Dôchodky: Rôzne podmienky aj účel - ako sa v nich vyznať?

Viac ako milión sedemstotisíc dôchodkov vypláca každý mesiac Sociálna poisťovňa. Niektorú z penzijných dávok poberá takmer 1,4 milióna dôchodcov, zvyšné sa vyplácajú v súbehu. Každá z nich má svoje podmienky aj účel. Vypláca ich pritom jedna inštitúcia. Ako sa v nich vyznať?

, 22.06.2021 06:00
manželia, seniori, objatie, radosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)

Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahne dôchodkový vek a odpracuje aspoň 15 rokov. Ak poistenec podmienky nespĺňa, jeho žiadosť bude zamietnutá. Čím viac odpracovaných rokov a vyšší zárobok človek dosiahne, tým vyššia môže byť jeho budúca penzia. Ak človek odpracoval 15 rokov a zarábal priemernú mzdu, jeho penzia bude necelých 214 eur. Ak však za rovnakých podmienok odpracoval 45 rokov, jeho dôchodok bude takmer 640 eur.

Ak budúci penzista odpracuje viac ako 30 kvalifikovaných rokov, teda ak v jednom roku zarobí aspoň 24,1 percenta priemernej mzdy, po splnení podmienok môže dostať minimálny dôchodok. Za 30 rokov je penzijné minimum v sume 334,30 eura mesačne.

Ak máte maximálne dva roky do dosiahnutia penzijného veku a prišli ste napríklad o prácu, môžete požiadať o predčasnú penziu. „Človek, ktorý žiada o predčasný dôchodok, musí mať odpracovaných minimálne 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma predčasnej penzie musí byť vyššia ako 257,80 eura. Ak tento človek získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, súčet súm predčasného dôchodku z prvého a z druhého piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, teda viac ako 257,80 eura,“ povedala Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Navyše sa celková suma penzie kráti o 0,5 % za každý mesiac, o ktorý idete do penzie skôr, ako dosiahnete dôchodkový vek.

kolegovia, skupina, tím, spolupráca, pracujúci penzisti, rozmýšľanie, písanie Čítajte viac Pracujúci penzisti: Bude vek prekážkou v zamestnaní?

Invalidný dôchodok je dávkou, na ktorú majú nárok aj mladí ľudia. Aby ho človek dostal, musí splniť tri podmienky, a to súčasne: musí byť invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí.

Poslednou penzijnou dávkou sú pozostalostné dôchodky. K uplatneniu nároku na ne po človeku, ktorý bol starobným, predčasným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

Po smrti príbuzného je nárok na pozostalostnú dávku

Nárok na tento druh dôchodku má vdova po manželovi alebo vdovec po manželke v prípade, že boli poberateľmi starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku. Po splnení podmienok sa vypláca minimálne jeden rok. Nárok naň vzniká dňom smrti manžela/manželky (uvedenom v úmrtnom liste alebo v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho/mŕtvu). Ak sa pozostalý partner opäť zosobáši, na tento druh dôchodku nárok zanikne.

Príklad
Poistenec, ktorý zomrel, poberal ku dňu smrti starobný dôchodok v sume 498 eur. Manželka zomretého poberá starobný dôchodok v sume 305 eur. Vdovský dôchodok je 60 % starobného dôchodku zomretého.

498 × 60 % = 298,80 eura

Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na výplatu starobného aj vdovského dôchodku, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší dôchodok v sume jednej polovice.

Keďže suma 60 % zo starobného dôchodku zomretého nie je vyššia ako jej penzia, Sociálna poisťovňa bude vdove v plnej sume vyplácať jej penziu v sume 305 eur a pozostalostný dôchodok (298,80 eura), v sume jednej polovice jej bude vyplácať vdovský dôchodok – 149,40 eura čiže bude dostávať 305,00 + 149,40 = 454,40 eura.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzie #dôchodkové dávky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy