Pracujúci penzisti: Ich dôchodky porastú druhý raz

V januári zvýšené penzie o pravidelnú valorizáciu, do konca marca zas za to, že vlani pracovali. Pracujúci penzisti dostanú zvýšené dôchodky za to, že boli dôchodkovo poistení popri poberaní penzie a platili odvody.

, 19.03.2021 06:00
žena, penzistka, radosť, pracujúci penzisti Foto:
Pracujúci penzisti majú počas pandémie koronavírusu nárok aj na pandemickú péenku či ošetrovné.
debata (21)

Človek, ktorý bol dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a tento aj poberal, má možnosť požiadať o jeho zvýšenie až po zániku dôchodkového poistenia, teda po ukončení práce. Napríklad ak penzista pracoval od 1. júla do 13. októbra 2020, o zvýšenie svojho dôchodku mohol požiadať od 14. októbra 2020.

Ak tak ale neurobil, Sociálna poisťovňa tak urobí sama, bez jeho osobitnej žiadosti. „Od 1. januára 2021 Sociálna poisťovňa automaticky, bez žiadosti pracujúceho dôchodcu, zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané v roku 2020,“ informuje Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

„Zvýšený dôchodok vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v apríli 2021. Súčasne bude poukázaný aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu dôchodku v apríli 2021. O tejto skutočnosti dostane dôchodca rozhodnutie spolu s oznámením o výplate,“ vysvetľuje.

Zvyšuje sa penzia aj dôchodcovi, ktorý pracuje na dohodu, ak z nej odvádza poistné na sociálne poistenie, a teda si neuplatnil odvodovú úľavu pri príjme do 200 eur mesačne, tak aj za toto obdobie práce popri poberaní dôchodku sa mu môže dôchodok zvýšiť podľa toho, z akých príjmov platil poistné.

Okrem zvýšenia dôchodku majú pracujúci penzisti nárok aj na rôzne dávky. Ako uviedla Zuzana Dvoráková, všeobecne platí, že nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne má poistenec, ktorý splní podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení. „K nim patrí predovšetkým existencia a trvanie jednotlivých druhov sociálneho poistenia. Platí to aj pri pracujúcich dôchodcoch – nárok na dávky majú podľa toho, na aký druh poistenia platia poistné v závislosti od pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili, a či spĺňajú všetky zákonom stanovené podmienky.“

Ak sú v riadnom pracovnom pomere (s právom na pravidelný príjem), platia poistné na starobné a nemocenské poistenie a okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové poistenie a garančné poistenie (ak má povinnosť byť garančne postený). „To znamená, že im môže vzniknúť nárok na nemocenské dávky, úrazové dávky a garančnú dávku Za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní starobného dôchodku im môže byť zvýšený dôchodok,“ konštatovala Dvoráková.

Ak majú nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie, zamestnávateľ za nich platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Majú teda nárok na úrazové dávky a garančnú dávku a obdobie sa im zaráta na dôchodkové účely. To však neplatí vtedy, ak si dôchodca uplatní z dohody výnimku na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie.

Pracujúci penzisti majú počas pandémie koronavírusu nárok aj na pandemickú péenku či ošetrovné. „Ak ide o poberateľa dôchodku, ktorý už má priznaný dôchodok a naďalej pracuje v právnom vzťahu, z ktorého mu vyplýva povinné nemocenské poistenie, môže mu vzniknúť aj nárok na pandemické ošetrovné a pandemické nemocenské. Samozrejme, musí splniť aj všetky ostatné zákonom stanovené podmienky pre priznanie dávky,“ dodala Zuzana Dvoráková.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzisti #zvýšenie dôchodkov
Flowers