Zdravotne postihnutým ľuďom pomáhajú príspevky

Viac ako 155-tisíc peňažných príspevkov na kompenzáciu, z ktorých príspevok na osobnú asistenciu tvorí 11,5 tisíca, a takmer 63-tisíc príspevkov na opatrovanie vyplácajú zdravotne postihnutým ľuďom úrady práce každý mesiac.

26.05.2021 08:00
párik, manželia, invalidný vozík, ŤZP, prechádzka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Slovenský právny systém nepozná definíciu pojmu osoba so zdravotným postihnutím. Nazerá na zdravotné znevýhodnenie z iného pohľadu a používa vlastné posudzovacie kritériá na určenie toho, kto spĺňa právne podmienky na poskytnutie niektorej z dávok, služieb či podpôr.

„Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ informovala Mária Hrehová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa týchto kritérií má Slovensko takmer pol milióna ťažko zdravotne znevýhodnených ľudí. Zdravotné postihnutie zahŕňa množstvo funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti v každej krajine na svete. Môže byť telesné, psychické a kombinované.

ťzp, downov syndróm, práca Čítajte viac Rezort práce chce meniť posudzovanie hendikepovaných ľudí

Príspevky na kompenzáciu zdravotného postihnutia sa vyplácajú jednorazovo alebo opakovane. Najviac príspevkov poberajú ľudia na hygienu – takmer 82-tisíc, na prevádzku osobného auta vyše 67-tisíc, na diétne stravovanie takmer 50-tisíc.

Najdiskutovanejšími príspevkami v poslednom roku sú príspevok na osobnú asistenciu a opatrovanie. Medzi týmito príspevkami je rozdiel, napriek tomu pred rokom minister práce avizoval ich zjednotenie. To sa však stretlo s veľkou kritikou ľudí, ktorí vďaka osobnej asistencii vedú samostatný, nezávislý život.

invalidný vozík, muž, radosť, ťzp, zťp Čítajte viac Invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý človek: Nie je to to isté

Pri opatrovaní starostlivosť väčšinou poskytuje člen rodiny alebo profesionálna opatrovateľka, ktorú zabezpečuje mesto, kraj alebo súkromný poskytovateľ. V rámci asistencie poskytujú pomoc asistenti, ktorých si zabezpečujú sami užívatelia. Ak je opatrovateľom rodinný príslušník, človek so zdravotným postihnutím sa môže spoľahnúť na istotu a nepretržitosť pomoci. Opatrovanie nie je náročné na administratívu a opatrovatelia majú stabilný príjem. Užívateľ asistencie, naopak, zodpovedá za organizovanie služieb asistentom a má administratívne povinnosti voči štátu.

Každý, kto chce o niektorý druh príspevku na kompenzáciu žiadať, musí byť vlastníkom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. „Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz podáva žiadateľ písomne spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ konštatovala Mária Hrehová.

ZŤP, ŤZP, parkovanie, parkovisko Čítajte viac ŤZP: Preukazy a zľavy, ktoré pomôžu

Samotné rozhodnutie však ešte nemusí znamenať, že hendikepovaný občan niektorý z príspevkov aj dostane. Podmienky pre stanovenie ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj všetkých príspevkov na jeho kompenzáciu stanovuje zákon. Každý žiadateľ o príspevok je posudzovaný individuálne na základe lekárskeho a komplexného posudku. Voči rozhodnutiu úradu sa možno odvolať, odvolať sa možno aj v druhom stupni na ústredí a domáhať sa príspevku možno aj súdnou cestou.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ťažko zdravotne postihnutí #ŤZP #príspevky na kompenzáciu #hendikepovaní ľudia