Penzijný systém: Ako sa vyznať v labyrinte podmienok

Čo sa započítava do odpracovaných rokov? Aký je môj penzijný vek? Kedy dosiahnem dôchodkový vek? Môžem popri poberaní penzie pracovať? Otázky, na ktoré sa ľudia najčastejšie pýtajú a hľadajú odpovede.

18.03.2021 06:00
penzista, otázky, rozmýšľanie, otázniky Foto:
Otázky smerujú aj k priznávaniu invalidných dôchodkov a ich prepočtu po dosiahnutí dôchodkového veku, ale aj o možnosti pracovať popri poberaní invalidného dôchodku.
debata

Dôchodkový vek síce už pevne určuje tabuľka, napriek tomu sa viaceré otázky týkajú práve penzijného veku. Sociálna poisťovňa má na svojom webe zverejnenú informatívnu kalkulačku na výpočet dôchodkového veku, podľa ktorej každý budúci penzista zistí presný dátum, od ktorého dosiahne penzijný vek. Napríklad poistenec, ktorý je narodený 20. mája 1958, nemá splnenú podmienku výchovy dieťaťa, dosiahne penzijný vek vo veku 62 rokov a 8 mesiacov. Dôchodkový vek dosiahol 20. januára tohto roku.

"Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa netýka poistencov, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. a/alebo II. kategórie funkcií,“ vysvetlila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Otázky smerujú aj k podmienkam, ktoré musí poistenec okrem dôchodkového veku splniť, aby mal na penziu nárok. "Na starobný dôchodok má nárok každý poistenec, ktorý odpracoval najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek,“ približuje podmienky priznania starobnej penzie hovorca Sociálnej poisťovne Pavel Machava.

Mnohí sa pýtajú na sumy minimálnej penzie, pretože dôchodok, ktorý im priznala Sociálna poisťovňa, sa im zdá nízky. Pravdou je, že priemerný starobný dôchodok je približne 500 eur a mnohí ho majú ešte nižší, avšak minimálne dôchodky sa začínajú pri sume 334 eur za 30 odpracovaných rokov. O minimálny dôchodok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho prizná automaticky, ak penzista splní podmienky. Dôchodcovia, ktorí naň majú nárok, o tom dostanú písomné rozhodnutie.

Témou je aj predčasný dôchodok a práca. Pokiaľ ide o prácu, žiadateľ o predčasnú penziu v čase podávania žiadosti nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne. Ak ale už má predčasný dôchodok priznaný, môže začať pracovať a ak zarobí do 200 eur mesačne, o dávku nepríde.

"Môže teda poberať predčasný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu predčasného dôchodku a v ďalšom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje,“ uviedla Hrabková.

Ako dodala, ak by poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasnej penzie mu zanikne automaticky. Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať a zároveň poberať tento druh penzie a jedinou výnimkou je v prípade predčasného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Otázky smerujú aj k priznávaniu invalidných dôchodkov a ich prepočtu po dosiahnutí dôchodkového veku, ale aj o možnosti pracovať popri poberaní invalidného dôchodku. Zákon o sociálnom poistení nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Poberateľ invalidnej penzie môže pracovať bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná. Ak to jeho zdravotný stav umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu je práca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie.

Postupne prinesieme 20 najčastejších otázok a odpovedí, ktoré zaujímajú dôchodcov.

A jedna bonusová hneď…

Máte problém? Suma penzie a výchova dieťaťa

O niekoľko mesiacov dosiahnem dôchodkový vek, mám odpracovaných šestnásť rokov. Porodila a vychovala som päť detí, väčšinu života som sa venovala starostlivosti o ne. Vznikne mi nárok na starobný dôchodok? Ak áno, ako a z čoho sa mi bude počítať?

Čitateľka z Michaloviec

Áno, podľa toho, čo uvádzate vo svojej otázke, nárok vám vznikne. Základnými podmienkami na priznanie starobného dôchodku je získať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dosiahnuť dôchodkový vek. Obidve podmienky musia byť splnené naraz.

Výška vášho dôchodku bude zodpovedať týmto „odpracovaným“ rokom (obdobiu dôchodkového poistenia) a vymeriavacím základom, z ktorého ste odvádzali poistné na dôchodkové poistenie. V zásade platí, že z čím vyšších vymeriavacích základov (hrubých zárobkov) bolo poistné odvedené a čím dlhšie obdobie, tým vyššia je suma dôchodku.

Do „odpracovaných“ rokov sa vám bude počítať aj starostlivosť o deti od ich narodenia do troch rokov ich veku. Ak sa tieto obdobia prelínajú, hodnotia sa iba raz. Ak ste študovali na učňovskej, strednej či vysokej škole, aj toto obdobie po ukončení povinnej školskej dochádzky vám bude pre účely dôchodku zhodnotené. A rovnako bude zhodnotené obdobie prípadnej evidencie na úrade práce do 31. 12. 2000 a obdobie prípadného poberania podpory v nezamestnanosti od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003.

Odpovedala: Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #otázky a odpovede #dôchodkový vek #dôchodkový systém #práca popri penzii