Dôchodky 2021: Aktuálna dôchodková hodnota aj príspevky do II. piliera

Aktuálna dôchodková hodnota, referenčná suma II. piliera, príspevky doň a príplatok pre veteránov protikomunistického odboja. Aké sú ich nové hodnoty? Tu sú v poradí ďalšie zmeny v dôchodkoch od 1. januára 2021.

, 14.01.2021 06:00
senior, päť, radosť, pozdrav Foto:
5,25 %. Taká je nová výška povinných príspevkov do II. piliera.

Zmena tretia: Aktuálna dôchodková hodnota

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na penziu vznikne v roku 2021, použije sa dôchodková hodnota 14,2107 eura, vďaka čomu budú nové penzie vyššie. Minulý rok bola jej suma na úrovni 13,6361 eura.

"Dôchodková hodnota na rok 2021 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2020 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019,“ informovala Barbora Petrová z tlačového odboru rezortu práce.

Ako sa teda vyššia aktuálna dôchodková hodnota prejaví na sume budúcoročnej penzie? Ak do penzie odchádza človek v tomto roku s priemerným zárobkom a odpracovanými 45 rokmi, jeho dôchodok je pri aktuálnej dôchodkovej hodnote 13,6361 aj s valorizáciou približne na úrovni 632,30 eura mesačne.

Ak však o penziu požiada človek na budúci rok po odpracovaní 45 rokov a priemernou mzdou v hospodárstve, avšak pri aktuálnej dôchodkovej hodnote na úrovni 14,2107 eura, jeho dôchodok bude aj s valorizáciou 657 eur.

Príklad

Rok 2020
Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok a aj oň požiadal. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416, odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eura.
Suma penzie sa určí nasledovne: 0,5416 × 43,8­028 × 13,6361 = 323,50 eura mesačne
Táto suma bude následne valorizovaná o 9,40 eura mesačne na 332,90 eura mesačne.

Rok 2021
Poistenec splní podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021, od tohto dňa aj požiada o jeho priznanie. Aktuálna dôchodková hodnota bude ale 14,2107 eura.
Suma dôchodku sa určí nasledovne: 0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eura mesačne
Táto suma bude následne valorizovaná o 9,40 eura mesačne na 346,60 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Zmena štvrtá: Povinné príspevky do II. piliera sa zvýšia na 5,25 %

Sporitelia v II. dôchodkovom pilieri si budú od budúceho roka na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporiť viac. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im v roku 2021 zvýšia z tohtoročných 5 na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Sadzba týchto príspevkov sa od roku 2017 každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024, keď dosiahne hranicu šiestich percent.

Zároveň sa sporiteľom v II. pilieri výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera (do Sociálnej poisťovne) zníži o 0,25 % na 12,75 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %. V roku 2024 sa odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Zmena piata: Referenčná suma pre výplatu dôchodku z II. piliera bude 491,70 eura

Referenčná suma je hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom.

Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov v II. dôchodkovom pilieri. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bude vyšší ako referenčná suma.

V praxi to znamená, že ak sporiteľovi v II. pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napr. starobný dôchodok z I. piliera, invalidný, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v II. pilieri jednorazovo.

Zmena šiesta: Veteránom protikomunistického odboja stúpne príplatok k dôchodku

Veteráni protikomunistického odboja dostanú zvýšený príplatok k dôchodku, a to 10 eur za každý mesiac obmedzenia osobnej slobody (doteraz to bolo 5 eur). Zároveň im bude už v januári jednorazovo vyplatená symbolická suma 1 989 eur.

Rehoľníčky a rehoľníci, ktorí boli v 50. rokoch odsunutí do internačných kláštorov, boli novelou zákona doplnení do skupiny politických väzňov. Spolu s ostatnými veteránmi protikomunistického odboja a ich pozostalými získajú nárok na odškodnenie. Vyplýva to z novely zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom, ktorý schválila Národná rada SR v novembri 2020.

O priznaní statusu účastníka a veterána protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa. Títo občania by preto mali najprv písomne požiadať ÚPN o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja, ak ešte nepožiadali. Sociálna poisťovňa následne prizná a vyplatí zvýšené príplatky, vrátane mimoriadneho príplatku v januári 2021.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #zmeny v roku 2021 #príplatky #II. pilier #aktuálna dôchodková hodnota