Penzisti: Platíte odvody? Máte nárok na dávky

Na aké dávky má nárok penzista s riadnym pracovným pomerom, na aké dohodár a na aké živnostník? Kedy máte nárok na pandemickú PN a OČR a ako o ňu požiadať?

, 25.03.2021 06:00
senior, farmár, radosť, pracujúci penzisti Foto:
Vo všeobecnosti platí, že za vyššie odvody má penzista nárok na viac dávok a ich vyššie sumy.

Pracujúcim dôchodcom vzniká nárok na dávky podľa toho, aké povinné poistenie im vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý uzatvorili. Čiže nárok na dávku majú alebo nemajú podľa toho, či a na aký druh sociálneho poistenia odvádzajú z príjmu poistné do Sociálnej poisťovne. Ich odvody sú oproti „nedôchodcom“ nižšie – podľa druhu pracovnoprávneho vzťahu, resp. príjmov z podnikania popri poberaní dôchodku.

  • Ak sú v riadnom pracovnom pomere (s právom na pravidelný príjem), platia poistné na starobné a nemocenské poistenie, pričom okrem týchto poistení za nich platí zamestnávateľ aj poistné na úrazové a garančné poistenie (ak má povinnosť byť garančne postený). Znamená to, že takýmto pracujúcim dôchodcom – po splnení všetkých ostatných zákonných podmienok na dávku – môže vzniknúť nárok na nemocenské, úrazové dávky a garančnú dávku. A následne im za obdobie dôchodkového poistenia, teda práci po priznaní starobného dôchodku, môže byť zvýšený ich starobný dôchodok.
  • Na rozdiel od "nedôchodcov“ teda starobný dôchodca v riadnom pracovnom pomere neplatí poistné na invalidné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti. Nemôže mu teda vzniknúť nárok na dávku v nezamestnanosti.
  • Ak majú pracujúci starobní dôchodcovia nepravidelný príjem alebo pracujú na akúkoľvek formu dohody, platia len poistné na starobné poistenie a zamestnávateľ za nich platí aj poistné na úrazové a garančné poistenie. Majú teda nárok na úrazové dávky a garančnú dávku a obdobie práce (platenia poistného) sa im zaráta aj na dôchodkové účely. Čiže po ukončení práce/dohody im Sociálna poisťovňa navýši dôchodok za dané „odpracované“ obdobie.
  • V tejto kategórii dohodárov však platí osobitná výnimka – dôchodok sa po ukončení práce nezvýši v prípade, že dôchodca si u zamestnávateľa uplatnil odvodovú výnimku a neplatil poistné na dôchodkové poistenie. Zákon umožňuje starobným dôchodcom pracovať a pri príjme do 200 eur neplatiť poistné. Ak výška jeho mesačného príjmu nepresiahne 200 eur, neplatí poistné na dôchodkové poistenie vôbec a ak zarobí viac, platí poistné na dôchodkové poistenie len zo sumy nad 200 eur. Zákon tiež určuje, že ak má dôchodca-dohodár uzatvorených viacero dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti, určiť si na neplatenie poistného môže v jednom kalendárnom mesiaci iba jednu z nich.
  • Ak sú pracujúci dôchodcovia živnostníkmi, platia poistné na starobné poistenie a nemocenské poistenie, čiže toto obdobie práce sa im zhodnocuje na účely dôchodkových aj nemocenských dávok. Ak splnia všetky podmienky na priznanie nemocenskej dávky, môžu ju popri poberaní dôchodku poberať a po ukončení zárobkovej činnosti im bude zvýšený dôchodok o obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku. Ak však ide o SZČO bez povinného poistenia, čiže poistné neplatia, tak im ani nevznikne nárok na žiadne dávky.

Pozor! Pracujúci penzisti neplatia poistné na poistenie v nezamestnanosti, čiže po ukončení práce nemajú nárok na dávku v nezamestnanosti. Poberajú naďalej svoj dôchodok, ktorý sa im zvýši o čiastku zodpovedajúcu ich práci (odvádzaniu poistného) popri poberaní dôchodku.

Pandemické nemocenské a óčeerka? Ak pracujete

Nemocenské

Nárok na pandemické nemocenské má poistenec, aj dôchodca, ktorý je počas krízovej situácie uznaný dočasne za práceneschopného z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia alebo izolácie.

Aby poistenec v karanténe získal dávku od Sociálnej poisťovne, musí postupovať nasledovne: V prípade, ak bol pozitívne testovaný alebo javí príznaky ochorenia Covid-19, bol v kontakte s nakazenou osobou alebo sa vrátil z rizikovej krajiny, zostáva v karanténe a chce požiadať o dávku zo Sociálnej poisťovne, postupuje nasledovne:

  • Kontaktuje ošetrujúceho lekára (telefonicky alebo mailom), ktorý mu vystaví potvrdenie o dočasnej PN z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia, tzn. „na diaľku“. Lekár zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni (rovnaký postup uplatňujú aj SZČO a dobrovoľne poistené osoby).
  • Vyplní a odošle elektronický formulár, ktorým si uplatní nárok na výplatu pandemického nemocenského. Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie). Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený v e-Službách Sociálnej poisťovne: ŽIADOSŤ O PANDEMICKÉ NEMOCENSKÉ (PN).
  • Sociálna poisťovňa po podaní žiadosti o pandemické nemocenské spáruje žiadosť poistenca s potvrdením lekára a vydá písomné rozhodnutie o nároku na túto dávku. Ak poistencovi (zamestnancovi, SZČO, dobrovoľne poistenej osobe) nárok na pandemické nemocenské vznikne, Sociálna poisťovňa začne vyplácať túto dávku od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla pre karanténu alebo izoláciu.

POZOR! V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa pandemické nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 v prípade nariadenej karantény a izolácie vypláca aj zamestnancom od prvého dňa. To znamená, že ak ste zamestnanec a bola vám potvrdená dočasná pracovná neschopnosť z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, už nežiadate zamestnávateľa o náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (na tú nemáte v týchto prípadoch nárok).

Ošetrovné

V období zatvorených materských škôlok a škôl nárok na pandemické ošetrovné majú všetci rodičia, teda aj penzisti, ak pracujú, keď splnia podmienky.

Poistenec musí prejaviť záujem o priznanie ošetrovného vyplnením formulára Žiadosť o ošetrovné alebo prostredníctvom vyhlásenia na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdenej ošetrujúcim lekárom (lekár potvrdzuje žiadosť v prípade ochorenia dieťaťa).

POZOR! Sociálna poisťovňa (SP) vyzýva poistencov, aby pri žiadosti o pandemické ošetrovné využívali predovšetkým elektronickú formu komunikácie. Táto cesta urýchli spracovanie ich žiadosti, čo je dôležité najmä v čase pandémie, keď sú zamestnanci maximálne vyťažení a poistenci očakávajú vyplatenie dávky čo najskôr.

Upozornenie: Čestné vyhlásenie je možné poslať aj za dva, tri mesiace naraz, dávka však môže byť vyplatená až po doručení tohto vyhlásenia. Ak chcete dávku za príslušný mesiac, treba vypĺňať a posielať tlačivo do Sociálnej poisťovne priebežne po mesiacoch.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #pracujúci penzisti #pandemická PN #pandemická OČR