Tri penzijné piliere

Na Slovensku fungujú tri dôchodkové piliere. Prvý zastrešuje Sociálna poisťovňa, druhý dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) a tretí pilier doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS).

31.03.2021 08:00
pilier, piliere, 1, 2, 3, víťaz, zlato,... Foto:
Slováci sa vo všeobecnosti v dôchodkovom systéme veľmi nevyznajú a veľa ľudí stále nepozná ani výhody vstupu do druhého a tretieho piliera.
debata (7)

Aby sme v starobe dosiahli čo najlepší dôchodok, odborníci radia, aby sme naň začali myslieť čo najskôr. Ľudia, ktorí si odkladajú časť príjmu bokom už napríklad od svojich 30 rokov, dokážu nasporiť vyššiu čiastku a aj s oveľa vyšším výnosom, ako keď začnú sporiť až v 50-tke. Ak chcete mať napríklad na dôchodku na prilepšenie nasporenú sumu 50 000 eur a začali by ste si na ňu sporiť až vo veku 50 rokov, museli by ste si mesačne odkladať viac ako 400 eur. "Pre porovnanie, 30-ročnému človeku stačí na túto cieľovú sumu odkladať menej ako 100 eur,“ hovorí analytik FinGO.sk František Burda.

Podstatou prvého piliera je úzka previazanosť s ekonomickou aktivitou občanov a ich teda príjem. Čím viac človek zarába, tým vyššie odvody platí a teda by mal mať v princípe aj vyšší dôchodok. Ak je niekto len v prvom pilieri, posiela do Sociálnej poisťovne 18 % zo svojho príjmu. Ľudia, ktorí vstúpili do II. dôchodkového piliera, si od januára na svoj dôchodok v súkromných dôchodkových správcovských spoločnostiach sporia viac.

"Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa im zvýšili z minuloročných 5 % na 5,25 % z vymeriavacieho základu. Zároveň sa im výška ich odvodov na starobné poistenie do I. piliera znížila o 0,25 % na 12,75 %. Mechanizmus je nastavený tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy zostali na úrovni 18 %,“ uviedla Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Ďalšou možnosťou, ako sa efektívnejšie pripraviť na dôchodok, je využiť podporu od štátu vo forme druhého a tretieho piliera. „Slováci sa vo všeobecnosti v dôchodkovom systéme veľmi nevyznajú a veľa ľudí stále nepozná ani výhody vstupu do druhého a tretieho piliera. Druhý pilier je výhodný už len z toho dôvodu, že počas ich produktívneho života nemusia odkladať nič zo svojho príjmu navyše,“ vysvetľuje odborník na dôchodky.

Video
O výpise z účtu z II. piliera, číslach, ktoré v ňom nájdete a krokoch, ktoré treba urobiť pre vyšší dôchodok s Jánom Šebom, ekonómom z UMB Banská Bystrica. Odvysielané 17. 2. 2021.

Príspevky do druhého piliera sú totiž odvádzané Sociálnou poisťovňou z povinných odvodov na dôchodkové poistenie. Tento rok sa tieto povinné odvody na súkromný pilier zvýšili na 5,25 %, ktoré posiela Sociálna poisťovňa na súkromný dôchodkový účet sporiteľa. „V prípade záujmu si môžu ľudia v druhom pilieri sporiť aj formou dobrovoľných príspevkov, ktorých výška nie je nijako zákonom ohraničená,“ opisuje Burda. Dnes zákon umožňuje vstup do II. piliera ľuďom do 35 rokov, ktorým vzniklo dôchodkové poistenie.

Takmer 900-tisíc ľudí si sporí aj v takzvanom treťom pilieri, teda v doplnkovom dôchodkovom sporení. Jeho najčastejšie skloňovanou výhodou je príspevok zamestnávateľa, ktorý je častým benefitom. K príspevkom samotného sporiteľa sú tak pripočítavané aj príspevky zamestnávateľa, ktoré pomôžu zabezpečiť vyšší doplnkový dôchodok v starobe. Navyše príspevky do III. piliera si môžete odpočítať zo základu dane, čo znamená, že si daň môžete znížiť až do sumy 180 eur ročne.

Prvý pilier

Účasť na tomto povinnom zákonnom poistení vzniká priamo zo zákona. Poistenec, ktorý je iba v I. pilieri, bude dostávať dôchodok výlučne zo Sociálnej poisťovne. Bude financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase poberania dôchodku daného poistenca.

Výška dôchodku z I. piliera bude závisieť od

  • počtu odpracovaných rokov poistenca,
  • príjmov poistenca počas celého pracovného života,
  • od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ide o veličinu značne závislú od vývoja slovenskej ekonomiky).

Druhý pilier

Kapitalizačný pilier slúži na to, aby bol poistencovi v kombinácii s prvým pilierom zabezpečený dostatočný príjem v starobe. Peniaze na osobnom dôchodkovom účte sú majetkom sporiteľa a v prípade jeho smrti pripadnú osobám, ktoré určil pri podpise zmluvy, alebo budú predmetom dedenia.

Výška dôchodku z II. piliera bude závisieť od

  • zaplatenej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • dĺžky sporenia,
  • veku odchodu do dôchodku a priemernej očakávanej doby dožitia,
  • miery zhodnotenia dôchodkových úspor,
  • zvoleného spôsobu poberania dôchodku starobného dôchodkového sporenia.

Tretí pilier

Ide o dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré má umožniť získať doplnkový dôchodkový príjem v starobe a doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác. Finančné prostriedky účastníkov sporenia sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #I. pilier #III. pilier #tri penzijné piliere