ovplyvnení všetci poberatelia dôchodkových dávok
 • celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2020 odhaduje približne na úrovni 1 426 000; cca 1435 000 v roku 2021; cca 1 444 000 v roku 2022 a cca 1 450 000 v r­oku 2023.
 • v tomto roku sa predpokladá vyplatenie trinásteho dôchodku pre poberateľov dôchodkových dávok v priemernej sume približne 213,60 eura; asi 209,30 eura v roku 2021; cca 209,50 eura v roku 2022 a asi 207,70 eura v roku 2023.
 • celkové výdavky zo štátneho rozpočtu sa v roku 2020 predpokladajú na úrovni asi 307,5 mil. eur; cca 303,3 mil. eur v roku 2021; 305,4 mil. eur v roku 2022 a 304,2 mil. eur v roku 2023

Poberáte viac penzií? Ich sumy sa sčítajú

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, bude mu vyplatený len jeden trinásty dôchodok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky. Jeden dôchodca dostane iba jeden trinásty dôchodok.

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 364,50 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 127,50 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 492 eur, mal by mať nárok na trinástu penziu vo výške 200,22 eura.

Príklad 2

Penzista má dôchodok v sume 524,10 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 142,70 eura.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta. Trinásty dôchodok dostane v sume 137,30, keďže súčet jeho penzií je 666,80 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 146,20 eura a vdovský dôchodok v sume 415,80 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 562 eur. Jej trinásty dôchodok by mal byť vyplatený v sume 175,02 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 315,90 eura a vdovský dôchodok vo výške 247,40 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 563,30 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť trinástu penziu v sume 160,23 eura.

Príklad 5

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 243,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 359,60 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 603,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť trinásty dôchodok v sume 192,70 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva penziu 360,40 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 214,90 eura mesačne.

Spolu tak dostáva 575,30 eura. Sociálna poisťovňa mu trinásty dôchodok vyplatí v sume 170,24 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príklad #súbeh dôchodkov #trináste dôchodky
Flowers