Príklady, ako budú odškodnení starobní aj predčasní penzisti

Časť penzistov má nárok na kompenzáciu súvisiacu so zmenou ich dôchodkového veku. Na príkladoch vám ukážeme, ako budú odškodnení starobní aj predčasní penzisti.

, 30.03.2021 06:00
penzisti, manželia, figúrka, mince Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Príklad – poistenec dovŕši dôchodkový vek po 31. 12. 2020:

Dátum narodenia poistenky 15. mája 1959
Počet vychovaných detí 2 deti
Dôchodkový vek 61 rokov a 10 mesiacov

Dôchodkový vek poistenka dosiahla 15. marca 2021, teda už podľa predpisov účinných od 1. januára 2021. Vypočíta sa riadne dôchodok. Kompenzácia nepatrí.

Príklad – jednorazový doplatok k starobnému dôchodku:

Poistenka narodená 10. januára 1957, ktorá vychovala jedno dieťa, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 dovŕšila dôchodkový vek vo veku 62 rokov a šesť kalendárnych mesiacov 10. júla 2019 a od toho dátumu jej bol priznaný starobný dôchodok.

Podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 by bol jej dôchodkový vek 62 rokov a dovŕšila by ho 10. januára 2019, to znamená, že vek 62 rokov je jej fiktívny dôchodkový vek.

Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí takto:

1. Určí sa suma starobného dôchodku ku dňu priznania
S = POMB 1,0012 x ODP 44,4658 x ADH 12,6657
S = 563,90 + 14,70 (valorizácia 2019, 2,6 %)
S = 578,60 eura
Suma starobného dôchodku k 10. júlu 2019 je 578,60 eura mesačne.

2. Určí sa hodnota koeficientu
Rozdiel dôchodkového veku od 10. januára 2019 do 9. júla 2019 je 181 dní
Koeficient = 181 / 30,4167 = 5,95067841

3. Určí sa suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku
Suma jednorazového doplatku sa určí ako súčin sumy starobného dôchodku ku dňu priznania a koeficientu: 578,60 x koeficient 5,95067841 = 3 443,10 eura
Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku = 3 443,10 eura.

Príklad – percentuálne zvýšenie starobného dôchodku:

Poistenka narodená 26. septembra 1957, ktorá vychovala jedno dieťa, podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 dovŕšila dôchodkový vek vo veku 62 rokov a šesť mesiacov 26. marca 2020. Po dovŕšení dôchodkového veku naďalej pracovala a o priznanie dôchodku požiadala až od 15. apríla 2021.

Podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 by bol jej dôchodkový vek 62 rokov a dovŕšila by ho 26. septembra 2019, to znamená, že vek 62 rokov je jej fiktívny dôchodkový vek.

Rozdiel dôchodkového veku od 26. septembra 2019 do 25. marca 2020 je 182 dní.

(Obdobie dôchodkového poistenia získané od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku od 26. septembra 2019 do dovŕšenia dôchodkového veku do 26. marca 2020 sa zhodnotí dvakrát)

1. Určí sa suma starobného dôchodku do vzniku nároku (26. marca 2020)
POMB = 1,0012
ODP = 16 230 dní = 44,4658
ADH = 14,2107
S = POMB 1,0012 x ODP 44,4658 x ADH 14,2107
S = 632,70 eura

2. Určí sa suma zvýšenia (za obdobie dôchodkového poistenia získané po dovŕšení fiktívneho dôchodkového veku do dovŕšenia dôchodkového veku a po dovŕšení dôchodkového veku)

a) Zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané po dovŕšení fiktívneho dôchodkového veku do dovŕšenia dôchodkového veku a po dovŕšení dôchodkového veku

VZ za ODP od 26. septembra 2019 do 31. decembra 2019 = 4 080 eur VVZ 2019 = 13 104 eur OMB = 0,3114

VZ za ODP od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 = 13 200 eur VVZ 2019 = 13 104 EUR OMB = 1,0074

VZ za ODP od 1. januára 2021 do 14. apríla 2021 = 4 890 eur VVZ 2019 = 13 104 eur OMB = 0,3732

∑ OMB = 1,6920

Suma zvýšenia S1

∑ OMB 1,6920 x ADH 14,2107 = 24,04450440

632,70 + 24,04450440 = 656,80 eura

b) Percentuálne zvýšenie sumy starobného dôchodku

ODP od 26. septembra 2019 do 31. decembra 2019 = 97 dní
ODP od 1. januára 2020 do 25. marca 2020 = 85 dní
ODP od 26. marca 2020 do 31. decembra 2020 = 281 dní
ODP od 1. januára 2021 do 14. apríla 2021 = 104 dní

∑ ODP po dátume FDV = 567 dní

567 dní / 30 = 18,9 = 9 %

% zvýšenie za 567 dní = 9 %

Suma zvýšenia S2

656,80 × 9 % = 59,11200000

656,80 + 59,11200000 = 716,00 eura mesačne

3. Určí sa suma valorizácie a suma starobného dôchodku ku dňu priznania

Valorizácia A/2021 (2,6 %) = 18,70 eura
716,00 + 18,70 = 734,70 eura mesačne

Suma starobného dôchodku ku dňu priznania k 15. aprílu 2021 je 734,70 eura mesačne.

Príklad – percentuálne zvýšenie predčasného starobného dôchodku:

Poistenka sa narodila 15. júna 1958 a vychovala jedno dieťa.

Podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020 je dôchodkový vek 62 rokov a sedem kalendárnych mesiacov a dovŕšila by ho 15. januára 2021.

Podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 by bol jej dôchodkový vek 62 rokov a dva kalendárne mesiace a dovŕšila by ho 15. augusta 2020, to znamená, že vek 62 rokov a dva kalendárne mesiace je jej fiktívny dôchodkový vek.

Keďže podľa predpisov účinných po 31. decembri 2020 by dôchodkový vek dovŕšila pred 1. januárom 2021, teda pred účinnosťou právnej úpravy, jej dôchodkový vek je 1. január 2021 – deň účinnosti.

Od 1. septembra 2019 jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok v sume 491,70 eura mesačne. Suma predčasného starobného dôchodku bez percentuálneho zníženia za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku k 1. septembru 2019 je 537,30 eura mesačne. K 31. decembru 2020 sa predčasný starobný dôchodok vyplácal v sume 506,00 eura mesačne.

Rozdiel od dovŕšenia fiktívneho dôchodkového veku od 15. augusta 2020 do dôchodkového veku do 1. januára 2021 je 139 dní.

1. Určí sa suma % zvýšenia: 139 dní / 30 dní = 4,63333333
Ø Zvýšenie patrí za päť začatých 30 dní obdobia rozdielu fiktívneho dôchodkového veku a dôchodkového veku
5 × 0,5 % = 2,5 %
537,30 × 2,5 % = 13,43250000 eura

2. Určí sa suma dôchodku od 1. januára 2021
Ø K sume predčasného starobného dôchodku vyplácanej k 31. decembru 2020 – 506,00 eura mesačne sa pripočíta suma percentuálneho zvýšenia 13,43250000 eura
506,00 + 13,43250000 = 519,50 eura
Ø K takto zvýšenej sume sa pripočíta valorizácia 2021 (2,6 %)
519,50 +13,60 = 533,10 eura mesačne

Od 1. januára 2021 sa starobný dôchodok bude vyplácať v sume 533,10 eura mesačne.

Vysvetlivky k príkladom: S – starobný dôchodok, POMB – priemerný osobný mzdový bod, ODP – obdobie dôchodkového poistenia, ADH – aktuálna dôchodková hodnota, VZ – vymeriavací základ, VVZ – všeobecný vymeriavací základ, FDV – fiktívny dôchodkový vek
Príklady vypracovala Sociálna poisťovňa a sú často informatívne.

Chcete si vypočítať dôchodkový vek? Pomôže vám kalkulačka

Pomocou kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2021, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom. Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Kalkulačku na určenie dôchodkového veku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #príklad #dôchodkový vek #kompenzácia
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy