Dôchodky 2021: Prvá a druhá zmena - valorizácia a minimálna penzia

Prvé dve zmeny sa týkajú valorizácie a minimálnej penzie. Aké sú minimálne valorizačné sumy pri jednotlivých dôchodkoch? A ako sa dôchodok zvýši na minimálny?

12.01.2021 06:00
seniori, manželia, radosť, objatie, Vianoce Foto:
Dôchodky sa zvyšujú buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie.
debata (2)

Zmena prvá: Valorizácia

Dôchodky sa od 1. januára zvýšia v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o 2 % z priemerného dôchodku (daného druhu). "Medziročný rast spotrebiteľských cien za prvý polrok 2020 na základe údajov zverejnených Štatistickým úradom SR predstavoval 2,6 %.

To znamená, že dôchodky sa budú v roku 2021 zvyšovať buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu daného druhu dôchodku podľa toho, čo bude pre dôchodcu výhodnejšie. Z toho vyplýva, že napríklad nekrátený starobný dôchodok (starobný dôchodok neznížený na polovicu z dôvodu súbehu s iným dôchodkom) sa zvýši buď o 2,6 %, alebo o minimálnu valorizačnú pevnú sumu 9,40 eura," vysvetľuje Daniela Rodinová z tlačového odboru ministerstva práce.

„Predpokladáme, že až približne 87 percent dôchodkov bude valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, a nie minimálnou valorizačnou pevnou sumou,“ dodala.

Predčasné penzie porastú najmenej o 9,10 a invalidné s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 percent o 4,40, ak má človek mieru poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent, dostane penzista pridané 7,80, vdovy a vdovci dostanú šesť eur.

Minimálne valorizačné pevné sumy dôchodkov pre rok 2021 a hraničné sumy dôchodkov daného druhu medzi percentuálnou valorizáciou a valorizáciou pevnou sumou
Druh dôchodku Minimálna pevná suma zvýšenia (v eurách) Hraničná suma, od ktorej sa používa percentuálna valorizácia (v eurách)
Nekrátené dôchodky
starobný dôchodok 9,40 361,60
predčasný starobný dôchodok 9,10 350,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 4,40 169,30
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 7,80 300,10
vdovský a vdovecký dôchodok 6,00 230,80
sirotský dôchodok 2,80 107,70
Krátené dôchodky z dôvodu súbehu
starobný dôchodok 2,90 111,60
predčasný starobný dôchodok 3,30 127,00
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať do 70 % 1,90 73,10
invalidný dôchodok s poklesom schopnosti pracovať nad 70 % 3,00 115,40
vdovský a vdovecký dôchodok 2,60 100,10
sirotský dôchodok 1,40 53,90
Zdroj: ministerstvo práce

Príklady zvýšenia dôchodku

Príklad 1:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 321 eur.
Valorizácia o 2,6 % – 8,40 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Penzia tohto dôchodku bude zvýšená o pevnú sumu valorizácie, keďže suma 9,40 je vyššia ako suma percentuálneho zvýšenia – 8,40 eura. Bude tak dostávať 329,40 eura.

Príklad 2:
Dôchodca poberá starobný dôchodok vo výške 542 eur.
Valorizácia o 2,6 % – 14,10 eura
Valorizácia o pevnú sumu – 9,40 eura
Percentuálne zvýšenie starobného dôchodku je 14,10 eura. Minimálna odhadovaná pevná suma zvýšenia je 9,40 eura. V tomto prípade penzia porastie o 14,10 eura na sumu 556,10 eura.

Príklady sú len ilustračné.

Zmena druhá: Minimálny dôchodok

Všetci súčasní aj budúci penzisti, ktorí splnia podmienky, môžu po odchode do dôchodku poberať minimálnu penziu. Sumy minimálnych dôchodkov sa ale od začiatku budúceho roka zmrazia. A po novom sa z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých penzista v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 % z priemernej mzdy na Slovensku.

Ministerstvo práce upozorňuje na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu sa suma penzijného minima skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov. „Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov,“ upozorňuje rezort.

Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia bude od začiatku budúceho roka naďalej 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.

Zvýšenie dôchodku na minimálny

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok. Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku:

Zvýšenie dôchodku = suma minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad: Poistencovi Sociálna poisťovňa v roku 2021 za 42 rokov dôchodkového poistenia prizná starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia a starobný dôchodok zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eura mesačne.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #minimálny dôchodok #minimálna penzia