Predčasný dôchodok: Len ak splníte štyri podmienky naraz

Minimálne dva roky do riadnej penzie, odpracované roky, minimálna suma a bez práce. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o predčasný starobný dôchodok.

, 25.02.2021 06:00
seniori, manželia, úsmev, príroda, objatie,... Foto:
Za každý mesiac, o ktorý odídete do penzie skôr, vám o pol percenta klesne suma penzie, ktorú by ste dostali ako starobný dôchodca.
debata (9)

Koronakríza pripravuje ľudí o prácu, a tak tí, ktorí majú krátko pred dôchodkom, môžu využiť inštitút predčasnej penzie. O túto dávku žiadajú aj ľudia, ktorí majú dlhodobo zdravotné problémy alebo sú už z práce unavení.

Za každý mesiac, o ktorý odídete do penzie skôr, vám o pol percenta klesne suma penzie, ktorú by ste dostali ako starobný dôchodca. Avšak človek, ktorý príde krátko pred dôchodkom o prácu a nevie si nájsť novú, nemusí, po vyčerpaní podpory v nezamestnanosti, ak zostane bez príjmu, žiadať o dávku v hmotnej núdzi. Odchod do predčasného dôchodku, aj za cenu straty percent, tak môže byť pre neho riešením.

"Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,“ upozorňuje Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. "To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa mu skráti o 12,5 %,“ vysvetľuje Hrabková. Ak oň požiada rok pred dovŕšením penzijného veku, celkovo sa predčasný dôchodok skráti o 6,5 %.

Aby ste o predčasnú penziu mohli žiadať, treba splniť aj ďalšie podmienky – minimálne 15 odpracovaných rokov, nesmiete pracovať a minimálna suma vášho dôchodku musí dosiahnuť 257,80 eura mesačne.

Dôchodkový vek pre všetkých pevne určuje tabuľka, v ktorej každý ľahko zistí, kedy dosiahne dôchodkový vek a odpočíta si od neho dva, prípadne jeden alebo pol roka. Napríklad človek, ktorý sa narodil 1. decembra 1960, uvažuje nad predčasnou penziou. Riadny dôchodkový vek dosiahne 1. júna 2022 vo veku 61 rokov a 6 mesiacov, keďže vychoval tri deti. O priznanie predčasnej penzie tak už môže požiadať teraz.

Pokiaľ ide o prácu, žiadateľ o predčasnú penziu v čase podávania žiadosti nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca. "Ak ale už Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu výplatu predčasného dôchodku zastavila. Môže teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje,“ približuje postup Jana Hrabková.

Ak by však takýto poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie mu zanikne automaticky. Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať a zároveň poberať tento druh penzie a jedinou výnimkou je v prípade predčasného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Pozor! Odchodom do predčasnej penzie strácate

Predčasný starobný dôchodok sa v porovnaní so starobným dôchodkom kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak o predčasný dôchodok požiadate presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiadate presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný dôchodok skráti o 6,5 %.

Kedy vám výplatu penzie zastavia?

  • Ak ako predčasný penzista začnete pracovať alebo ak sa poberateľ predčasného dôchodku stane fyzickou osobou s odvodovou úľavou počas práce na dohodu, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu dôchodku po vzniku pracovného pomeru. Sociálna poisťovňa vtedy výplatu predčasného dôchodku zastaví.
  • Pracovať na dohodu môžete iba v prípade, ak príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne. V takom prípade môžete poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na jednu vybranú dohodu. Ak ale príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku vám výplatu obnoví a zúčtuje.

Kedy možno predčasný starobný dôchodok prepočítať

1. po ukončení zamestnania. Ak predčasný starobný dôchodca ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasnej penzie a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.

2. po dovŕšení dôchodkového veku. Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty už starobného dôchodku. Zároveň poberateľ tohto dôchodku má nárok na zvýšenie penzie a prepočítanie jej výšky (tzv. vrátenie percent) za obdobie, kedy bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný starobný dôchodok.

3. v nasledujúcom roku, ak príjem dohodára v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol 2 400 eur. Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví, prepočíta (zvýši) a zúčtuje.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #predčasný starobný dôchodok #predčasná penzia
Flowers