Započítajú sa vyplatené dávky v nezamestnanosti do výpočtu dôchodku?

Započítavajú sa do sumy starobného dôchodku aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

06.01.2021 10:34
výpoveď, dôchodca, práca, nezamestnaný Foto:
Ilustračné foto.
debata (11)

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to nasledovne:

  • obdobie evidencie do 31. decembra 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu,
  • v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý kalendárny rok, alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka).

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. januára 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. decembri 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenia alebo dodatočne bude zaplatené poistné na dôchodkové poistenie

Zdroj: Sociálna poisťovňa

11 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #dávka v nezamestnanosti #dávka #suma penzie