Penziu ovplyvňujú mzda aj počet odpracovaných rokov

Na príkladoch vám ukážeme, aký je súvis medzi vaším zárobkom, počtom odpracovaných rokov a výškou vášho dôchodku.

16.02.2021 06:00
figúrky, seniori, peniaze, centy, mince, stĺp Foto:
Ilustračné foto.
debata

Traja poistenci dovŕšia tento rok dôchodkový vek a aj požiadajú o penziu. Všetci majú odpracovaných 44 rokov. Ako ovplyvní výška odvodov ich dôchodok?

Dôchodok prvého poistenca, ktorého odvody boli odvádzané z minimálnej mzdy, takže jeho penzia bude: 0,5124 × 44 × 1­4,2107 = 320,40 eura. Táto suma sa zároveň zvýši o pevnú sumu valorizácie – 9,40 eura na 329,80 eura.

Dôchodok druhého poistenca, ktorého mzda dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy na Slovensku, takže jeho dôchodok bude: 1 × 44 × 14,2107 = 625,30 eura + 16,30 eura valorizácia = penzia 641,60 eura.

Dôchodok tretieho poistenca, ktorý zarába približne 1 200 eur mesačne, bude: 1,4010 × 44 × 1­4,2107 = 876,00 eura + valorizácia 22,80 eura = penzia 898,80 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

Odpracované roky a ich vplyv na sumu penzie

Príklad: Traja poistenci, ktorí zarábali mzdu, ktorá dosahovala výšku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve, dovŕšia tento rok dôchodkový vek a všetci požiadajú o penziu. Každý z nich však odpracoval iný počet rokov.

Prvý odpracoval 20 rokov, a tak suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 20 × 14,2107 = 284,30 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 9,40 eura na 293,70 eura. Na penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku nemá nárok.

Druhý zarábal tiež priemernú mzdu, ale na rozdiel od prvého poistenca odpracoval 30 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 30 × 14,2107 = 426,40 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 11,10 eura na 437,40 eura.

Tretí zarábal tiež približne 900 eur mesačne, ale odpracoval 46 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 46 × 14,2107 = 653,70 eura. Táto suma bude zvýšená o valorizáciu – 17,00 eura na 670,70 eura.

Príklady sú len informatívne.

Príklady výpočtu

Príklad č. 1

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. Odpracoval 43,6768 roka. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku: 1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne.
Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o 16,20 eura mesačne na 637,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021. Od tohto dňa aj požiadal o priznanie starobného dôchodku. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 0,5416. Odpracoval 43,8028 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma starobného dôchodku: 0,5416 × 43,8­028 × 14,2107 = 337,20 eura mesačne.
Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o 9,40 eura mesačne na 346,60 eura mesačne.

Príklad č. 3

Poistenec splnil podmienky nároku na starobný dôchodok 1. januára 2021, o priznanie starobného dôchodku nepožiadal, ale bude ďalej zamestnaný až do 31. marca 2021 a o priznanie starobného dôchodku požiada od 1. apríla. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012. Odpracoval 43,6768 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura. Za obdobie od 1. januára do 31. marca 2021 bude mať osobný vymeriavací základ 2 847,63 eura.

Suma starobného dôchodku:

1. určí sa suma starobného dôchodku patriaca do vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. do 31. decembra 2020:
1,0012 × 43,6­768 × 14,2107 = 621,50 eura mesačne

2. k tejto sume sa pripočíta zvýšenie patriace za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • určí sa osobný mzdový bod za obdobie od 1. januára 2021 do 31. marca 2021, 2 847,63 : 13 104,00 = 0,2174
  • vypočíta sa zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok 0,2174 × 14,2107 = 3,08940618 eura mesačne
  • táto suma sa pripočíta k sume dôchodku určenej ku dňu vzniku nároku na dôchodok 621,50 + 3,08940618 = 624,60 eura mesačne

3. k takto určenej sume sa pripočíta percentuálne zvýšenie za 90 dní obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok:

  • hodnota percentuálneho zvýšenia = (90 : 30) x 0,5
  • prihliada sa len na celých 30 dní obdobia dôchodkového poistenia = hodnota percentuálneho zvýšenia = 3 × 0,5 = 1,5 % 624,60 + (1,5 % x 624,60) = 624,60 + 9,369 = 634,00 eura mesačne.

Suma starobného dôchodku sa následne zvýši o 16,50 eura mesačne na 650,50 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ako vám porastie penzia, ak pracujete

Ak dôchodca popri poberaní penzie pracuje, vždy od januára sa mu dôchodok zvýši bez toho, aby o to musel požiadať. Písomné rozhodnutie o novej výške dôchodku Sociálna poisťovňa vydá do 31. marca a následne ho doručí pracujúcemu dôchodcovi spolu s doplatkom na dôchodku za obdobie od 1. januára. Dôchodca, ktorý si privyrába na dohodu a jeho príjem je do 200 eur mesačne, nie je povinný odvádzať nijaké odvody. Takémuto dôchodcovi sa starobný dôchodok od 1. januára nezvýši.

Môže penzista o zvýšenie dôchodku požiadať hneď, ako prestane pracovať? Ak pracujúci dôchodca prestane pracovať a dôchodkové poistenie mu zanikne počas roka, od nasledujúceho dňa po zániku tohto poistenia môže neformálnou žiadosťou (listom) požiadať o zvýšenie dôchodku. V takomto prípade netreba čakať na iniciatívu Sociálnej poisťovne.

Neformálna žiadosť musí obsahovať údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), predmet žiadosti, teda o čo dôchodca žiada (o zvýšenie dôchodku za obdobie od 1. januára do dňa zániku poistenia) a tiež odkedy to žiada (od nasledujúceho dňa po zániku poistenia). Podpísanú žiadosť treba zaslať na adresu ústredia Sociálnej poisťovne. Takto možno o zvýšenie starobného dôchodku požiadať v kalendárnom roku len raz.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výpočet dôchodku #zárobok #odpracované roky #informatívny výpočet penzie