Invalidita: Aké sú jej najčastejšie príčiny

V roku 2020 boli najčastejšou príčinou uznaných invalidít choroby svalovej, kostrovej sústavy a spojivového tkaniva - 21,1% zo všetkých ochorení, za nimi v tesnom závese nasledovali nádorové choroby (20,6 %) a na treťom mieste boli duševné choroby (14,1 %).

23.02.2021 08:00
žena, depresia, smútok, invalidita Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Počet novopriznaných invalidných dôchodkov v posledných troch mesiacoch nerastie, naopak, mierne klesá. Kým v novembri 2020 Sociálna poisťovňa vyplácala 233 951 invalidných dôchodkov, v decembri ich bolo 233 461 a k 31. januáru 2021 ich bolo 232 829. V po­rovnaní s minulým rokom ide rovnako o mierny pokles, ku koncu januára 2020 Sociálna poisťovňa vyplatila 234 015 invalidných dôchodkov,“ približuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

Každý, kto chce o túto dávku žiadať, musí byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nemá nárok na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Nárok naň vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov. Dostať ho môže aj človek, ktorý sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšil vek 26 rokov a má na Slovensku trvalý pobyt.

V súčasnosti sa o všetky dôchodky žiada najmä elektronicky. "Občania môžu elektronické žiadosti o dôchodkové dávky poslať prostredníctvom rezervačného systému na našej webovej stránke, ktorý žiadateľa krok po kroku prevedie celým procesom. Prosíme pritom príbuzných a známych, aby s vybavovaním dôchodku starším občanom, ktorí nemajú prístup k internetu alebo nemajú potrebné zručnosti, pomohli.

Po vyplnení tlačiva ho je možné poslať cez e-schránku, e-mailom alebo poštou, resp. v nevyhnutnom prípade ho možno vhodiť osobne do schránky v priestoroch pobočiek v ich obmedzených úradných hodinách," informuje Dvoráková. Ako uviedla, pri invalidnom dôchodku je dôležité najskôr posúdiť zdravotný stav poistenca, aby mohlo dôjsť k spísaniu žiadosti a aby sa zistilo, či spĺňa potrebnú percentuálnu mieru invalidity.

„Zdravotný stav poistenca sa v súčasnej krízovej situácii posudzuje bez jeho osobnej prítomnosti. Po posúdení zdravotného stavu príde poistenec len podpísať do príslušnej pobočky žiadosť o invalidný dôchodok. Všetko si zamestnanec pobočky s poistencom dohodne vopred telefonicky a podpísanie žiadosti sa uskutoční za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení,“ približuje postup Zuzana Dvoráková.

Samotné konanie o invalidnom dôchodku sa začína podpísaním žiadosti. Sociálna poisťovňa o nej rozhoduje v lehote 60 dní alebo v opodstatnených prípadoch 120 dní od začatia konania. Predĺženie konania na 120 dní oznamujeme poistencovi písomne, napr. ak treba zisťovať ešte nejaké údaje o dobe poistenia.

„Naši zamestnanci robia všetko preto, aby žiadosti vybavovali priebežne. Podobne ako iných občanov z iných oblastí, aj ich sa dotýka súčasná epidemiologická situácia. Aj naši zamestnanci bývajú práceneschopní, v karanténe alebo na OČR s deťmi, aj preto prosíme verejnosť o zhovievavosť. Týka sa to aj posudzovania zdravotného stavu. Pri výpadkoch posudkových lekárov sa musia vzájomne zastupovať aj medzi jednotlivými pobočkami, čím im agenda narastá. Snažíme sa však na výpadky pružne reagovať, meníme organizáciu práce, pracujeme aj cez víkendy alebo nadčasy. V posledných týždňoch sme dbali na to, aby najmä ťažko chorí poistenci s onkologickými a kardiovaskulárnymi ochoreniami boli vybavovaní prednostne,“ dodala.

„Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak priebežne sleduje situáciu týkajúcu sa presunov zdravotných výkonov a citlivo vníma potrebu riešenia pomoci pre zamestnancov čerpajúcich péenky. Aby sa zamestnanci čerpajúci péenku nad rámec zákonnej lehoty 52 týždňov nemuseli obávať o príjem, hľadáme zákonný spôsob, ako by sme im vedeli čo najskôr pomôcť. Verejnosť budeme o podrobnostiach včas informovať,“ konštatovala Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa rezortu práce.

Stávajú sa však aj situácie, že Sociálna poisťovňa invalidný dôchodok neprizná. „Ak poistenec nesplní buď medicínsku podmienku, alebo podmienku potrebného obdobia dôchodkového poistenia, ktorá závisí od veku poistenca. Na priznanie invalidného dôchodku musia byť splnené obidve podmienky. Ak jedna z nich nie je splnená, invalidný dôchodok sa zamieta,“ upozornila Zuzana Dvoráková.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita