Predčasný dôchodok: Pri žiadosti nesmiete byť zamestnaný

Aké ďalšie podmienky musíte splniť, aby ste naň mali nárok? Ako sa vypočíta suma predčasnej penzie? Odpovedáme aj na vaše otázky o tejto dávke.

28.06.2021 06:00
muž, práca, pole, oddych, senior, pracujúci... Foto:
Ilustračné foto.
debata (12)

Nárok naň má každý, kto odpracoval minimálne 15 rokov a do riadneho starobného dôchodku mu nechýbajú viac ako dva roky, a navyše, ak suma predčasného dôchodku ku dňu, od ktorého požiadal o jej priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu, teda je vyššia ako 257,80 eura mesačne do konca júna a vyššia ako 261,10 eura od 1. júla a nemá nijaký pracovný pomer.

dôchodcovia, penzisti, manželia, úsmev Čítajte aj Starobný dôchodok - podmienky: Odpracované roky a dôchodkový vek. Aký je v súčasnosti?

V porovnaní so starobným dôchodkom sa predčasný kráti o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, dôchodok sa skráti o 12,5 %. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, skráti sa o 6,5 %.

pracujúci penzisti, senior, telefonovanie Čítajte viac Poradňa: Výpoveď a predčasná penzia či dávka v nezamestnanosti?

Príklad

Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. júla 2022, požiada o priznanie predčasného dôchodku od 1. júla 2021. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu bude chýbať 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu bude 1,0012, odpracuje 43,0247 roka. Aktuálna dôchodková hodnota je 14,2107 eura.

Suma predčasného dôchodku sa určí takto:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 14,2107 = 612,144797 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: – hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 – prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

612,144797 – (6,5 % x 612,144797) = 612,144797 – 39,789411 = 572,40 eura mesačne

Suma predčasnej penzie sa následne zvýši o valorizáciu 14,90 eura mesačne na 587,30 eura mesačne.

Príklad je len informatívny.

Potrebujete pomôcť? Naši odborníci vám poradiaísť na Rady Pravdy

Otázky a odpovede

Narodil som sa 24. septembra 1959. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1959 je 62 rokov a 10 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. júna 2022. Nárok na predčasný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, teda v júni tohto roka môžete požiadať o predčasný dôchodok. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktoré je do 30. 6. stanovené na 214,83 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 257,80 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete pracovať.

Narodila som sa 13. júla 1960. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný dôchodok?

Nárok na predčasný dôchodok vám vznikne 13. júla 2021. Dôchodkový vek žien narodených v roku 1960 a ktoré nevychovali žiadne dieťa, je 63 rokov. Riadny dôchodkový vek tak dovŕšite 13. júla 2023. Predčasný dôchodok vám bude priznaný len v prípade, ak splníte aj ďalšie zákonom stanovené podmienky.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #príklad #otázky a odpovede