Príklady: Penzijné minimum sa nevalorizuje o 2,6 %

Na rozdiel od ostatných typov dôchodku sa pri valorizácii toho minimálneho používa iný postup. Každoročne sa prehodnocuje nárok naň.

08.01.2021 08:00
manželia, seniori, penzisti, ukazovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata (17)

Ak pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa vypláca tzv. minimálny dôchodok (čo je pôvodne taký nízky starobný dôchodok, že bol zákonom zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku), potom sa pri jeho zvyšovaní za odpracovaný uplynulý rok postupuje inak ako pri starobnom dôchodku.

„Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku,“ vysvetlila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Suma zvýšenia sa pripočíta k pôvodne priznanému dôchodku nezvýšenému na minimálny dôchodok. Po zvýšení pôvodne priznaného dôchodku sa následne opäť prehodnotí nárok na jeho zvýšenie na minimálny dôchodok. Ak po zvýšení dôchodku (bez zvýšenia na minimálny dôchodok) je penzia: nižšia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2020, dôchodok sa zvýši na sumu minimálneho platnú od 1. 1. 2020, vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2020, nárok na minimálny dôchodok zanikne – vypláca sa vyšší dôchodok.

Toto porovnanie Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti dôchodcu, a to vždy do 31. marca. Výplata takto zvýšeného dôchodku s doplatkom od 1. januára príde dôchodcovi na adresu alebo bankový účet v jeho aprílovom výplatnom termíne.

Príklady valorizácie starobného dôchodku zvýšeného na sumu minimálneho

Príklad 1:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 275,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 116,10 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 391,10 eura

Zvýšenie od 1. januára 2021 – priznaný starobný dôchodok
zvýšenie o 2,6 % zo sumy 275,00 eura – 7,20 eura mesačne
zvýšenie o pevnú sumu o 9,40 eura mesačne

Starobný dôchodok sa zvýši o 9,40 eura mesačne, na sumu 286,40 eura (275,00 + 9,40)

Od 1. januára 2021 suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 42 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zostáva na úrovni 391,10 eura mesačne.

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku

286,40 eura < 391,10 eura

Od 1. januára
Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 286,40 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 104,70 eura
Tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 391,10 eura

Príklad 2:

Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 235,00 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu 43,90 eura
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku 334,30 eura

Zvýšenie od 1. januára 2021 – starobný dôchodok
zvýšenie o 2,6 % zo sumy 235,00 eura – 6,20 eura mesačne
zvýšenie o pevnú sumu o 9,40 eura mesačne

Starobný dôchodok sa zvýši o 9,40 eura mesačne, na sumu 244,40 eura (235,00 + 9,40)

Od 1. januára 2021 suma minimálneho dôchodku zodpovedajúca 30 rokom kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia zostáva na úrovni 334,30 eura mesačne.

Znovuposúdenie nároku na zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku

244,40 eura < 334,30 eura

Od 1. januára
Starobný dôchodok (určený z vymeriavacích základov poistenca) 244,40 eura
Zvýšenie dôchodku na hranicu zákonom garantovaného minimálneho dôchodkového príjmu – na sumu minimálneho dôchodku 89,90 eura
Aj tomuto penzistovi sa bude aj naďalej vyplácať starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho 334,30 eura
Príklady sú len informatívne.

© Autorské práva vyhradené

17 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #príklad #minimálny dôchodok #minimálna penzia #zmeny v roku 2021