Podpora v nezamestnanosti a suma budúcej penzie

Do sumy dôchodku sa obdobie evidencie na úrade práce nezapočítava.

12.02.2021 12:07
dôchodca, senior, okuliare, dôchodok, prekvapenie Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Ak dostanem výpoveď v práci a nepožiadam o predčasný dôchodok, ale pôjdem na pol roka na úrad práce, zníži to môj budúci dôchodok, keďže počas poberania dávky v nezamestnanosti nebude za mňa platiť nik odvody? Ako poberanie podpory v nezamestnanosti ovplyvní môj osobný mzdový bod? O koľko mi to zníži penziu?

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia, teda pre výpočet dôchodku sa toto obdobie nezapočítava. Zákon však dáva možnosť dobrovoľne si za toto obdobie doplatiť dôchodkové poistenie – v tom prípade sa toto obdobie započíta.

Výška dôchodku vždy odráža individuálnu situáciu poistenca počas jeho pracovného života a závisí od troch ukazovateľov: výšky priemerného osobného mzdového bodu, dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Ak ide o predčasný dôchodok, jeho suma sa znižuje o 0,5 % za každých – aj začatých – 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak si poistenec chce zachovať svoj priemerný osobný mzdový bod a aj dĺžku obdobia dôchodkového poistenia, má možnosť sa za obdobie evidencie na úrade práce dobrovoľne poistiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu a dobrovoľne si platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ si určuje poistenec sám, najmenej však z minimálneho vymeriavacieho základu. Za toto obdobie si môže poistenec doplatiť aj neskôr, spätne v čase odchodu do dôchodku. Vtedy sa mu toto obdobie započíta aj do dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aj vymeriavací základ, z ktorého platil poistné, sa mu premietne do výšky priemerného osobného mzdového bodu.

Ak si poistenec nebude platiť dobrovoľné poistné alebo si ho nedoplatí v čase odchodu do dôchodku, obdobie evidencie na úrade práce sa nezapočíta do sumy dôchodku. Nie je však možné povedať, o koľko bude z tohto dôvodu dôchodok nižší.

Odpovedala: Jana Hrabková, odbor komunikácie s verejnosťou, Sociálna poisťovňa – ústredie

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dôchodok #Úrad práce #poistenec #suma penzie