Komu hrozí nízky dôchodok?

, 28.12.2020 08:00
seniori, manželia, varenie, úsmev
Platí pravidlo, že výška dôchodku sa rovná výške odvodov, ktoré zaplatíte. Dôchodok sa ale dá zvýšiť pomocou dôchodkového sporenia. Autor:

Čím nižšie odvody platíte, tým nižší dôchodok môžete očakávať. Týka sa to nielen živnostníkov a iných SZČO, ale aj zamestnancov.

Nízke dôchodky hrozia najmä živnostníkom. Väčšina z nich si totiž platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu. SZČO sú v porovnaní so zamestnancami pri platení odvodov zvýhodnení a odvádzajú menej. Výška odvodov je totiž podmienená čistým ziskom – odvody sa počítajú práve z neho. Živnostníci a podnikatelia si ho navyše môžu výrazne znížiť paušálnymi výdavkami.

SZČO teda ušetria na odvodoch a platia ich v čo najnižších sumách, v budúcnosti im ale hrozí nízky dôchodok. Ten sa totiž počíta z rovnakého vymeriavacieho základu, z akého si živnostník platí odvody. Minimálny vymeriavací základ je polovica priemernej mzdy spred dvoch rokov. V tomto roku je teda 506,50 eura, od januára sa zvyšuje na 546,0 eura. Podnikateľ za každý odpracovaný rok, v ktorom si platí minimálne odvody, dostane približne polovičný dôchodok v porovnaní so zamestnancom, ktorý pracoval za priemernú mzdu v hospodárstve.

Živnostník, ktorý si celý život platil minimálne odvody, bude mať teda nárok na dôchodok, ktorý presiahne sumu 300 eur. Vďaka inštitútu minimálneho dôchodku ale bude mať penziu o niečo vyššiu, získa totiž nárok na minimálny dôchodok. Znamená to, že každý, kto odpracuje aspoň 30 rokov, má nárok na stanovenú sumu minimálneho dôchodku a tá je v súčasnosti vo výške 334,30 eura.

Živnostníkovi, ktorý stále platil minimálne odvody, sa teda suma jeho penzie upraví na sumu minimálneho dôchodku. Ale aj tak bude mať SZČO dôchodok takmer o 200 eur nižší ako zamestnanec s priemerným platom. Minimálne dôchodky ale dostanú aj zamestnanci, ktorí celý život pracujú za minimálnu mzdu.

Budúci dôchodok si možno zvýšiť. Práca na trvalý pracovný pomer či dohodu, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné príspevky do druhého piliera či poistenie. Toto všetko sú možnosti, ktoré pomôžu zvýšiť dôchodok. Priemerný dôchodok na Slovensku nedosahuje ani sumu 500 eur. Pokiaľ ale chcete dostávať od štátu viac, musíte platiť vyššie odvody.

Jednou z možností je nájsť si ešte ďalšie zamestnanie alebo prácu na dohodu. Odvody sa totiž platia aj z práce na dohodu, a poisťovňa každú takúto dohodu berie do úvahy pri výpočte dôchodku. Ak napríklad zarábate v zamestnaní 1200 eur, do Sociálnej poisťovne idú za vás odvody z tejto sumy. Ak ale ešte pracujete na dohodu a zarobíte ďalších 200 eur, do dôchodku sa vám počíta vymeriavací základ 1 400 eur.

Dopomôcť si k o niečo vyššej penzii možno aj dobrovoľným dôchodkovým poistením. Musíte ale platiť aspoň minimálne odvody vo výške 167,89 eura mesačne. Ak by si niekto jeden rok platil tieto minimálne dobrovoľné odvody, jeho budúci dôchodok sa vďaka tomu zvýši približne o 6,40 eura. V prípade, ak máte druhý dôchodkový pilier, dobrovoľné príspevky si môžete posielať aj tam.

Doplnkové dôchodkové sporenie využíva mnoho ľudí a pomáha si tak k o niečo vyššiemu dôchodku. Zamestnancom naň zvyknú prispievať zamestnávatelia, príspevky na tretí pilier sú daňovo zvýhodnené. Mať vyššiu penziu nie je nemožné ani vtedy, ak už ste v dôchodku, musíte ale pracovať. Ak sa zamestnáte, vznikne vám povinné dôchodkové poistenie. Po skončení práce môžete požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie penzie, prípadne počkať, kým tak Sociálna poisťovňa urobí sama.

Najbližšie sa dôchodky zvýšia od januára 2021 a to o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej sa však zvýšia o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2020. O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Penzie vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.

Slovníček

Dôchodca
je osoba, ktorej bol priznaný dôchodok, a osoba, ktorá chce o priznanie dôchodku požiadať. To znamená, že poberá alebo chce požiadať o niektorú z týchto dôchodkových dávok: starobný dôchodok,predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok

Starobný dôchodok
je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Prvý pilier
Účasť na tomto povinnom zákonnom poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Poistenec, ktorý je iba v I. pilieri, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Bude financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase poberania dôchodku daného poistenca.

Druhý pilier
Kapitalizačný pilier slúži na to, aby bol poistencovi v kombinácii s prvým pilierom zabezpečený dostatočný príjem v starobe.

Tretí pilier
Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)
je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo na trvanie povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia dosahovala príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.

Platby poistného
Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO je povinná poistné odvádzať na účet Sociálnej poisťovne do 8. dňa kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak SZČO trvalo poistenie len časť kalendárneho mesiaca, poistné platí len za túto časť.

Vymeriavací základ SZČO
Vymeriavací základ SZČO sa určuje takto: čiastkový základ dane : koeficient 1,486 : 12. Čiastkový základ dane je pri tomto výpočte neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO.

Platenie poistného a príspevkov
Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné: na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu, na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia, na starobné poistenie 13,00 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,00 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia (od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie zvyšuje o 0,25 % ročne až do výšky 6 %, primerane, t.j. o 0,25 % ročne sa zníži percentuálna sadzba poistného na starobné poistenie), na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu, do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#živnostníci #SZČO #poistné #platenie poistného #minimálny dôchodok #minimálne odvody
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku