Otázky a odpovede: Môžem vziať späť žiadosť o dôchodok?

Odpovedáme na vaše otázky ohľadom žiadosti o penziu a o penzii všeobecne.

22.02.2021 06:00
manželia, seniori, úspech, radosť, papiere Foto:
Ak sa rozhodnete pracovať a nepoberať dôchodok, ten sa vám následne zvýši. Pozor však, o zvýšenie dôchodku je možné požiadať najviac raz ročne.
debata

Môžem žiadosť o dôchodok vziať späť?

Áno, je to možné. Ak si to poistenec rozmyslí a chce naďalej iba pracovať a nepoberať dôchodok, stačí, ak napíše ústrediu Sociálnej poisťovne list. Uvedie v ňom svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo a adresu). Z listu musí jednoznačne vyplývať, že poistenec berie svoju žiadosť o dôchodok späť. List musí byť vlastnoručne podpísaný. Urobiť tak poistenec môže do 30 dní od doručenia rozhodnutia o dôchodku, to znamená dovtedy, kým rozhodnutie nie je právoplatné.

Môže ma pri spisovaní žiadosti o dôchodok zastúpiť iná osoba?

Môže, ale iba vo výnimočnom prípade. Za fyzickú osobu, ktorá zo zdravotných dôvodov nie je schopná sama podať žiadosť o dôchodok, môže na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať písomnú žiadosť iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony. Presný postup vám vysvetlia v pobočke Sociálnej poisťovne alebo v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na bezplatnom t. č. 0800 123 123.

Manželka zomrela 14. januára 2021. Dôchodok poberala 22. dňa v mesiaci. Mám nárok na vyplatenie časti jej dôchodku?

Nie. Na rozdiel od ostatných dávok (nemocenské dávky, dávka v nezamestnanosti), ktoré Sociálna poisťovňa spravidla vypláca za predchádzajúci mesiac, dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Dôchodok bol naposledy vašej manželke vyplatený 22. decembra 2020 a patril jej do 21. januára 2021. Znamená to, že po zosnulej manželke už nezostala žiadna nevyplatená čiastka dôchodku.

Dôchodkový vek som dovŕšil 24. 12. 2020. Pracoval som až do 31. 12. 2020 a o starobný dôchodok som požiadal až tento rok, teda v roku 2021. Myslel som, že do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2020, no posledným rokom rozhodujúceho obdobia je rok 2019. Prečo, keď som odpracoval celý rok 2020?

Rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. 1. 1984. Keďže podmienky nároku na starobný dôchodok ste splnili 24. 12. 2020, rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB, sú kalendárne roky 1984 až 2019, a to aj vtedy, ak ste pracovali do konca roku 2020.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Za aké obdobie patrí mesačná suma dôchodku?
Dôchodky sa v SR vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách. Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa. Ak sa dôchodok vyplatí napríklad 20. januára, je to dôchodok vyplatený za obdobie od 20. januára do 19. februára.

Z akých spôsobov výplaty dôchodku si môžem vybrať?
Dôchodok vám môže Sociálna poisťovňa vyplácať na váš účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, pričom máte právo sám si zvoliť banku, do ktorej bude dôchodok poukazovaný, v hotovosti, na účet manžela/manželky v banke alebo pobočke zahraničnej banky, hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb, v ktorom sa vám poskytuje starostlivosť, ak nepožiadate o iný spôsob poukazovania.

Aké najdôležitejšie povinnosti musím voči Sociálnej poisťovni splniť ako príjemca dôchodku?
Každý príjemca dôchodku je okrem iného povinný písomne oznámiť zmenu mena a priezviska, zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava, a v písomnom styku uviesť rodné číslo osoby, ktorej sa vec týka (svoje alebo inej osoby).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #otázky a odpovede #žiadosť o dôchodok #žiadosť o penziu