Invalidný dôchodok: Aká bude jeho suma a kedy vám ho zamietnu?

Na príkladoch vám ukážeme, kedy vám Sociálna poisťovňa invalidný dôchodok nevyplatí a prečo. Akú sumu bude mať, ak vám ho vyplatí?

04.05.2021 06:00
žena, rúško, slza, plač Foto:
Ak sa nedostavíte na kontrolnú prehliadku, ani svoju neúčasť neospravedlníte, tak o invalidný dôchodok prídete.
debata

Zamietnutá žiadosť. V akom prípade?

Žiadosť o invalidný dôchodok Sociálna poisťovňa zamietne, ak je miera poklesu schopnosti pracovať u poistenca menej ako 41 percent v porovnaní so zdravou osobou alebo ak poistenec nezískal potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok (potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa nevyžaduje, ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania; v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom; v období, v ktorom je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku)

Pri priznávaní invalidného dôchodku sa prihliada aj na počet odpracovaných rokov Počet rokov dôchodkového poistenia závisí od veku, v ktorom bol poistenec uznaný za invalidného. Čím je starší, tým viac rokov musí mať odpracovaných.

Zákon to stanovuje takto:
ak má vek do 20 rokov, na priznanie invalidného dôchodku môže mať odpracovaný menej ako jeden rok,
nad 20 rokov do 24 rokov – najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej dva roky,
nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej osem rokov,
nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej desať rokov, nad 45 rokov – najmenej 15 rokov.

Potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity bez ohľadu na to, aký vek poistenec ku dňu vzniku invalidity dosiahol.

Príklad č. 1

Posudkový lekár na základe žiadosti o invalidný dôchodok posúdil dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pána Miroslava na účely invalidity. Na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie bola stanovená miera poklesu schopnosti pracovať na 35 percent. Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla s odôvodnením, že nie je invalidný, keďže jeho miera poklesu schopnosti pracovať je 35 percent a teda nie je vyššia ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom.

Príklad č. 2

Žiadosť o invalidný dôchodok si pre dlhodobé zdravotné problémy podal 46-ročný Peter. Posudkový lekár na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie stanovil jeho mieru poklesu schopnosti pracovať na 75 percent, invalidita mu vznikla od 10. apríla 2016. Má ale odpracovaných len 14 rokov.

Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietla, pretože nezískal potrebný počet odpracovaných rokov. Aby mu bol invalidný dôchodok priznaný, mal by mať odpracovaných najmenej 15 rokov.

žena, práca, papier, sústredenie, čítanie Čítajte viac Ako požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku

Príklad: Suma invalidného dôchodku

Príklad č. 1

Poistenec bol od 4. apríla tohto roku uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku 0,7874 × 21,1­042 × 14,2107 = 236,20 eura mesačne.
Táto suma bude následne zvýšená o valorizáciu, teda o 7,80 eura mesačne na 244 eur mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

Suma invalidného dôchodku: 0,9616 × 41,3­261 × 14,2107 × 50 % = 282,40 eura mesačne.
Táto suma sa následne zvýši o valorizáciu, teda o 7,40 eura mesačne na 289,80 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

Ignorujete kontrolnú prehliadku? Môžete prísť o invalidný dôchodok

Sociálna poisťovňa môže predvolať invalidného dôchodcu na kontrolnú lekársku prehliadku, ak sa u neho predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti pracovať. Invalidný dôchodca, ktorému bolo poštou doručené predvolanie na kontrolnú lekársku prehliadku, je povinný sa na kontrole osobne zúčastniť.

Ak prísť nemôže, po odôvodnenom ospravedlnení posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne presunie prehliadku a opätovne ho predvolá na nový termín kontroly.

Ak poistenec na posúdenie zdravotného stavu nepríde a ani neospravedlní svoju neúčasť, posudkový lekár dá príslušnému útvaru sekcie dôchodkového poistenia návrh na zastavenie výplaty invalidného dôchodku.

Keď sa poistenec, ktorému bola pozastavená výplata dávky, dodatočne podrobí kontrole zdravotného stavu, posudkový lekár opätovne zhodnotí jeho zdravotný stav na účely invalidity. Ak miera poklesu schopnosti pracovať bude podľa posudkového lekára viac ako 40 %, invalidný dôchodca svoj dôchodok opäť dostane.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #príklad #invalidita #invalidný dôchodca