Ako je to s prechodom z predčasného na starobný dôchodok?

Odpovedáme na vaše otázky o predčasnom, skutočnom starobnom dôchodku a práci. Aký vplyv má dávka v nezamestnanosti na budúci dôchodok?

, 01.03.2021 06:00
mama, dcéra, objatie, úsmev Foto:
Dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok mení na starobný dôchodok.
debata

Prechod z predčasného na starobný dôchodok

Bol mi priznaný predčasný dôchodok, ktorý sa mi momentálne nevypláca, pretože pracujem. Dňa 5. mája dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku, aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný dôchodok stáva starobným. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď budete naďalej pracovať, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

Som predčasný penzista. Dôchodkový vek dovŕšim 8. septembra a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. septembra budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

Narodil som sa 24. novembra 1959. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. septembra 2022. Nárok na predčasný dôchodok vám, pri splnen9 ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, teda už aj v súčasnosti oň môžete požiadať. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2021 stanovený na 257,80 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 257,80 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 5. októbra 1960. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete, ale najskôr od 5. októbra. Až od tohto dátumu spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1960 je 63 rokov, dôchodkový vek dosiahnete 5. októbra 2023. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2021 stanovený na 257,80 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 257,80 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu alebo ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Podpora v nezamestnanosti a suma budúcej penzie

Ak dostanem výpoveď v práci a nepožiadam o predčasný dôchodok, ale pôjdem na pol roka na úrad práce, zníži to môj budúci dôchodok, kedže počas poberania dávky v nezamestnanosti nebude za mňa platiť nik odvody? Ako poberanie podpory v nezamestnanosti ovplyvní môj osobný mzdový bod? O koľko mi to zníži penziu?

Po 31. decembri 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia, teda pre výpočet dôchodku sa toto obdobie nezapočítava. Zákon však dáva možnosť dobrovoľne si za toto obdobie doplatiť dôchodkové poistenie – v tom prípade sa toto obdobie započíta.

Výška dôchodku vždy odráža individuálnu situáciu poistenca počas jeho pracovného života a závisí od troch ukazovateľov: výšky priemerného osobného mzdového bodu, dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Ak ide o predčasný dôchodok, jeho suma sa znižuje o 0,5 % za každých – aj začatých – 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak si poistenec chce zachovať svoj priemerný osobný mzdový bod a aj dĺžku obdobia dôchodkového poistenia, má možnosť sa za obdobie evidencie na úrade práce dobrovoľne poistiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu a dobrovoľne si platiť poistné na dôchodkové poistenie. Vymeriavací základ si určuje poistenec sám, najmenej však z minimálneho vymeriavacieho základu.

Za toto obdobie si môže poistenec doplatiť aj neskôr, spätne v čase odchodu do dôchodku. Vtedy sa mu toto obdobie započíta aj do dĺžky obdobia dôchodkového poistenia a aj vymeriavací základ, z ktorého platil poistné, sa mu premietne do výšky priemerného osobného mzdového bodu. Ak si poistenec nebude platiť dobrovoľné poistné alebo si ho nedoplatí v čase odchodu do dôchodku, obdobie evidencie na úrade práce sa nezapočíta do sumy dôchodku. Nie je však možné povedať, o koľko bude z tohto dôvodu dôchodok nižší.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #dávka v nezamestnanosti #otázky a odpovede
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy