Predčasní penzisti: Práca na dohodu + príklady

Ak zamestnanec v preddôchodkovom veku prišiel o prácu a odišiel do predčasného dôchodku, neznamená to, že už nemôže pracovať. Môže - na dohodu.

, 26.01.2021 06:00
práca, drevo, dielňa, pracujúci penzista Foto:
Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, nárok na výplatu dôchodku mu zanikne.
debata

Predčasný penzista môže súčasne poberať predčasný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si uplatní výnimku z platenia odvodov z tejto dohody a úhrn príjmu z dohody nepresiahne v kalendárnom roku 2 400 eur. Na účely výplaty predčasného dôchodku sa tak sleduje hrubý príjem za rok a nie mesačný príjem. Ak úhrn príjmu z dohody presiahne 2 400 eur, nárok na výplatu predčasného dôchodku zanikne (od výplatného termínu dôchodku v nasledujúcom mesiaci) a Sociálna poisťovňa výplatu dôchodku zastaví. V ďalšom roku má poberateľ predčasného dôchodku nárok na opätovné vyplácanie dôchodku – Sociálna poisťovňa uvoľní výplatu dôchodku od výplatného termínu dôchodku v januári nasledujúceho roka. Ak by predčasný dôchodca prestal v tomto roku pracovať, môže ihneď požiadať o uvoľnenie výplaty dôchodku.

Príklad 1

Poberateľ predčasného dôchodku uzatvorí od 1. februára dohodu o pracovnej činnosti, ktorá bude trvať do 30. júna a z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Z tejto dohody bude mať pravidelne príjem 200 eur mesačne, úhrnom to bude 1 000 eur.

Pretože úhrn príjmu nepresiahne 2 400 eur za rok, bude sa mu naďalej vyplácať predčasný dôchodok.

Príklad 2

Predčasný penzista uzatvorí od 1. februára dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Dôchodok sa mu vypláca 10. dňa v mesiaci. Úhrn príjmu z dohody presiahne v novembri sumu 2 400 eur.

Od 10. decembra mu zanikne nárok na výplatu predčasného dôchodku. Nárok na jeho výplatu mu vznikne opäť od 10. januára 2022.

  • Odvodová úľava platí len pre jednu dohodu. Ak bude mať dôchodca uzatvorených viac dohôd alebo bude súčasne dôchodkovo poistený z iného dôvodu (napríklad ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo SZČO), Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku – dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak bude mať uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov.
  • Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje na dohodu a neuplatní si z nej výnimku z platenia odvodov, naďalej platí, že nárok na výplatu dôchodku mu zanikne (od výplatného termínu nasledujúceho po vzniku dôchodkového poistenia).

Príklad 3

Poberateľ predčasného dôchodku uzavrie od 23. augusta dohodu a neuplatní si výnimku. Pretože sa mu dôchodok vypláca vždy 25. dňa v kalendárnom mesiaci, nárok na výplatu dôchodku zanikne od 25. augusta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #práca na dohodu #príklad
Flowers