Minimálna penzia: Zakonzervovaná na 12 rokov?

Novela zákona o sociálnom poistení zmrazila zvyšovanie súm penzijného minima. Dôchodcovia, ktorých penzia bola zvýšená na sumu minimálnej, tak aj po Novom roku bude poberať jej rovnakú sumu ako tento rok. A to zrejme až dvanásť rokov.

05.01.2021 06:00
2021, peniaze, úspory, šetrenie, sporenie,... Foto:
Vláda zmrazením minimálnych dôchodkov zavádza spravodlivosť a upravuje podmienky poskytovania minimálneho dôchodku.
debata (20)

V súčasnosti sa sumy penzijného minima odvíjajú od priemernej mzdy a od odpracovaných rokov. Od januára to ale bude inak. Minimálne dôchodky budú naviazané opäť na sumy životného minima a kvalifikované roky dôchodkového poistenia, čo znamená, že penzistovi sa započíta iba ten rok, keď zarobil aspoň 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur, keďže priemerná mzda vlani bola 1 092 eur.

„Zo schváleného znenia zákona vyplýva, že suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2021 bude rovnaká ako suma minimálneho dôchodku v roku 2020. Poberateľ, ktorého dôchodok po valorizácii od 1. januára 2021 bude nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu zakonzervovania minimálneho dôchodku poberať penzijné minimum naďalej v nezmennej sume,“ konštatovala Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Od januára ďalej nová zákonná úprava umožňuje na určenie sumy minimálneho dôchodku hodnotiť opäť len tie obdobia dôchodkového poistenia, ktoré sa považujú za kvalifikované.

Podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia za obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 naďalej nemusia spĺňať tí poberatelia, ktorým sa minimálny dôchodok bude vyplácať 31. decembra 2020. „Uvedené znamená, že sa im bude hodnotiť naďalej celé obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 2021 a v prípade získania obdobia dôchodkového poistenia po 31. decembri 2020 už len kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia,“ dodala Jana Hrabková.

Vláda zmrazením minimálnych dôchodkov zavádza spravodlivosť a upravuje podmienky poskytovania minimálneho dôchodku. Podľa Michaely Slivkovej Kirňakovej, hovorkyne rezortu práce, to znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude od 1. januára budúceho roka 334 eur a 30 centov mesačne.

„Keďže vlani sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, je dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu jeho sumy pristúpilo až potom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,30 eura. Na základe dostupných makroekonomických prognóz predpokladáme, že opätovné zvyšovanie minimálneho dôchodku nastane okolo roku 2032, teda základná suma minimálneho dôchodku z roku 2020 bude nižšia ako 136 % životného minima,“ dodala hovorkyňa rezortu práce.

Naďalej platí, že o priznanie minimálneho dôchodku nie je potrebné žiadať, o nároku na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z úradnej povinnosti.

Prijatie novely zákona od januára budúceho roka prinesie štátnej kase úsporu takmer 59 miliónov eur už na budúci rok, v roku 2022 by sa malo ušetriť viac ako 76 a v roku 2023 by zmena zákona mala priniesť úsporu až 103 miliónov eur.

Pýtate sa

Mám dôchodok vyšší ako 334,30 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Suma minimálneho dôchodku 334,30 eura je najnižšia suma minimálneho dôchodku patriaca za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Nie je to však hraničná suma na vznik nároku na minimálny dôchodok. Suma minimálneho dôchodku sa mení v závislosti od počtu získaných rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Či vznikne nárok na minimálny dôchodok, sa bude porovnávať vždy s výškou minimálneho dôchodku zodpovedajúcou získaným rokom obdobia. Ak poberateľ dôchodku v sume 334,50 eura mesačne získal 45 rokov obdobia, suma jeho minimálneho dôchodku bude 410,00 eura mesačne.

Som vdova, zvýši sa mi vdovský dôchodok na minimálny dôchodok?
Nie, nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má iba poberateľ starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Iné dôchodkové dávky sa na minimálny dôchodok nebudú zvyšovať.

Mám požiadať o minimálny dôchodok?
Nie, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok nie je potrebné žiadať. O nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti – bez osobitnej žiadosti. Sociálna poisťovňa bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázaných poberateľmi dôchodkov. Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a o sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení.

Ako sa dozviem, že mi bol dôchodok zvýšený na minimálny dôchodok?
Bude vám zaslané rozhodnutie, z ktorého sa dozviete sumu zvýšenia dôchodku.

Bude sa valorizovať aj minimálny dôchodok?
Nie. Aj naďalej sa od 1. januára bude valorizovať iba dôchodok bez zvýšenia na minimálny dôchodok. Keďže sa z dôvodu valorizácie zmení výška dôchodku, bude potrebné prehodnotiť aj nárok na minimálny dôchodok. Sociálna poisťovňa bude preto k 1. januáru kalendárneho roka pravidelne prehodnocovať trvanie tohto nároku, a to z úradnej povinnosti.

Žijem v zahraničí, budem mať nárok na minimálny dôchodok?
Ak poberateľ dôchodku žijúci v zahraničí splní zákonom stanovené podmienky, má nárok na minimálny dôchodok rovnako ako poberateľ dôchodku žijúci na Slovensku. Podmienkou je, že takémuto poberateľovi Sociálna poisťovňa vypláca starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #zmrazenie #otázky a odpovede #minimálny dôchodok #minimálna penzia