Aké zľavy má senior s ŤZP?

Odpovedáme na vaše otázky o diaľničných známkach zadarmo. Po splnení podmienok máte nárok aj na opatrovateľku či zdravotnícke pomôcky. Aké pravidlá tu platia?

, 02.06.2021 08:00
dôchodkyňa, opatrovanie, sestrička, úsmev Foto:
Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu
debata (1)

Hendikepovaný penzista má diaľnicu zadarmo

Každý senior, ktorý je zároveň uznaný za ťažko zdravotne postihnutú osobu a je držiteľom parkovacieho preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, má nárok na jazdu po diaľnici bez diaľničnej známky. O oslobodenie od platenia úhrady za diaľničnú známku treba požiadať. Postup pri podaní žiadosti nájdete priamo na stránke www.eznamka.sk v časti žiadosti, podnety, reklamácie.

Ako si vybavím oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky pre ŤZP?

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, registrácia oslobodenia od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) je možná elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk. V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Žiadosť o oslobodenie vozidla. K dispozícii je aj zákaznícka linka: +421 2 32 777 777.

Ako dlho oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky pre ŤZP platí?

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP a ste zaregistrovaný, platí po dobu platnosti parkovacieho preukazu ŤZP, resp. ak by nastala zmena v platnej legislatíve.

V prípade už registrovaného auta platí, že ak sa zmenia podstatné údaje požadované zákonom (číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo OP, prípadne iné… ) je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady.

Môžem jazdiť po diaľnici s autom oslobodeným od úhrady aj vtedy, ak sa v ňom nenachádza ŤZP osoba?

Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

seniori, výlet, radosť, cestovanie Čítajte viac Na čom môžete ako senior ušetriť?

Opatrovateľku schvaľuje obec

Ak sa o svojho príbuzného nemôže postarať rodina, môže ten, kto je na opatrovanie odkázaný, požiadať obec o opatrovateľskú službu. Poskytuje sa osobám odkázaným na pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na úkony sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v týchto oblastiach stanovuje v hodinách. Povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby je 1,65-násobok sumy životného minima – 354,50 eura na mesiac (životné minimum na jednu plnoletú dospelú osobu je do 30. júna 214,83 eura).

Zdravotnícke pomôcky? Na predpis aj požičané

Barly, vozíčky a iné pomôcky. Súvisia s liečbou ochorení a máte na ne nárok, ak splníte zákonné podmienky. Niektoré prepláca zdravotná poisťovňa, niektoré si hradíte čiastočne alebo kupujete v plnej výške.

Či pomôcku potrebujete, posudzuje váš lekár, ktorý vám ju aj predpisuje. Zároveň vás informuje, či za ňu budete doplácať alebo ju uhradí poisťovňa. Bežné zdravotnícke pomôcky si po ich predpísaní rovno vyberiete vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni. Tie finančne náročnejšie schvaľuje revízny lekár. Do tejto skupiny patria najmä vozíky, postele, inzulínové pumpy a príslušenstvo. Musíte tak do zdravotnej poisťovne doručiť osobne alebo poštou lekársky poukaz.

žena, invalidný vozík, ťzp Čítajte viac Ťažké zdravotné postihnutie: Ako sa posudzuje a kompenzuje?

Opravy a úpravy mechanických a elektrických vozíkov a individuálne zhotovovaných ortopedicko-protetických pomôcok (väčšinou protézy) prepláca poisťovňa. Opravu iných zdravotníckych pomôcok si hradíte.

Ústredie práce vedie zoznam vrátených kompenzačných pomôcok a zdvíhacích zariadení. Vrátenú pomôcku alebo funkčné zdvíhacie zariadenie možno poskytnúť do užívania osobe s hendikepom, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná. Odkázanosť na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie preukazuje hendikepovaná osoba komplexným posudkom alebo potvrdením zdravotníckeho zariadenia.

Pomôcka alebo zdvíhacie zariadenie sa poskytne do užívania na základe písomnej zmluvy o poskytnutí vrátenej pomôcky alebo vráteného zdvíhacieho zariadenia do užívania, ktorú uzatvorí príslušný úrad práce s osobou s ŤZP, ktorá o ňu prejaví záujem. Zoznam vrátených pomôcok a zdvíhacích zariadení je aktualizovaný štvrťročne.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #zľavy pre dôchodcov #ŤZP #diaľničná známka #zdravotne postihnutí ľudia
Flowers