S prípravami na penziu začnite aj rok vopred. Dostane minimálny dôchodok každý?

Ak sa blíži váš odchod do penzie, začnite sa naň pripravovať aspoň rok vopred. Nemalo by sa potom stať, že vám budú chýbať nejaké doklady a priznanie dôchodku sa predĺži.

15.02.2021 06:00
manželia, seniori, objatie, radosť, príroda Foto:
Ak má poistenec všetky doklady v poriadku, o jeho dôchodku je rozhodnuté do 60 dní od spísania žiadosti. V tejto lehote mu bude zaslané písomné rozhodnutie a peniaze.
debata (9)

"Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Poistenec oň môže požiadať najskôr v deň dovŕšenia dôchodkového veku prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu,“ približuje podmienky priznania starobnej penzie riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Pavel Machava.

"Na odchod do dôchodku sa treba pripravovať celé produktívne obdobie – kontrolovať si stav svojho individuálneho účtu. Ak ste tak nerobili, potom odporúčame začať s prípravou aspoň jeden rok pred dovŕšením dôchodkového veku.“ Ako dodal, každému odporúčajú, aby si skontroloval najmä obdobie dôchodkového poistenia, teda doby zamestnania, dobu štúdia, náhradné doby.

Po spísaní žiadosti o dôchodok a predložení všetkých potrebných dokladov pobočka Sociálnej poisťovne spísanú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi postúpi ústrediu, ktoré rozhodne o nároku na penziu a o jej sume písomným rozhodnutím, ktoré dostanete poštou.

"Je povinná tak urobiť najneskôr do 60 dní od spísania žiadosti o dôchodok. V problematických prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, o čom žiadateľa o dôchodok písomne informujeme. Lehotu je možné predĺžiť len v mimoriadne zložitých prípadoch, napríklad keď sa musia preverovať doby poistenia či zárobky,“ uviedol Machava.

Dodal, že ak má poistenec všetky doklady v poriadku, o jeho dôchodku je rozhodnuté do 60 dní od spísania žiadosti. V tejto lehote mu bude zaslané písomné rozhodnutie a peniaze. V prípade, ak však žiadateľovi o dôchodok chýbajú niektoré z potrebných dokladov, mal by počítať s tým, že lehota vybavenia sa môže predĺžiť o ďalších 60 dní. Čiže písomné rozhodnutie a peniaze dostane v lehote do 120 dní.

Človek, ktorý dovŕši dôchodkový vek, ale do penzie sa nechystá a ani o ňu nepožiada, by si mal postrážiť, aby o penziu požiadal do troch rokov od dosiahnutia dôchodkového veku. "Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Môže naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberal. Ak sa po nejakom čase rozhodne požiadať o dôchodok, môže oň požiadať aj spätne. Vyplatený mu však môže byť najviac tri roky spätne od uplatnenia nároku na dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku. Napríklad, ak dôchodkový vek dovŕšil v roku 2014 a o dôchodok požiada v roku 2021 so spätnou platnosťou, bude mu vyplatený iba od roku 2018, čiže najviac tri roky spätne,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Minimálny dôchodok nedostane každý

Nárok na minimálny dôchodok má len človek, ktorý dosiahol dôchodkový vek a odpracoval minimálne tridsať kvalifikovaných rokov a suma jeho riadneho starobného dôchodku nedosahuje penzijné minimum za daný počet odpracovaných ro­kov.

Poberateľ, ktorého dôchodok je po valorizácii od 1. januára nižší ako zákonom stanovený minimálny dôchodok, bude teda z dôvodu „zmrazenia“ minimálneho dôchodku poberať penzijné minimum v nezmenenej sume.

Poberateľovi minimálneho dôchodku sa valorizoval jeho pôvodne vypočítaný dôchodok. Ten sa porovnal s minimálnym dôchodkom a ak je jeho dôchodok nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie. Zároveň platí spomínané „zmrazenie“ sumy minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. Ak je po zvýšení – valorizácii – dôchodku jeho suma vyššia ako suma minimálneho dôchodku platná od 1. januára 2021, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa dôchodcovi vypláca jeho dôchodok. Ten je totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Príklad, keď dôchodok po valorizácii zostáva na úrovni minimálneho dôchodku: Dôchodca k 31. decembru 2020 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho vlastného starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eura. Od januára sa mu zvýšil jeho starobný dôchodok o 9,40 eura na sumu 294,50 eura. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2021 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eura.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku