Výhody a zľavy pomáhajú penzistom

Suma priemerného starobného dôchodku síce presiahla 500-eurovú hranicu, mnohí seniori však žijú z oveľa nižších penzií. Zlepšiť im životnú situáciu môžu pomôcť viaceré výhody a zľavy.

, 27.05.2021 06:00
šport, zábava, seniori, bicykel, pohyb, príroda Foto:
Ak penzista pracuje na zmluvu, benefitom je preňho príspevok na rekreáciu.
debata (51)

Na konci apríla tohto roka priemerný starobný dôchodok predstavoval 500,70 eura. Oproti aprílu minulého roka sa zvýšil o 17 eur. Priemerný predčasný starobný dôchodok v porovnaní s aprílom minulého roka vzrástol o 46,20 eura na 494,30 eura. Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 % bol na konci minulého mesiaca na úrovni 224 eur. V porovnaní s aprílom vlaňajška je tak vyšší o 7,50 eura. Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 % vypláca poisťovňa v priemernej výške 405,60 eura. Medziročne ide o nárast o 13,40 eura, uvádza sa v správe agentúry SITA.

Nízke penzie sú zrejme jedným z dôvodov, prečo mnohí dôchodcovia aj popri ich poberaní pracujú. Pokiaľ penzista pracuje na dohodu s príjmom do dvesto eur mesačne, nemusí platiť z tohto príjmu žiadne dane. Ak si privyrába na zmluvu a platí odvody, po skončení práce mu za odpracované mesiace patrí zvýšenie penzie.

„Sociálna poisťovňa posúdi zvýšenie dôchodku za ďalšie obdobie dôchodkového poistenia a ak má na zvýšenie penzista nárok, Sociálna poisťovňa tak urobí vždy do konca marca. Robí tak každý rok automaticky, dôchodcovia o toto zvýšenie nemusia žiadať,“ uviedla Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne.

Ak penzista pracuje na zmluvu, benefitom je preňho príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ mu musí, po splnení podmienok, zaplatiť 55 percent z rekreácie, maximálne však 275 eur v jednom roku.

Finančnú situáciu a životnú úroveň pomáhajú penzistom zlepšovať aj rôzne výhody a zľavy. Tou najznámejšou a najvyužívanejšou je cestovanie vlakmi zadarmo, ale aj limity na lieky.

Dôchodcovia môžu usporiť aj na daniach. O tom, v akej výške bude zľava poskytnutá, rozhodujú obce vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Zľavy sa týkajú napríklad platenia daní z nehnuteľností, poplatku za psa či za komunálny odpad.

Už niekoľko rokov dôchodcom štát prispieva päťdesiatimi eurami na dovolenky. O pridelenie pobytu s dotáciou môže požiadať občan s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí ísť o poberateľa starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku. To zdokladuje čestným vyhlásením o tom, že je poberateľom daného dôchodku a nepracuje.

„Dotácie na rekreačné a rekondičné pobyty sú určené na udržanie spoločenskej aktivity vedúcej ku skvalitneniu života v seniorskom veku. Na dotáciu nemá nárok penzista pracujúci na dohodu,“ priblížila podmienky získania „dotovaného“ pobytu podpredsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku Valéria Pokorná. Upozornila, že Jednota dôchodcov je iba organizátorom pobytov.

„Rekondično-liečebný pobyt je možné čerpať raz ročne a iba u jedného poskytovateľa a na dotovaný pobyt penzista nemá právny nárok,“ dodala Valéria Pokorná.

04-lieky-4x Čítajte viac Lieky zadarmo pre deti dôchodcov a ZŤP nie sú úplne zadarmo, upozorňuje KDH

Lieky: Čo je inak od apríla

Limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku, dietetickej potraviny a zdravotníckej pomôcky hradenej z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny prekročí v kalendárnom štvrťroku limit spoluúčasti (tzv. ochranný limit) pre určené skupiny poistencov 0 eur, 12 eur a 30 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený.

Zákon s účinnosťou od 1. apríla doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny nezrušil, zmenil však výšku a spôsob uplatnenia limitu spoluúčasti pre vybranú skupinu poistencov.

Limit vo výške 12 eur sa vzťahuje na: poistenca, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, poberateľov invalidného alebo invalidného výsluhového dôchodku, poistenca, ktorý je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok.

Limit vo výške 30 eur sa vzťahuje na: poberateľov starobného dôchodku, poberateľov dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, poberateľov dôchodku z iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska – ak nie je takáto osoba poistená v tomto členskom štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu, poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok, poistenca, ktorý je poberateľom predčasného dôchodku a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.

Ak sa na poistenca vzťahuje niekoľko limitov spoluúčasti súčasne, uplatní sa limit spoluúčasti výhodnejší pre poistenca.

Do úhrnnej výšky úhrad poistenca sa započítavajú doplatky poistenca za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu.

Zdroj: vszp.sk

© Autorské práva vyhradené

51 debata chyba
Viac na túto tému: #výhody #zľavy pre dôchodcov #zľavy na vlak
Flowers