Je výhodnejšia predčasná penzia či podpora v nezamestnanosti?

Človek, ktorý krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku príde o prácu, má dve možnosti: požiadať o podporu v nezamestnanosti alebo ak mu chýbajú do riadnej penzie menej ako dva roky, požiadať o predčasný dôchodok. Čo sa oplatí viac?

01.07.2021 06:00
žena, lavička, park, rozmýšľanie Foto:
Počas obdobia nezamestnanosti dosahuje podpora približne polovicu doterajšej hrubej mzdy.
debata (6)

Ak človek krátko pred odchodom do starobného dôchodku stratí prácu a nevie si nájsť novú, a ak mu do riadneho dôchodku chýbajú maximálne dva roky, často volí predčasný dôchodok ako jedno z možných riešení. Ľudia sa preň rozhodujú častejšie ako pre dávku v nezamestnanosti. Predčasný dôchodok aj podpora v nezamestnanosti majú svoje podmienky a jedno aj druhé má svoje výhody, ale aj nevýhody.

Veľkou nevýhodou predčasného dôchodku môže byť pre mnohých žiadateľov skutočnosť, že budúca penzia bude už trvalo nižšia. Suma predčasného dôchodku sa síce počíta rovnako ako suma starobnej penzie, na ktorú by mal žiadateľ nárok, ak by už dosiahol dôchodkový vek, ale takto vypočítaný dôchodok sa potom skráti.

"Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalšími podmienkami na jeho priznanie je minimálne pätnásť odpracovaných rokov a do riadneho starobného dôchodku vám nesmú chýbať viac ako dva roky,“ priblížila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne. Toto zníženie je pritom už trvalé a takýto dôchodok sa bude zvyšovať už len o každoročnú valorizáciu.

Navyše, suma predčasného dôchodku musí dosiahnuť aspoň 257,80 eura do konca júna a od 1. júla sa táto suma zvýši na 261,70 eura. Ak Sociálna poisťovňa vypočíta nižšiu sumu, žiadosť zamietne.

urad prace, Vazovova Čítajte aj Analytik varuje pred ďalšou vlnou prepúšťania. Kedy príde?

Ak teda človek žiada o predčasný dôchodok dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, skráti sa mu dôchodok o 12,5 percenta. Ak by napríklad starobný dôchodok mal byť 540 eur, po znížení o 12,5 percenta bude suma predčasného dôchodku 472,50 eura, teda jeho penzia bude nižšia o 67,50 eura.

Ak ale človek, ktorý krátko pred dôchodkom príde o prácu, požiada najprv o dávku v nezamestnanosti a odloží si odchod do predčasnej penzie o pol roka, bude mať dôchodok vyšší. Neznížil by sa mu totiž o 12,5, ale iba o 9,5 percenta.

Počas obdobia nezamestnanosti dosahuje podpora približne polovicu doterajšej hrubej mzdy. Ak napríklad niekto zarábal v hrubom 800 eur, mal by dostať dávku vo výške približne 400 eur. Maximálne sa však podpora počíta z dvojnásobku priemernej mzdy. Navyše od júla budú noví žiadatelia o dávku v nezamestnanosti dostávať viac peňazí. "Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 269 eur mesačne,“ uviedla Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od júla pri 31-dňovom mesiaci 1 154,80 eura (v súčasnosti je 1 113 eur) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 117,50 eura (teraz 1 077,10 eura). "Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu podporu vyššiu o viac ako 40 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov,“ dodala Jana Hrabková.

figúrky, seniori, peniaze, centy, mince, stĺp Čítajte viac Dostať sa k predčasnej penzii bude od júla opäť ťažšie

Odchodné: Raz a od jedného zamestnávateľa, ak predtým nečerpáte dávku v nezamestnanosti

Pri odchode do penzie vzniká podľa Zákonníka práce zamestnancovi nárok na tzv. odchodné. Každý ho môže získať len raz v živote a iba od jedného zamestnávateľa. Ak odchodné už niekto dostane, napríklad po získaní predčasnej penzie, po dovŕšení riadneho dôchodkového veku už naň nemá nárok. Alebo ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň kvôli odchodu do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ. Spravidla ide o toho zamestnávateľa, s ktorým má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer v najväčšom rozsahu.

V prípade, že zamestnancovi vznikne nárok na odchodné, musí mu byť vyplatené minimálne vo výške jeho priemernej mesačnej mzdy. V kolektívnej alebo pracovnej zmluve sa však môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť aj na vyššej sume.

Keďže odchodné je príjmom zo závislej činnosti, ako každý iný príjem z neho zamestnávateľ odvádza odvody na sociálne poistenie, teda priznané odchodné je vymeriavacím základom pre platenie poistného a započítateľné pre výpočet dôchodku.

Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Neplatí to však v prípade, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo si pracovný úraz spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

Ak by zamestnanec najprv čerpal dávku v nezamestnanosti a až následne požiadal o predčasný alebo o starobný dôchodok, nesplní podmienky na priznanie odchodného.

kolegovia, skupina, tím, spolupráca, pracujúci penzisti, rozmýšľanie, písanie Čítajte viac Pracujúci penzisti: Bude vek prekážkou v zamestnaní?

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #odchod do dôchodku #odchodné #strata práce #podpora v nezamestnanosti #odchod do penzie