Invalidný dôchodok: Pri zníženej schopnosti pracovať

Kto má nárok na tento typ dôchodku? Aké podmienky treba splniť? A aká je jeho výška?

16.07.2021 09:00
auto, invalidný vozík, zťp, žena, úsmev Foto:
Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.
debata

Nárok na tento druh dôchodku má poistenec, ktorý musí splniť niekoľko podmienok, a to súčasne. Musí byť invalidný (na základe správ z odborných vyšetrení, o invalidite a o percentuálnej miere poklesu schopnosti pracovať rozhoduje posudkový lekár), získať potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku), ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Za určitých podmienok môže vzniknúť nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti aj osobe, ktorá sa stala invalidnou v období, v ktorom bola nezaopatreným dieťaťom.

raňajky, čítanie, penzisti, seniori, manželia, radosť Čítajte aj Doklady: Čo by ste si k jednotlivým dávkam mali pripraviť

Aká bude jeho suma:
Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2021 je 14,2107 eura.

0,7874 × 21,1­042 × 14,2107 = 236,20 eura. Táto suma sa zvýši o valorizáciu – 7,80 eura mesačne na 244,00 eura.

Poistencovi ani po ročnej péenke nevzniká automaticky nárok na invalidný dôchodok

Poistenci sa často pýtajú, či im nárok na invalidný dôchodok vznikne automaticky, po ukončení platenej péenky, ktorá môže trvať maximálne jeden rok. Nie je to tak. Nárok na invalidný dôchodok nevzniká automaticky. Treba oň riadne požiadať a splniť všetky potrebné podmienky na jeho priznanie. Poistenec môže byť lekárom „vypísaný“ ako práceneschopný aj viac ako rok, ale uplynutím 52 týždňov péenky (podporného obdobia) mu automaticky zaniká nárok na dávku nemocenské. Následne, ak to jeho zdravotný stav vyžaduje, môže požiadať o priznanie invalidného dôchodku. Pritom nie je možné súbežne poberať nemocenské aj invalidný dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok #invalidita #miera poklesu schopnosti pracovať