Mohlo by vás zaujímať ohľadne penzií a II. piliera

Aká musí byť vaša penzia, aby ste si mohli z II. piliera vybrať celú nasporenú sumu? A ako ovplyvní zmena dôchodkového veku platenie na sociálne poistenie?

23.12.2020 10:00
žena, rozmýšľanie, úsmev, dôchodkyňa Foto:
Od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov (žien aj mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.
debata

Celú nasporenú sumu si z II. piliera môžete vybrať, ak váš dôchodok dosiahne v roku 2021 sumu 491,70 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Podmienky výplaty starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia (II. dôchodkový pilier) formou programového výberu upravuje zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Video
Ekonóm Ján Šebo z UMB Banská Bystrica o dôchodkovej reforme a II. pilieri.

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov (žien aj mužov) narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Nová právna úprava stanovuje, že poistencom, ktorí do 31. decembra 2020:

  • dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona účinného do 31. decembra 2020, sa dôchodkový vek nemení a zostáva zachovaný
  • nedovŕšili dôchodkový vek a ktorí by podľa zákona účinného od 1. januára 2021 dovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, dovŕšia dôchodkový vek 1. januára 2021
  • nedovŕšili dôchodkový vek a dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020, sa dôchodkový vek určí podľa zákona účinného od 1. januára 2021.

V súčasnosti platí, že ak ste poistencom a zároveň poberateľom invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku alebo za vás platí poistné štát, k úľavám na poistnom alebo k zmene v platení poistného štátom z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku dochádza dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia. Za účelom včasného určenia dôchodkového veku dotknutým poistencom Sociálna poisťovňa v predstihu zasiela tlačivo, vyplnením ktorého vie v predstihu určiť v súlade so zákonom dôchodkový vek týchto poistencov, a to s prihliadnutím na vychované deti.

V súvislosti so zmenou dôchodkového veku od 1. januára 2021 platí na účely úľav na poistnom, resp. trvania dôchodkového poistenia plateného štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred 1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia dôchodkového veku

  • pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku zostáva zachovaný,
  • po 31. decembri 2020, avšak podľa zákona účinného od 1. januára 2021 by dovŕšenie dôchodkového veku bolo pred 1. januárom 2021, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje 1. január 2021.

V praxi uvedené znamená, že ak Sociálna poisťovňa určila dotknutým poistencom ešte v tomto roku (do 31. decembra 2020), že dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa novej právnej úpravy by dôchodkový vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dôchodkového veku v súlade s novou právnou úpravou je 1. január 2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo poistenci – poberatelia invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku odvody s úľavami na poistnom alebo dôjde k zmene v platení dôchodkového poistenia štátom.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #dôchodkový vek #zmeny v penziách #zmeny v roku 2021