Výpisy z druhého piliera sú prehľadnejšie

V novembri minulého roka predstavil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré majú priniesť do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť.

28.01.2021 16:04
dôchodcovia, bicykel Foto:
debata

V oblasti informovanosti ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto zavádza nový vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa s prehľadnejšou štruktúrou a komplexnejším obsahom.

Dôchodcovské správcovské spoločnosti (DSS) majú povinnosť zostavovať výpisy z osobného dôchodkového účtu na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení, pričom rezort práce opatrením ustanovuje jeho vzor, obsah a štruktúru. Dňa 1. januára 2021 vstúpilo opatrenie do platnosti a sporitelia v II. pilieri tak budú dostávať výpisy z osobného dôchodkového účtu po novom.

Výpisy majú prehľadnejšiu štruktúru, obsahujú viac informácií a ich súčasťou je aj prognóza dôchodku z II. piliera, ktorá sa vypočítava na základe aktuálnej investičnej stratégie sporiteľa. Vo výpise sporitelia nájdu aj informácie o vhodnosti zvolenej investičnej stratégie. Ak vo svojej aktuálnej investičnej stratégii nemajú zohľadnený svoj vek a zostávajúcu dĺžku sporenia, dostanú aj odporúčanie alternatívnej investičnej stratégie.

Klienti DSS nemusia o zaslanie nových výpisov žiadať, dôchodcovské správcovské spoločnosti ich zasielajú v priebehu januára 2021 automaticky. Výpisy posielajú v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty sporiteľa alebo v listinnej forme na dohodnutú doručovaciu adresu, ak sporiteľ nemá zriadenú adresu elektronickej pošty. Každý klient má prístup k svojmu výpisu aj na webovom sídle dôchodcovskej správcovskej spoločnosti a to prostredníctvom bezplatného elektronického prístupu k osobnému dôchodkovému účtu.

Viac informácií a nové vzorové výpisy jednotlivých DSS nájdete tu: Výpisy z osobného dôchodkového účtu – MPSVR SR

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #výpis
Flowers