III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie. Čo o ňom treba vedieť

Prispievate si do tretieho piliera? Potom vám z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti (DDS) do konca februára prišiel výpis zo sporiaceho účtu. Ak máte zmluvu uzavretú po roku 2014, dostali ste aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch, ktoré priložíte k ročnému zúčtovaniu či daňovému priznaniu, aby ste ušetrili na dani.

08.04.2021 08:00
manželia, seniori, prasiatko, šetrenie,... Foto:
Do tretieho piliera si môže dobrovoľne prispievať každá fyzická osoba, či už ide o zamestnanca, živnostníka, alebo aj konateľa spoločnosti.
debata (18)

Do III. piliera si na Slovensku dobrovoľne prispieva viac ako 860-tisíc sporiteľov. „Tretí pilier slúži na to, aby sme si vytvorili doplnkový zdroj príjmu, ktorý neskôr využijeme pri odchode do penzie. Je pravda, že tretí pilier nedosahuje také výnosy ako napríklad priame investície cez podielové fondy. No aj vďaka tomu, že si v ňom nemôžete zrušiť konto hneď pri prvom zaváhaní, postupne sa vám vytvorí väčší objem peňazí, s ktorými si na dôchodku prilepšíte,“ vysvetľuje investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Najväčšou výhodou je daňové zvýhodnenie

Klientom, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014, prišlo spolu s výpisom od DDS aj Potvrdenie o prijatých platbách. „Najväčšou výhodou tretieho piliera je daňové zvýhodnenie a toto potvrdenie slúži ako doklad pre zamestnávateľa pri vypĺňaní daňového priznania. Ak ste tak ešte neurobili, odovzdajte ho na mzdové oddelenie v práci, alebo ak si daňové priznanie podávate sami, priložte ho ako prílohu,“ radí odborník.

Video
S Andreou Strakovou (PARTNERS GROUP SK) o dôchodkoch z III. piliera - odvysielané 7.10.

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

  • Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje s cieľom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od miery ich zhodnotenia.
  • Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.
  • Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov – účastníkov – je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.
  • Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.
  • Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce, je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

Doplnkové dôchodkové spoločnosti

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby doplnkové dôchodkové spoločnosti: AXA d. d. s., NN Tatry-Sympatia, d. d. s., Stabilita, d. d. s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s.

Koľko môžete ušetriť na daniach

Radí František Burda, investičný analytik spoločnosti FinGO.sk:

1. Vďaka daňovému zvýhodneniu si môžete odpočítať od základu dane sumu všetkých príspevkov, ktoré ste si poslali do III. piliera za celý minulý rok. Ale len do výšky 180 eur – to je maximálna hranica, ktorú stanovuje zákon, a pri tejto výške príspevkov dokážete ušetriť na dani 34,20 eura.

2. Zároveň platí, že daňový bonus sa ráta len z príspevkov, ktoré ste si do III. piliera poslali vy sami, teda nie z príspevkov od vášho zamestnávateľa.

3. Odporúčame si preto sporiť do III. piliera aspoň 15 eur mesačne. Takto sa vám za celý rok nazbierajú príspevky vo výške 180 eur.

4. Prispievať si, samozrejme, môžete aj vyššou sumou, ale stále platí, že daňovú úľavu si môžete uplatniť len do výšky 180 eur.

Komu sa III. pilier najviac oplatí?

Do tretieho piliera si môže dobrovoľne prispievať každá fyzická osoba, či už ide o zamestnanca, živnostníka, alebo aj konateľa spoločnosti. „Túto možnosť majú aj dohodári, študenti alebo nezamestnaní, ktorým tiež stačí posielať po 15 eur mesačne, aby si ročne nazbierali 180 eur a mohli si z nich uplatniť maximálny daňový bonus,“ poznamenal Burda.

Podľa odborníka je toto sporenie najvýhodnejšie pre zamestnancov, ktorým naň prispieva aj ich zamestnávateľ. „Veľa firiem túto možnosť poskytuje ako benefit, keďže je to výhodné aj pre ne. Zamestnávateľ si totiž môže svoje príspevky odpočítať z daní až do výšky 6 % z vymeriavacieho základu každého zo zamestnancov. Výšku príspevku určujú zamestnávatelia v kolektívnej zmluve a často ide o konkrétne percento zo mzdy zamestnanca,“ priblížil Burda.

Iné firmy zas určia, koľko si má do III. piliera sporiť zamestnanec, aby mal nárok na príspevok od zamestnávateľa. Napríklad ak si bude sporiť 5 eur mesačne, firma mu prispeje ďalších 25 eur. Výška príspevku je na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Nasporené peniaze môžete vybrať aj skôr ako na dôchodku

Výhodou tretieho piliera je aj to, že nasporené peniaze možno vybrať aj skôr ako pri odchode do dôchodku. „Sporitelia tak môžu urobiť najskôr po desiatich rokoch trvania zmluvy, ďalší výber potom môžu zrealizovať po ďalších desiatich rokoch a tak ďalej. Takýmto výberom zmluva doplnkového dôchodkového sporenia nezaniká a pokračuje ďalej,“ objasňuje Burda.

Ale prostriedky, ktorými do III. piliera prispieva zamestnávateľ, si možno vybrať až pri odchode do dôchodku. Nárok na doplnkový dôchodok vzniká spolu s nárokom na starobný alebo výsluhový starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou.

Doplnkové dôchodkové sporenie umožňuje získať:

  • doplnkový dôchodkový príjem v starobe a
  • doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác, do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychovom nástroji.

Kto môže vstúpiť?

  • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva),
  • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku.

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #doplnkové dôchodkové sporenie #III. pilier #doplnková dôchodková spoločnosť